Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente

Targul Locurilor de Munca 2014În data de 29 mai 2014, ODIMM a participat la Târgul locurilor de Muncă pentru Tineret, organizat în cadrul Forului meseriilor şi profesiilor.

 

Scopul evenimentului a fost de a oferi tinerilor posibilitatea de a se informa cu privire la piaţa muncii, de a cunoaşte angajatori din diferite domenii şi cerinţele acestora, de a negocia jobul potrivit, precum și de a se familiariza cu programele de studii ale instituțiilor de învățământ.

 

Ofertele de lucru au fost prezentate de cca. 60 companii şi întreprinderi angajatoare, Centre de ghidare în carieră, Cancelaria de Stat, Inspectoratul de Stat al Muncii, Confederația Națională a Sindicatelor, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, organizații neguvernamentale, instituţii de învăţământ,  etc.

 

ODIMM a oferit tinerilor o nouă opţiune, şi anume de a lansa propria afacere. Devenind antreprenori, tinerii au posibilitatea de a-şi crea singuri locul de muncă visat, de a obţine independenţă financiară, respect, libertate în a lua cele mai bune decizii.

 

În cadrul acestui târg, ODIMM a prezentat tinerilor aflaţi în căutarea locurilor de muncă oportunităţile de care aceştia pot beneficia pentru a-şi lansa o afacere. Pogramul creat special pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani, PNAET - Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor oferă tinerilor sprijinul necesar pentru a lansa sau extinde o afacere proprie în zonele rurale. Aceştia îşi pot dezvolta abilităţile antreprenoriale în cadrul cursurilor gratuite, cu o durată de 10 zile.  Totodată, programul oferă posibilitatea de finanţare a afacerii prin credit bancar în valoare de până la 300.000 lei, din care 40% reprezintă porţiunea de grant (nerambursabil).

 

Pentru persoanele care nu au reuşit să ajungă Târgul tradițional, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza şi un târg on-line al locurilor de muncă care va putea fi accesat până la 2 iunie, pe pagina www.e-angajare.md. Astfel, doritorii vor putea aplica direct la un post de lucru vacant, din cele1500 puse la dispoziţie de peste 73 companii.


777 2Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici Şi Mijlocii (ODIMM)
sărbătoreşte în luna mai 7 ani de susţinere, promovare şi dezvoltare a antreprenoriatului în Republica Moldova. În această perioadă ODIMM s-a afirmat drept una dintre cele mai eficiente şi vizibile instituţii de stat şi un partener de încredere pentru antreprenorii autohtoni.


În 7 ani ODIMM:

◊ A dezvoltat şi implementat peste 20 de proiecte naţionale şi internaţionale care şi-au demonstrat eficienţa şi atractivitatea pentru antreprenori:

 • - Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor "PNAET"
 • - Fondul de Stat de Garantare a Creditelor "FGC"
 • - Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie ,,PARE 1+1"
 • - Programul de instruire continuă - Gestiunea eficienta a afacerii "GEAA"
 • - Proiectul pentru tineri "Young Experience a Smart Solution(YESS!)"
 • - Proiectul "Black Sea Network for Regional Development (BlasNET)"
 • - Proiectul "Lead Your Way to Business"
 • - Proiectul Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri, Black Sea BI-NET"
 • - Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova (RIAM);
 • - Programul de Stat de Subvenţionare a participării Agenţilor Economici la Târguri şi Expoziţii
 • - Proiectul "Dezvoltarea Reţelei Turismului de Aventură în Aer Liber în Zona Bazinului Mării Negre (DOOA)"
 • - etc.

 A oferit consultanţă antreprenorială gratuită la peste 50 000 de persoane, cu privire la primii paşi în afacere, programele de susţinere a IMM-urilor, posibilităţile de finanţare a businessului etc..

◊ A instruit peste 14 000 de persoane în domeniul antreprenorial;

◊ A finanţat peste 1 500 de întreprinderi oferindu-le granturi şi subvenţii;

◊ A garantat peste 200 de credite pentru afaceri;

◊ A oferit spaţiu şi mediu favorabil dezvoltării şi creşterii a peste 100 de agenţi economici în cadrul Incubatoarelor de Afaceri deschise în 7 raioane ale ţării.

◊ A organizat o serie de conferinţe naţionale şi internaţionale, mese rotunde, trainiguri şi alte evenimente dedicate comunicării, netwokingului şi promovării dialogului public-privat.

◊ A analizat sectorul IMM, a contribuit la elaborarea de strategii şi recomandări de politici pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri din Republica Moldova.

◊ A câștigat încrederea și recunoașterea antreprenorilor, dar şi a partenerilor locali şi internaţionali.

