logo ro

te

ODIMM a lansat un nou program de suport pentru transformarea digitală a afacerilor

 

Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova,  care vor să-și digitalizeze afacerile pentru a-și consolida și valorifica potențialul pe piețele interne și externe, vor fi susținute printr-un nou Program de stat.

Astăzi, Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) a lansat Programul de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii , prin intermediul căruia companiile autohtone vor putea accesa suport financiar nerambursabil de până la 500 mii lei pentru digitalizarea proceselor de producere și prestări servicii.

La evenimentul de lansare a Programului au participat: prim-ministra Natalia Gavriliță, ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, reprezentanți ai organizațiilor internaționale partenere de dezvoltare și ai misiunilor diplomatice, autorităților publice centrale, instituțiilor/organizațiilor de suport în afaceri și manageri de companii.

Prezentă la eveniment, Prim-ministra Natalia Gavrilița, a afirmat că în ciuda crizelor regionale și situației economice dificile din țară, Guvernul a identificat resursele necesare pentru politici de suport ai antreprenorilor și a aprobat Programul, care pe lângă accesul la granturi va facilita transferuri de expertiză și bunele practici către beneficiari. Astfel, Programul va oferi o abordare integrată de susținere a IMM, prin introducerea unor instrumente digitale, în scopul dezvoltării productivității și competitivității întreprinderilor locale. Potrivit prim-ministrei, drept rezultat va crește volumul de investiții în economia națională, vor fi atrase mijloacele financiare externe, iar businessul din Republica Moldova se va transforma după modelul european.

„Acum, când am obținut statutul de țară candidată și suntem nu doar vecini ai UE, ci viitori membri, avem sarcina de a deveni mai competitivi și mai moderni. Să ajungem în dezvoltarea noastră economică statele UE și să demonstrăm că putem nu doar beneficia de statutul de membru, dar și contribui la dezvoltarea întregii Uniuni Europene. În acest sens, contăm pe atingerea tuturor obiectivelor Programului, crearea unor noi locurilor de muncă, creșterea productivității beneficiarilor și vă asigur că vom continua cu finanțarea unor astfel de practici pozitive. Vom putea ieși cu succes din crize doar dacă vom investi în agenții noștri economici, în digitalizarea activității lor și dezvoltarea de noi practici. Împreună muncim, investim și ne integrăm în UE”, a spus Natalia Gavrilița.

Prezent la eveniment, ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a reiterat importanța digitalizării economiei și suportul oferit de stat antreprenorilor ce intenționează să-și digitalizeze afacerile.

„Accelerarea transformării digitale rămâne una dintre cele mai înalte priorități pentru Republica Moldova și pentru Ministerul Economiei, deopotrivă. Dezvoltarea competențelor digitale este esențială atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi. Iar țara noastră dispune de toate resursele necesare pentru crearea unui viitor digital la noi acasă. Ministerul Economiei își propune să avanseze în continuare procesul de transformare digitală a IMM-urilor prin eliminarea barierelor existente în ceea ce privește politicile, finanțele, competențele și inovarea. Programul lansat astăzi vine să confirme acest suport. De aceea, îndmenăm antreprenorii să beneficieze de condițiile programului, să acceseze fondurile puse la dispoziție și să-și dezvolte afacerea, digitalizând-o”, a precizat ministrul Gaibu.

Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat: 

„Uniunea Europeană a sprijinit programul de transformare digitală a IMM-urilor încă de la începutul acestuia, în 2020. Finanțarea UE a ajutat aproximativ o sută de IMM-uri din zonele rurale să se digitalizeze. Pandemia, prețurile ridicate la energie și perturbarea lanțurilor valorice din cauza agresiunii rusești în Ucraina au adăugat și mai multe constrângeri pentru IMM-uri. Digitalizarea s-a dovedit a fi un instrument eficient pentru a depăși multe dintre aceste constrângeri. Prin urmare, este de o importanță majoră ca transformarea digitală accelerată să continue și să se extindă. Suntem încrezători că programul de transformare digitală a IMM-urilor va dispensa mai mult sprijin oferit de Uniunea Europeană. Suntem gata să sprijinim în continuare programul care are ca scop promovarea transformării digitale și ecologice a economiei și societății Republicii Moldova în beneficiul populației sale din întreaga țară. Împreună - suntem mai puternici!"