 

Toate aceste rezultate remarcabile au fost obţinute graţie unei colaborări eficiente dintre ODIMM şi administraţiile publice centrale şi locale, instituţiile financiare, instituţiile de suport în afaceri, organizaţiile internaţionale şi proiectele donatoare.


ODIMM a fost creată la 17 mai 2007, pornind de la necesitatea de a avea o instituţie ce va implementa politicile în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii pe care le elaborează Ministerul Economiei.


În prezent, ODIMM este unica instituţie naţională dedicată lansării şi dezvoltării afacerilor de succes, contribuind la formarea şi amplificarea culturii şi abilităţilor antreprenoriale, facilitarea accesului IMM la resurse financiare şi informaţionale, susţinerea dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri şi stimularea dialogului public-privat.

 

Seminar ProNeoÎn perioada 23-24 aprilie 2014, membrii Reţelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) au studiat şi analizat cele mai reuşite practici ale Incubatoarelor de Afaceri din Norvegia în domeniul planificării strategice şi a comunicării eficiente, în cadrul atelierului de lucru „Obiective, analiza intereselor, captarea ideilor". Proiectul este implementat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) cu suportul organizaţiei SIVA şi Entranse 2 Your Business.


La deschiderea atelierului de lucru a fost prezentă E.S. Dna Tove Bruvik Westberg, noul ambasador al Regatului Norvegiei în România şi Republica Moldova, cu sediul la Bucureşti. Dna ambasador a exprimat deschiderea Guvernului Norvegiei de a susţine în continuare dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi nemijlocit a Reţelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova, menţionând că este plăcut impresionată de succesul cu care a fost preluată şi multiplicată experienţa înfiinţării Incubatorului de Afaceri din Soroca, proiect pilot creat cu suportul Guvernului Norvegiei în anul 2009.


La rândul său, Iulia IABANJI, Director general ODIMM a mulţumit Guvernului Norvegiei pentruAtelier de lucru RIAM susţinerea acordată şi sprijinul oferit în continuare la dezvoltarea RIAM. „Credem că prin această colaborare, Întreprinderile Mici şi Mijlocii din Republica Moldova vor obţine suport informaţional, oportunităţi de diversificare a activităţilor şi dezvoltarea capacităţi de a crea produse inovative şi competitive pe piaţa internă şi externă", a declarat Iulia IABANJI.


Pe parcursul celor două zile de instruiri, managerii Incubatoarelor de Afaceri au aplicat o serie de instrumente şi tehnici de analiză, ce îi va ajuta la elaborarea strategiei şi planului de activităţi ale instituţiilor pe care le administrează. Atelierul de lucru menţionat, face parte din seria activităţilor desfăşurate periodic în Republica Moldova în scopul îmbunătăţirii capacităţilor administrative ale incubatoarelor de afaceri. În acelaşi context, este prevăzută o vizită de studiu a membrilor RIAM la instituţii similare din Norvegia.Reamintim că RIAM a fost creată la 16 decembrie 2013 şi este o platformă de cooperare instituită printr-o înţelegere benevolă a membrilor săi pentru a promova rolul Incubatoarelor de Afaceri în dezvoltarea economică și recunoașterea acestora la nivel național şi internațional. 

Crearea RIAM în raioanele republicii, este una din priorităţile Guvernului RM de creare a infrastructurii de suport în afaceri adecvate necesităţilor mediului de afaceri, în deosebi din zonele rurale.


RIAM – Vocea Incubatoarelor de Afaceri din Moldova!

 

 

 

BI-NETPartenerii Proiectului „Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri" (Black Sea BI-NET) din Turcia, Grecia, România, Armenia, Ucraina şi Republica Moldova s-au întrunit la Chişinău în perioada 14-17 aprilie în cadrul unei conferinţe pentru a face schimb de experienţă şi bune practici. A fost discutat procesul de creare a reţelei internaţionale a incubatoarelor de afaceri în bazinul Mării Negre, ce va încuraja transferul de tehnologii şi va susţine întreprinderile din Incubatoarelor de afaceri în procesul de internaţionalizare.

 

La conferinţă au participat reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, parteneri, organizaţii de suport în afaceri, managerii incubatoarelor membre ale Reţelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova.

 

În deschiderea evenimentului, Dna Iulia Iabanji Director General ODIMM a salutat prezenţa tuturor partenerilor proiectului „Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri" şi a reiterat importanţa acestuia în procesul de dezvoltare a Incubatoarelor de Afaceri la nivel naţional şi internaţional prin schimbul de bune practici. Dna Lilia Palii, Directorul Direcţiei generale dezvoltarea mediului de afaceri a Ministerului Economiei a apreciat constituirea reţelei Black Sea BI-NET şi a menţionat că acesta este în concordanţă cu politicile şi strategiile actuale de susţinere a activităţii întreprinderilor mici şi mijlociii şi orientării acestora spre internaţionalizare.