Scott Hocklander, șeful Misiunii USAID în Moldova a salutat inițiativa de suport pentru digitalizarea afacerilor.

„Acest program va îmbunătăți eficiența și productivitatea afacerilor din Republica Moldova și va reduce costul accesului la noi piețe. Finanțarea nerambursabilă sub formă de granturi, oferite de Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Moldova, vor susține cel puțin 150 de afaceri din Moldova.”

Potrivit directorului interimar ODIMM, Dumitru Pîntea, pandemia Covid a accentuat tendințele de digitalizare în statele dezvoltate. La nivelul UE, politicile publice țintesc o recuperare economică pe baze sustenabile, iar aceasta presupune, inclusiv, reforme și investiții în digitalizare. Republica Moldova s-a aliniat acestor obiective, iar acest program urmărește sporirea capacității de recuperare și reziliență a economiei naționale, creșterea competitivității și interacțiunii în raport cu economiile externe.

„Programul de transformare digitală este un mecanism de susținere complex și diferit  față de ce a fost obișnuită instituția noastră până acum. Implementarea acestuia necesită competențe deosebite pe dimensiunea IT, nu doar pentru organizația implementatoare, dar și pentru potențialii beneficiari ai programului. Prin urmare, venim cu un mecanism diferit de implementare, care să asigure nu doar acordarea granturilor, dar și consultanță în identificarea necesităților de digitalizare și scriere a proiectului investițional, precum și acțiuni de mentorat pentru antreprenori în perioada post finanțare."

Programul oferă o abordare integrată de susținere a ÎMM – urilor prin introducerea instrumentelor digitale, în scopul dezvoltării productivității și competitivității întreprinderilor locale.

Beneficiari ai Programului pot fi ÎMM-urile care:

✔  își desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;

✔  activează de minimum 12 luni pe piață până la data depunerii dosarului la Program, au prezentat la Biroul Național de Statistică situațiile financiare (prescurtate, simplificate sau complete conform Standardului Național de Contabilitate) pentru ultimul an de activitate;

✔  nu au restanțe față de bugetul public național;

✔  dispun de personal cu competențe necesare pentru implementarea proiectului investițional, confirmate prin acte/certificate corespunzătoare. 

Termenul de implementare a  Programului este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire în baza mijloacelor financiare suplimentare disponibile.

Implementarea acțiunilor Programului sunt finanțate din bugetul de stat și susținute prin intermediul Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID și Guvernul Suediei.

Proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, finanțat de USAID și Suedia, susține dezvoltarea economiei digitale, creative și prietenoase mediului în Moldova. Proiectul, cu un buget de 32,8 mln USD și o durată de implementare de 5 ani (2021-2026),  promovează, în echipă cu partenerii cheie, inovația și noile tehnologii  în următoarele sectoare strategice pentru R. Moldova - tehnologia informațiilor și comunicației (TIC), ingineria, industria ușoară, industriile creative și digital media - pentru a spori competitivitatea și integrarea acestora pe piața globală.

Înscrierea companiilor interesate de acest Program de suport, se realizează în regim continuu, completând formularul de pe site: https://bit.ly/3yh88n0

Imagini video pe privesc.eu: https://bit.ly/3tZyfwx

{gallery}Lansarea programului de transformare digitala - 24.06.22{/gallery}

ODIMM lansează un nou Apel de granturi pentru afacerile inițiate de FEMEI

 

Ești femeie? 

Ai o afacere cu o activitate pe piață până la doi ani?

Dorești să obții finanțare nerambursabilă în cadrul Programul „Femei în Afaceri”? 

Din 15 iunie, lansăm un nou Apel de granturi mici pentru afacerile inițiate de FEMEI.

La Concurs pot concura companiile active pe piață până la 2 ani, inițiate și gestionate de femei.

 Suma finanțării nerambursabile - 165 mii lei

✔ Contribuția aplicantei - 10%

✔ Banii se oferă pentru utilaje, echipamente și servicii de dezvoltare.

 Depunerea proiectelor investiționale este în regim online: https://bit.ly/3Of4U8L

 

Perioada de aplicare la Concurs: 15.06.2022 - 15.07.22 (ora 17.00).

Pentru informații suplimentare:

 ☎️ Tel: 022 22 43 30;  060 447 575; 060 447 472 

 📧 pfa@odimm.md; 

 APLICĂ ȘI TU PENTRU A FI ÎN TOPUL FEMEILOR DE SUCCES!!!

ODIMM susține revenirea diasporei acasă prin oferirea de granturi pentru dezvoltarea afacerilor

 

43 de migranți sau rudele acestora de gradul I vor accesa de la stat până la 250 mii lei pentru inițierea/dezvoltarea unei afaceri în Republica Moldova. Astăzi, managerii companiilor au semnat contracte de finanțare nerambursabilă cu Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM). Suma totală a granturilor este de circa 11 milioane lei, iar volumul investițiilor în economie va constitui  circa  30 milioane lei. Astfel, conform previziunilor incluse în proiectele investiționale, cele 43 de companii vor angaja 136 de persoane, inclusiv 55 de tineri și 42 de femei. În primele 6 luni ale anului curent, 84 de companii au fost selectate spre finanțare.  

Dumitru Pîntea, director interimar ODIMM a reafirmat angajamentul instituției privind susținerea tuturor persoanelor cu spirit antreprenorial pentru a iniția sau dezvolta afaceri, inclusiv a lucrătorilor din diaspora. 

„Afacerile susținute de ODIMM readuc migranții acasă, reîntregesc familii și crează noi locuri de muncă.  La ora actuală, recepționăm în regim continuu cereri de înscriere și proiecte investiționale națională la Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”  pentru a atrage diaspora să revină în Republica Moldova și să investească  în economia națională”, a precizat directorul.

Reprezentanții celor 43 de companii selectate pentru finanțare sunt migranți care muncesc în 13 state. Cea mai mare pondere o dețin persoanele care investesc remitențele obținute în Italia, România, Germania și Marea Britanie. 

81 la sută din companiile beneficiare de grant își desfășoară activitatea în mediul rural, fiind localizate în  20 de raioane ale țării. Din numărul total de solicitări de finanțare nerambursabilă din acest an, 26 întreprinderi activează în domeniul agriculturii: cultivarea cerealelor, creșterea legumelor în seră, prelucrarea plantațiilor de viță de vie, pomi fructiferi și zootehnie.

Alte 15 afaceri  sunt demarate în domeniul prestării serviciilor: servicii de transport, întreținerea și repararea autovehiculelor, sănătate şi asistenţă socială, activități de cazare și agrement, iar 2 întreprinderi activează în industria prelucrătoare, având ca gen de activitate fabricarea batoanelor din cereale și producerea paharelor din carton, etc.  

Printre antreprenorii care au fost acceptați astăzi pentru suport financiar nerambursabil se numără și Movilă Octavian din raionul Rîșcani. Aceasta, are o afacere în domeniul agriculturii. 

Deși este o întreprindere nouă pe piață, SRL „Movio Solution”, are scopuri mărețe. Compania tinde să implementeze soluții moderne în  domeniul agriculturii și anume să presteze  servicii digitale în domeniul agricol.

„Finanțarea nerambursabilă prin intermediul Programului „PARE 1+1” ne va ajuta să achiziționăm drone agricole pentru prestarea serviciilor de scanare și pulverizare a culturilor agricole cu substanțe de uz fitosanitar pe întreg teritoriul țării. astfel, vom obține digitalizarea sistemului agricol, reducerea considerabilă a produselor consumabile, identificarea și soluționarea eficientă a  dificultăților întâmpinate de agricultori, maximizarea randamentului diferitor culturi”, a subliniat beneficiarul.

Antreprenoarea Neagu Lorina din satul Slobozia Mare, raionul Cahul are o afacere în domeniul prestării serviciilor de agrement și turism. Întreprinderea își desfășoară activitatea în s. Slobozia Mare, pe teritoriul Rezervației „Prutul de Jos”. Serviciile constau în organizarea plimbărilor călare pe cai și căruță, plimbări cu barca pe râul Prut și canalele lacului Beleu, curse cu ATV-uri. 

„Cu ajutorul acestui grant ne dorim să achiziționăm 4 ATV-uri, acestea vor fi utilizate pentru extinderea gamei de servicii - călătorii cu ATV-uri. Avem ca scop promovarea si descoperirea de locuri noi in Republica Moldova, de fapt un altfel de turism – pe patru roți”,  a menționat Neagu Lorina.

Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” este implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) din anul 2010 și are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale moldovenilor aflați la muncă peste hotare în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova. Programul activează în baza algoritmului „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe este suplinit cu un leu în formă de grant. Suma grantului este de până la 250 000 lei. Beneficiarii de granturi pot fi cetățeni ai Republicii Moldova, care muncesc peste hotare şi beneficiari de remitențe, rude de gradul I.

Vezi Lista companiilor aprobate spre finanțare

{gallery}PARE - 14.06.22{/gallery}

 

Concurs de granturi pentru ecologizarea afacerilor

 

Vrei ca afacerea ta să devină mai prietenoasă  mediului? ODIMM lansează Concursul de granturi în cadrul Programului de Ecologizare a ÎMM. Aplicarea proiectelor investiționale este în regim continuu.

Valoarea maximă a suportului financiar nerambursabil este de până la 200 mii lei. Contribuția proprie este de minim 30 %.

Pentru Concursul de granturi, sunt eligibile companiile active pe piață de până la 2 ani, care au parcurs cu titlu obligatoriu cursurile de intruire antreprenorială din cadrul Programului de Ecologizare a ÎMM.  Pentru afacerile, care au peste 2 ani de activitate, instruirile sunt opționale. 

Depunerea setului de acte pentru Grant se face în regim online: https://bit.ly/3Qhg2UL

Suportul financiar nerambursabil va fi oferit pentru:

 prevenirea poluării, reducerea și gestionarea deșeurilor;

 prevenirea poluării și gestionarea resurselor de apă

 aplicarea modelelor de producție și consum durabile;

 introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice;

 implementarea planurilor de acțiuni de ecologizare privind utilizarea eficientă a resurselor, etc.

 

Pentru informații suplimentare:

Tel: +373 68 301 287

Email: ecoimm@odimm.md

Cu susținerea ODIMM, poți avea o afacere eco și competitivă!

ODIMM compensează cheltuielile de participare a companiilor autohtone la târguri și expoziții

 

Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) facilitează promovarea afacerilor locale prin intermediul expozițiilor și târgurilor. Astfel, toți agenții economici din Republica Moldova, care participă la târguri și expoziții în format fizic sau virtual, au posibilitatea să-și deconteze cheltuielile de participare prin intermediul „Programului de subvenționare a participării agenților economici la târguri și expoziții”, gestionat de ODIMM. Valoarea subvenționării poate fi de la 2 mii lei până la 5 mii lei în funcție de formatul  de desfășurare a expozițiilor și târgurilor. Totodată, depunerea setului de acte necesare pentru decontarea cheltuielilor poate fi realizată exclusiv online.

ODIMM a organizat astăzi, Atelierul de lucru „Avantajele participării la târguri și expoziții”, la care au fost invitați reprezentanții instituțiilor implicate în organizarea și desfășurarea târgurilor și expozițiilor din Republica Moldova: Camera de Comerț și Industrie (CCI), Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo” și „PR COMPANY PROJECT”.

În debutul evenimentului, Dumitru Pîntea, director interimar ODIMM a evidențiat importanța târgurilor și expozițiilor în promovarea produselor și serviciilor companiilor autohtone.

„Târgurile și expozițiile sunt parte integrantă ale instrumentelor de marketing, iar participarea întreprinderilor mici și mijlocii este importantă pentru a analiza concurenţa şi de a găsi noi oportunităţi de dezvoltare.  ODIMM susține participarea agenților economici la târguri și expoziții prin rambursarea parțială a cheltuielilor. Astfel, prin Programul de subvenționare a participării agenților economici la târguri și expoziții, companiile participante la expozițiile în format fizic (offline) pot deconta până la 1 mie lei din costul taxei de înregistrare și jumătate (50 %) din costul chiriei spațiului expozițional, dar nu mai mult de 4 mii lei. În cazul expozițiilor virtuale (online), companiile pot beneficia de rambursarea integrală a costului taxei de înregistrare, dar nu mai mult de 2 mii lei”

Reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie, a reiterat faptul că târgurile și expozițiile sunt o scenă deschisă pentru promovarea companiilor.

„Unul dintre avantajele târgurilor și expozițiilor îl reprezintă faptul că consumatorii se pot întâlni cu producătorii, care într-un timp scurt, de numai câteva zile, își promovează produsele la cel mai înalt nivel. Practica a dovedit că atât târgul, cât și expoziția este singurul loc care oferă condițiile cele mai favorabile pentru comunicarea și angajarea de discuții și negocieri cu un număr mare de specialiști într-un timp scurt. CCI a RM organizează anual circa 30 expoziții regionale, o expoziție națională - "Fabricat in Moldova" și desigur, expoziții peste hotare, cu genericul "Republica Moldova Prezintă", iar prin organizarea acestor evenimente ne propunem să susţinem antreprenorii autohtoni, să oferim participanţilor posibilitatea de a promova mărfurile şi serviciile naționale, să iniţieze noi relaţii de colaborare şi să studieze mai minuțios piaţa internă" a declarat Mihai Bîlba, vicepreședintele CCI a Republicii Moldova.

Carolina Chiper, Director general al C.I.E. „MOLDEXPO” S.A. s-a referit la obiectivele generale ale expoziţiilor.

„Obiectivele generale ale expoziţiilor şi instrumentele de care dispun manifestările expoziţionale: facilitarea contactelor dintre producători şi cumpărători; platformă eficientă de comunicare; promovarea produselor noi pe piaţa internă şi cea externă; formarea, susţinerea şi consolidarea imaginii pozitive a companiilor; demonstrarea noutăţilor din domeniu; studierea pieţei, confruntarea cererii şi a ofertei; contribuţia la dezvoltarea pieţei şi la apariţia produselor şi serviciilor noi în domeniu; atragerea investiţiilor străine şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat; penetrarea pieţelor noi de desfacere; stabilirea relaţiilor economice cu clienţi noi;  creşterea nivelului vânzărilor și dezvoltarea concurenţei între producătorii autohtoni.”

„Expoziția Proremont Expo este orientată spre atragerea pe o singură platformă a tuturor companiilor, care activează în domeniul imobiliar și amenajării locuințelor. Obiectivul Proremont Expo de la un an la altul este să persevereze, să implementeze toate instrumentele și tehnologiile moderne de comunicare și promovare. Această abordare permite nu doar multiplicarea performanței, dar și obținerea unor rezultate ajustate la realitățile și provocările prin care trece Republica Moldova în ultimii ani”, a declarat Sergiu Chirco, Fondator SRL „PR COMPANY PROJECT”.

Programul de subvenționare a participării agenților economici la târguri și expoziții, gestionat de ODIMM, are ca scop susținerea şi promovarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, prin rambursarea parțială a cheltuielilor eligibile de participare a agenților economici în cadrul expozițiilor / târgurilor la nivel național şi regional. Prin acest mecanism de suport antreprenorial se urmărește susţinerea producătorilor de mărfuri şi servicii în promovarea pe piaţa internă şi externă a proiectelor, tehnologiilor, know-how, mărfurilor şi serviciilor autohtone, precum și crearea unor condiţii adecvate pentru stabilirea contactelor de afaceri, a parteneriatului şi colaborării interne şi internaţionale. La program pot aplica întreprinderile micro, mici și mijlocii din Republica Moldova, care nu se află în procedură de insolvabilitate și nu înregistrează datorii la bugetul de stat. 

Imagini video pe privesc.eu: https://bit.ly/3NaLKB2

Pentru alte detalii, contactați Direcția Comunicare și RP ODIMM: comunicare@odimm.md, tel 022 22 53 77.

{gallery}Atelier de lucru - 02.06.22{/gallery}

Guvernul facilitează accesul tinerilor la programe de finanțare a afacerilor

 

Tinerii, care vor să inițieze sau să dezvolte o afacere, pot beneficia de finanțare nerambursabilă sau credit cu porțiune de grant. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi modificări la Programul „Start pentru Tineri: o afacere durabilă la tine acasă”, implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Prin intermediul programului vor fi oferite granturi de până la 200 de mii lei pentru tinerii care își propun să se lanseze în afaceri. Finanțarea din partea statului va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional, iar tinerii vor veni cu o contribuție de doar 30%.

Un alt mecanism destinat tinerilor este Programul de credite cu porțiune de grant.  Aceasta va combina finanțarea acordată sub formă de grant, cu resurse creditare avantajoase oferite prin intermediul băncilor comerciale și Oficiul de Gestionare a Proiectelor de Asistență Externă (OGPAE). Valoarea pachetului financiar  va ajunge până la 1,7 milioane lei și  va include porțiunea de împrumut rambursabil de 85% și porțiunea de grant de 15%.

Sursa: me.gov.md

Industrial Suppliers & Engineering Forum 2022

 

A doua ediție a Industrial Suppliers & Engineering Forum, eveniment dedicat exclusiv industriei și ingineriei, a avut loc pe data de 25 mai 2022.

Industrial Suppliers & Engineering Forum reprezintă o platformă de conexiuni pentru comunitatea de afaceri, care facilitează dialogul public-privat și asigură o interacțiune continuă între reprezentanții companiilor industriale.

Industrial Suppliers & Engineering Forum este dedicat dezvoltării ÎMM-urilor din Republica Moldova și facilitării creării legăturilor dintre companiile locale cu lanțurile valorice globale, formând, astfel, competențe industriale și inginerești în țară, aducând plus valoare participanților internaționali. Evenimentul își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la subiectele de electronică, inginerie, cercetare și dezvoltare în rândul comunității de afaceri și a tinerilor.

Dumitru Pîntea, director interimar, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) „ODIMM asigură suportul companiilor locale în crearea de parteneriate și susține extinderea afacerilor pe alte piețe de desfacere. Instituția are în portofoliu mai multe instrumente de suport, menite să susțină companiile din Republica Moldova în procesul de internaționalizare, ecologizare, digitalizare și încurajare a participării la expoziții/târguri locale și internaționale”. În cadrul forumului a fost lansată platforma online de conexiuni în afaceri BusinessLink.MD - platformă, care a fost gândită drept un instrument-cheie guvernamental pentru dezvoltarea contactelor între furnizorii locali și companiile internaționale. „Platforma de matchmaking va spori vizibilitatea companiilor locale și  va face ca produsele și serviciile companiilor autohtone să fie mai accesibile pentru potențialii cumpărători internaționali”.

Radu Melnic, Director, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, Universitatea Tehnică din Moldovei: „Ne bucurăm să fim organizatorii unui eveniment dedicat atât ÎMM-urilor în căutare de specialiști, cât și studenților, interesați de dezvoltarea lor profesională aici, acasă, în Moldova. Misiunea Universității Tehnice din Moldova este pregătirea studenților de azi în specialiștii de mâine”.

Sebastian Metz, Director General, AHK Camera de Comerț și Industrie Romano-Germană a vorbit despre gestionarea blocajelor în lanțul de aprovizionare și asigurarea continuității afacerilor din regiune. „Criza din Ucraina are un impact direct asupra lanțurilor de aprovizionare și a piețelor de externalizare. Republica Moldova poate valorifica aceste circumstanțe asigurând o platformă investițională pentru companiile din Ucraina și Rusia”.

Tot în cadrul forumului s-a desfășurat Târgul de Cariere în Inginerie și Tehnologie, unde companiile naționale și internaționale au promovat posturile vacante și ofertele de muncă pentru absolvenți și profesioniști. Pentru prima dată în cadrul evenimentului a fost organizat un concurs de lipire manuală pe PCB. Paralel, au fost organizate tururi la Facultatea de Inginerie Mecanică și Transporturi cu vizitarea laboratoarelor, Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul de Inginerie Biomedicală și microelectronică, precum și la biroul de proiectare Draexlmaier DSM, companie care și-a propus să organizeze cu acest prilej Ziua Ușilor Deschise.

Inițiativa de organizare a unui Târg de cariere specializat a pornit în 2017 în cadrul evenimentului Moldova Automotive Days, găzduit de Universitatea Tehnică a Moldovei. Scopul târgului de cariere este promovarea competențelor inginerești locale și evidențierea actorilor din industria autohtonă, care necesitată astfel de competențe.

Industrial Suppliers & Engineering Forum a fost realizat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Asociația Companiilor din Industria Electronică din Moldova (ACEM) și Agenția de Investiții “Invest Moldova”, cu sprijinul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Partenerii evenimentului: Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, IPC Asociația Globală pentru Industria de Electronică, AHK Camera de Comerț și Industrie Romano-Germană, Asociația de business german din Europa de Est (OstAuschus der Deutschen Wirtschaft), in4ma Market Research and Analyses, Tekwill.

Sponsorii evenimentului: ACI Partners, HR-Consulting; Informbusiness; Magnetec Components; MOD Engineering; OrangeSystems; Safe Logic; Sandra; Steinel Electronic; Purcari.

Evenimentul poate fi urmărit aici: https://bit.ly/3LLKjr8

{gallery}ISEF 2022{/gallery}

15 ani de activitate ODIMM, în susținerea mediului de afaceri autohton

 

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) își fortifică rolul de a susține dezvoltarea antreprenoriatului din Republica Moldova prin edificarea unei comunități de antreprenori competente și sustenabile. Cu prilejul consemnării a 15 ani de activitate a celei mai importante instituții de suport antreprenorial, astăzi, 17 mai 2022, au fost semnate contracte de finanțare nerambursabilă, susținut un dialog cu reprezentanți ai beneficiarilor programelor de suport și organizată o sesiune de informare pentru mediul de afaceri din Cimișlia.

Astfel, 38 de companii autohtone, care și-au propus să-și ecologizeze afacerile, au semnat, contracte de finanțare nerambursabilă cu ODIMM.  Antreprenorii vor accesa granturi de până la 200 mii lei din partea statului, care constituie până la 70% din  suma proiectului investițional, pentru implementarea acțiunilor de ecologizare a afacerilor. Suma totală a finanțării nerambursabile, oferite celor 38 de afaceri, constituie circa 5,8 milioane lei, iar investițiile asumate de beneficiari vor fi de circa 11 milioane lei.  

Dumitru Pîntea, director interimar ODIMM, a subliniat oportunitățile deschise de investițiile verzi în fața întreprinderilor, care implică reducerea costurilor de producție, dar și reducerea impactului asupra mediului.  

ODIMM ajută afacerile să se adapteze cerințelor și tendințelor globale ale economiei verzi. Apreciem curajul și perseverența companiilor care vin cu modele noi de producție și consum durabil pentru a contribui la eficientizarea utilizării resurselor, promovarea exporturilor și crearea locurilor de muncă”. 

Proiectele investiționale ale celor 38 de companii vizează atât adoptarea practicilor ecologice din domeniile gestionării resurselor de apă, utilizării responsabile a energiei,  cât și valorificarea materiei prime, reciclarea deșeurilor și reutilizarea acestora.  Din numărul total de afaceri, 24  sunt localizate în mediul rural, iar 14 – în municipiul Chișinău. În același timp, 18 companii activează în domeniul prestări servicii, 13 își desfășoară activitatea în domeniul industrial, iar 7 - în agroalimentar.

Printre antreprenorii care au fost acceptați astăzi pentru suport financiar nerambursabil, se numără și Gheorghe Scutaru din satul Javgur, raionul Cimișlia, care de peste 35 de ani este proprietarul unei vinării. Plantația de viță de vie se întinde pe o suprafață de 87 de hectare, iar din strugurii recoltați se obțin cele mai speciale vinuri printre care „Chardonnay”, „Sauvignon Blanc”,” „Muscat”, „Pinot Gris” și altele. 

„Din grantul ODIMM vom achiziționa o  stație de epurare performantă, care ne va ajuta la gestionarea eficientă a resurselor de apă, prin epurarea apelor uzate, urmare  a procesului de producere pentru reutilizarea și punerea din nou în circuit”  a subliniat beneficiarul.

Ulterior, ODIMM a organizat  un dialog sub formă de Masă rotundă dintre conducerea instituției, a Ministerului Economiei și beneficiari ai programelor de suport în afaceri, părți interesate și asociații de business.

În cadrul discuțiilor, au fost analizate așteptările și provocările antreprenorilor survenite în perioada crizei pandemice și de securitate regională. Sugestiile, recomandările, venite din partea exponenților ÎMM, vor fi utile în contextul reformatării ODIMM pentru a regândi, actualiza unele mecanisme de suport antreprenorial și a eficientiza activitatea instituției.

Tot astăzi, echipa ODIMM a  susținut o Sesiune de informare la Incubatorul de Afaceri din Cimișlia pentru a prezenta antreprenorilor din regiunea de Sud mecanismele de suport în afaceri din portofoliul instituției.

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), înstituție publică înființată de către Guvernul Republicii Moldova la 17 mai 2007, reprezintă o inițiativă pentru a susține ÎMM-urile din Moldova la toate etapele de dezvoltare a afacerii prin valorificarea potențialului acestora de a deveni competitive, dinamice și sustenabile. ODIMM administrează 12 Programe de stat de Suport în Afaceri, majoritatea cărora furnizează în mod integrat training-uri, finanțare și mentorat. Pentru anul 2022, Guvernul Republicii Moldova a alocat un buget de peste 340 de milioane de lei pentru susținerea ÎMM-urilor.

{gallery}odimm_15ani{/gallery}

 

ODIMM a lansat un nou Concurs de granturi pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului Femei în Afaceri. La Concurs pot concura companiile active pe piață până la 2 ani, inițiate și gestionate de femei.

Perioada de aplicare la Concurs: 15.06.2022 - 15.07.22 (ora 17.00). 

Depunerea proiectelor investiționale este în regim online. 

APLICĂ ACUM: https://bit.ly/3Of4U8L


ODIMM recepționează în regim continuu solicitările de accesare a suportului non-financiar (cursuri de instruire) pentru ecologizarea proceselor de producere și prestare a serviciilor prin intermediul Programului de Ecologizare a ÎMM. Cursurile de instruire în domeniul ecologizării sunt cu titlu OBLIGATORIU pentru toate companiile active pe piață până la 2 ani de activitate care aspiră să acceseze, ulterior, suport financiar nerambursabil în cadrul Programului de Ecologizare a ÎMM.

APLICĂ ACUM: https://bit.ly/3NqBODD


ODIMM recepționează în regim continuu proiecte investiționale pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului de Ecologizare a ÎMM. Valoarea maximă a  grantului este de până la 200 mii lei. Contribuția proprie este de minim 30 %.

Pentru Concursul de granturi, sunt eligibile companiile active pe piață de până la 2 ani, care au parcurs cu titlu obligatoriu cursurile de intruire antreprenorială din cadrul Programului de Ecologizare a ÎMM. Pentru afacerile, care au peste 2 ani de activitate, instruirile sunt opționale. 

 APLICĂ ACUM: https://bit.ly/3GWvUHO


ODIMM recepționează în regim continuu înscrierea la cursurile de instruire antreprenorială prin intermediul Programului „Femei în Afaceri”. Instruirile vor ajuta toate femeile cu spirit antreprenorial să își contureze ideile de afaceri pe care, ulterior, le vor transforma în planuri de afaceri pentru a concura la componenta finanțare.

APLICĂ ACUM: https://bit.ly/3H2ktym


ODIMM anunță recepționarea în regim continuu a solicitărilor de accesare a suportului financiar sub formă de Business Voucher în valoare de până la 100 mii lei prin intermediul “Programului de Creștere și Internaționalizare a ÎMM”.

APLICĂ ACUM: https://bit.ly/3voPgOp


ODIMM oferă, prin intermediul Programului „START pentru TINERI”, Business Voucher în valoare maximă de 10 mii de lei pentru dezvoltarea afacerii sau perfecționarea aptitudinilor tinerilor în domeniul ales. 

APLICĂ ACUM: https://bit.ly/2IxzXR8


ODIMM recepționează în regim continuu planuri de afaceri pentru obținerea finanțării nerambursabile de până la 250 mii lei prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+1.

APLICĂ ACUM: https://bit.ly/2IBu5pQ 


ODIMM oferă garanții de stat în regim continuu pentru creditele accesate de la băncile comerciale. Suma garanțiilor acoperă până la 80% din creditele acordate de instituțiile bancare din R.Moldova. 

DETALII DESPRE PRODUSELE DE GARANTARE: https://bit.ly/3afXjET

    

Întrebarea zilei:

bp

    Website banner Option 3 v2

Domenii ODIMM

hărți interactive

0
Investiții
0
Granturi
0
companii finanțate
0
Locuri de muncă
0
Consultații
0
Instuire

Programe și proiecte

PARTENERI

p1  p2  p3  p4  p5  InvestMoldova logo  p7

b1 b2 b3 b4

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 24.06.2022.

Soluție

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!