 

Conferinţa a debutat cu prezentarea Raportului de cartografiere a Incubatoarelor de Afaceri din ţările participante la proiect, potenţiale beneficiare ale Reţelei regionale Black Sea BI-NET şi oportunităţile de dezvoltare comună. În acest context, a fost prezentată Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova şi membrii acesteia. Philip SANTENS, managerul proiectului de asistenţă tehnică al UE "Asistenţă Tehnică pentru Suportul Bugetar Sectorial – Stimularea Economică în Zonele Rurale (ESRA)" a prezentat perspectiva europeană cu privire la rolul cooperării internaţionale şi networkingului în dezvoltarea Sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

În cea de a doua zi de training, dna Lucia Uşurelu, vicedirector al proiectului Entranse 2 Your Business, a împărtăşit experienţa formării Incubatorului de afaceri din Soroca creat cu suportul Guvernului Norvegiei şi despre modul în care rezidenţii incubatorului de afaceri sunt susţinuţi prin traininguri, consultanţă şi sunt stimulaţi să creeze proiecte şi afaceri inovative. Un interes deosebit a trezit Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie PARE 1+1, prezentat de Viorica Cerbuşcă, vicedirector ODIMM. Despre instrumentele de susţinere a micilor antreprenori în Grecia, participanţii la training au aflat de la dl Evangelos Angelopoulos,  antrepreonor şi reprezentant al Centrului de Promovare a Tinerilor Antreprenori şi a Tehnologiei. Ulterior, cei prezenţi au participat la o sesiune de brainstormig privind metodele de promovare a reţelei Black Sea BI-NET.

 

Sesiunea de traininguri desfăşurată la Chişinău în perioada 14-16 aprilie a inclus şi o vizită de studiu la Incubatorul de Afaceri din Soroca. Programul de activităţi al Proiectului „Black Sea BI-Net"  prevede o serie de activităţi precum crearea reţelei de incubatoare 'Black Sea BI-Net', schimbul de experienţă şi bune practici între incubatoarele de afaceri din regiunea bazinului Mării Negre şi susţinerea activităţilor de internaţionalizare a IMM-urilor incubate.

 

Reamintim că Black Sea BI-Net are drept obiectiv general accelerarea dezvoltării unei economii productive şi competitive în regiunea bazinului Mării Negre. Proiectul este finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) şi Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră în bazinul Mării Negre 2007 - 2013. Proiectul are un buget de 800 mii euro şi o perioadă de implementare de 24 luni.

 

Pentru mai multe detalii: Marcela Stratan, Responsabil relaţii cu presa, ODIMM, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel.: +373 22 22-53-77.

 

 

 

 PAC II

Viceprim-ministrul, ministru al Economiei Valeriu Lazăr și experți din cadrul Ministerului Economiei și ai Băncii Mondiale s-au întrunit la 15 aprilie, curent pentru a analiza conceptul final al Proiectul Ameliorarea Competitivității II (PACII) al Băncii Mondiale, pentru a putea fi lansate negocierile pe marginea proiectului la începutul lunii mai.

 

„În contextul evoluției rapide a agendei europene, PAC II trebuie să se focuseze pe acțiuni concrete, proactive ce vor contribui la dezvoltarea competitivității întreprinderilor moldovenești, în vederea pregătirii acestora pentru a valorifica oportunităților și face față provocărilor și proceselor transformaționale aferente creării Zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană ", a subliniat Valeriu Lazăr.

 

Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivităţii II țintește spre sporirea competitivității întreprinderilor autohtone, în special a IMM-urilor, prin facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung, accesul pe noi pieţe de desfacere, perfecţionarea cadrului de reglementare a afacerilor și lansarea liniei de credit pentru sectorul privat.

 

Consolidarea capacităților instituţionale ale ODIMM şi MIEPO prin dezvoltarea strategiilor, a serviciilor pentru întreprinderile locale care vor impulsiona accesul lor pe noi pieţe şi creşterea competitivităţii acestora reprezintă un obiectiv major al PAC II.

 

Totodată, proiectul are stabilite ca acțiuni prioritare fortificarea și sprijinirea capacității Reformei Regulatorii, a instrumentelor fiscale și a capacităţilor de achiziţii publice.

 

O echipă formată din experții Ministerului Economiei și ai Băncii Mondiale vor analiza conceptul de proiect discutat în cadrul ședinței, pentru a aproba forma finală a acestuia și a putea fi lansate negocierile pe marginea acestuia, iar în timpul cât mai scurt să fie și semnat.

 

sursa: mec.gov.md

 

 

 

Pagina 55 din 70

PARTENERI

mei-logo logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE