ODIMM

te

ODIMM anunță înscrierea la Programul „START pentru TINERI”. Doritorii sunt invitați să-și aleagă etapa la care vor să se înregistreze

Etapa I. Identificarea ideilor de afaceri – Hackathon

Ești tânăr,

Visezi la o afacere,

Nu știi cum să începi?

Aplica la Etapa I a Programului pentru a beneficia de instruire în domeniul antreprenorial, în vederea orientării și identificării ideii de afaceri

- Durata: 2 zile

Pe parcursul instruirilor va fi oferit suport în completarea Notei de concept pentru promovarea în etapa următoare.

Aplică acum

Etapa II. Formare antreprenorială

Ești tânăr,

Ai o idee de afaceri și ai nevoie de cunoștințe și consiliere?

Deții o întreprindere nou - creată sau intenționezi să înregistrezi o afacere?

Aplică la Etapa 2 a Programului pentru a beneficia de instruire și ghidare privind inițierea unei afaceri și elaborarea business planului.

- Durata cursului: 6 zile

- Absolvirea cursului este obligatorie pentru depunerea dosarului la Etapa de finanțare. 

Aplică acum

Înscrierea este în regim online

Termenul limită - 15.07.2020

ODIMM dă startul înscrierilor la instrumentul de susținere pentru digitalizarea IMM

În perioada 10-30 iunie 2020, companiile din  Republica Moldova pot depune dosarele  în cadrul Instrumentului de susținere pentru digitalizarea ÎMM. 

Antreprenorii care doresc să-și digitalizeze afacerile pot beneficia de suport  sub formă de ”voucher” și/sau  sprijin financiar sub formă de grant. Selectarea beneficiarilor se va face în baza unui concurs, în limita bugetului disponibil.

  1. Acordarea suportului în formă de business voucher

Acesta se va acorda pentru accesarea serviciilor de dezvoltare a propriei pagini web, setării pe pagini de socializare, elaborarea profilului on-line și a conținutului privind produsele și serviciile acesteia; elaborarea/ajustarea paginii web și aderarea la platforme de tip marketplace, ce oferă posibilități de plăți online și aspecte logistice integrate. Suma maximă a voucherului constituie 20.000 lei (va fi acordat beneficiarului Instrumentului în proporție de 100%).

Înregistrarea se face în regim online completând formularul

  1. Acordarea sprijinului financiar sub formă de grant

Acest suport va avea drept scop inovarea și introducerea noilor tehnologii în contextul digitalizării companiei și în scopul eliminării/ minimizării riscurilor impuse de piață. Suma maximă a grantului constituie 200.000 lei , iar contribuția beneficiarului va constitui minim 10% din costul proiectului.

Astfel, grantul va putea fi utilizat pentru consultanță în parcurgerea pașilor specifici necesari pentru implementarea soluțiilor, procurarea de echipament tehnologic, sisteme, mașini, utilaj și instrumente de lucru noi, necesare pentru digitalizarea, inovarea și modernizarea procesului operațional, precum și pentru soluții software personalizate dezvoltate special pentru întreprindere etc.

De menționat că la evaluarea aplicațiilor se va ține cont de mai multe criterii, precum: viabilitatea ideii de afacere, genul de activitate cu care aplică la Instrumentul de suport, conform domeniilor de activitate eligibile și prioritare prevăzute, cost-eficiența și eficacitatea investiției planificate, localizarea planificată pentru activitatea întreprinderii, argumentarea necesității accesării suportului  solicitat, impactul asupra dezvoltării afacerii, produselor, îmbunătățirii proceselor sau serviciilor care corespund necesităților practice și cerințelor pieței, crearea și/sau menținerea locurilor de muncă, în special în zonele rurale;

Înregistrarea se face în regim online completând formularul

Aplicanții la Instrumentul de susținere pentru digitalizarea ÎMM vor beneficia  de instruire și formare antreprenorială privind orientarea spre e-comerț, digitalizare a sistemelor de gestionare a resurselor, adoptarea unor tehnologii digitale și de marketing digital, etc.

Pentru informații suplimentare despre Program accesați linkul https://odimm.md/ro/digitalizarea sau contactați-ne la tel 022 22 50 79, 060730202  sau la adresa de email: digitalizare@odimm.md

FII ÎN TOP! DIGITALIZEAZĂ-TE!

Programul EcoIMM – împreună putem construi o economie durabilă

Republica Moldova poate fi înverzită prin afaceri ecologice. Astăzi a avut loc Conferința de lansare a  Programului Național de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii care a avut ca scop informarea mediului de afaceri privind modalitățile de accesare a suportului oferit de stat pentru susținerea companiilor  în planificarea și implementarea practicilor prietenoase mediului ambiant și extinderea pe alte piețe.

„Cu toții ne dorim ca afacerile să se dezvolte în concordanță cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, în special, cele de mediu, astfel încât activitatea economică să evolueze în armonie cu mediul înconjurător. MEI încurajează și susține ÎMM-urilor din țară care vor să aibă un proces de activitate ecologic, să producă și să presteze servicii eco. Îndemn antreprenorii să transforme provocările legate de mediu în noi oportunități de afaceri, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Răilean.

Programul Național de Ecologizare a ÎMM-urilor oferă suport informațional, consultanță și mentorat, instruire și formare ecologică. Totodată, programul va pune accentul pe cercetare și dezvoltare, promovare, schimbul de bune practici la nivel național și european în domeniul aplicării principiilor economiei verzi și a economiei circulare. Un compartiment aparte este rezervat finanțării nerambursabile a acțiunilor de ecologizare a ÎMM și dezvoltării capacităților de acces și extindere pe alte piețe.

“Prin acest instrument ne dorim să inspirăm și să susținem cât mai multe afaceri în procesul de implementare a acțiunilor de ecologizare, implementarea standardelor ISO/EMAS și/sau ale etichetării ecologice, utilizarea tehnologiilor și a inovațiilor ecologice.  ODIMM prin programele administrate încurajează și susține   întreprinderile mici și mijlocii în automatizarea proceselor de producere, planificarea și implementarea practicilor prietenoase cu mediul. Avem convingerea că mediul de afaceri autohton în viitor va putea oferi produse cu valoare adăugată ridicată și eco pe pieţele externe la preţuri competitive şi de o calitate înaltă. Doar împreună putem construi o economie durabilă, a subliniat Directorul general ODIMM, Iulia Costin.

ÎMM vor beneficia de suport în cadrul a 3 etape:

1) Etapa 1 – Instruire și formare în domeniul ecologizării ÎMM-urilor - suportul va fi pus la dispoziția ÎMM interesate de elaborarea și implementarea măsurilor de ecologizare a afacerii.

2) Etapa 2 – Finanțarea acțiunilor de ecologizare a ÎMM de valoare mică - vor fi susținute financiar ÎMM-urile care au elaborat un plan de acțiuni de ecologizare a afacerii prin oferirea granturilor de până la 200 000 lei, care va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional.

3) Etapa 3 – Finanțarea acțiunilor de suport de valoare mare - vor fi susținute ÎMM-urile care au implementat acțiuni de ecologizare a afacerii și au deja o anumită experiență în exportul și internaționalizare a produselor și/sau serviciilor proprii, demonstrează beneficiile anticipate ale standardelor ISO/EMAS și/sau ale etichetării ecologice a UE în cadrul întreprinderilor acestora, prin oferirea unui grant de până la 500 000 lei, care va constitui până la 50% din valoarea proiectului investițional.

Evenimentul a întrunit peste 300 de reprezentanți ai mediului de afaceri, autorităților publice centrale și locale, mediului academic, instituțiilor/organizațiilor de suport în afaceri și de protecție a mediului precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale partenere de dezvoltare.

Întreprinderile Mici și Mijlocii generează circa 64% din poluarea industrială la nivel global, în timp ce doar 16% din acestea sunt angajate în acțiuni de mediu, potrivit statisticilor internaționale. În acest sens, în statele membre ale Uniunii Europene sunt implementate o serie de instrumente și bune practici pentru încurajarea „ecologizării” ÎMM. Acestea au fost analizate și preluate elaborarea Programului Național de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii – EcoÎMM, cu scopul alinierii mediului de afaceri din Republica Moldova la principiile unei economii verzi prin adoptarea unui model responsabil de dezvoltare durabilă.

Programul Eco ÎMM a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova și este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Implementarea acțiunilor Programului EcoÎMM sunt finanțate din bugetul de stat al Republicii Moldova și susținute prin intermediul Proiectului EU4Environment, finanțat de Uniunea Europeană.

Pentru a putea obține suport în cadrul acestui program solicitantul trebuie să fie o entitate juridică, înregistrată conform Legii cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, să demonstreze necesitatea ecologizării afacerii și impactul pozitiv asupra mediului ambiant, să își desfășoare activitatea pe teritoriul Republicii Moldova și să dețină produse sau servicii rezultate din propria activitate antreprenorială.

Companiile interesate de a se înscrie la Program o pot face în regim online completând formularul  de pe site-ul https://bit.ly/2XWPT2X

Pentru alte informații despre program consultați pagina www.odimm.md/ecoimm

 

{gallery}03.06.2020{/gallery}

ODIMM a lansat un nou Program de suport pentru digitalizarea afacerilor

 

Întreprinderile mici și mijlocii vor fi susținute în procesul de digitalizare a afacerilor. Astăzi, în cadrul unui eveniment online a reprezentanților Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) și Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) ca răspuns la provocările la care au fost supuse companiile autohtone în perioada crizei epidemiologice și stării de urgență  a fost lansat un nou instrument de suport a digitalizarii ÎMM-urilor.

Această inițiativă de suport are ca scop de a susține transformarea și dezvoltarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii pentru a valorifica potențialul inovativ și a facilita accesul companiilor pe piețele interne și externe.

„Astăzi lansăm un nou program de suport pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și punem la dispoziția antreprenorilor 20 milioane lei pentru dezvoltarea instrumentelor de comerț electronic. Acest instrument de susținere va ajuta producătorii autohtoni să-și digitalizeze procesele de business și să vândă produsele sau serviciile pe platforme online. Mulțumesc colegilor de la ODIMM, pentru că în termeni restrânși au reușit să elaboreze acest program și să identifice resursele financiare necesare pentru a oferi o soluție oamenilor de afaceri, afectați de restricționarea comerțului pe durata crizei pandemice”,  a declarat Sergiu Railean.

Potrivit directorului general ODIMM, Iulia Costin, Programul are drept scop acordarea suportului întreprinderilor în crearea de pagini web, magazine online,  dar și oferirea de granturi pentru achiziționarea de tehnologii și soluții digitale.

„Cel puțin 100 IMM, beneficiari ai programului, vor primi un „voucher” în valoare maximă de 20 000 lei pentru accesarea serviciilor de consultanță și mentorat în vederea dezvoltării propriei pagini web, setării pe pagini de socializare, elaborării profilului online și realizării descrierilor companiilor și produselor etc. De asemenea, antreprenorii vor beneficia de suport financiar în valoare de 200 000 lei pentru achiziționarea de echipamente și softuri în scopul introducerii noilor tehnologii în contextul digitalizării IMM și eliminării sau minimizării riscurilor impuse de piață pentru cel puțin 20 de întreprinderi”, a menționat Iulia Costin cu referire la oportunitățile programului.

Pentru a putea obține acest suport, solicitantul trebuie să fie o entitate juridică, înregistrată conform Legii cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, să demonstreze necesitatea digitalizării și impactul asupra afacerii, să își desfășoare activitatea pe teritoriul Republicii Moldova și să dețină produse sau servicii rezultate din propria activitate antreprenorială.

Aplicația și formularele pentru înscrierea la Programul de digitalizare a IMM-urilor vor fi disponibile începând cu data de 10 iunie 2020 pe pagina web a ODIMM - www.odimm.md.

{gallery}Lansarea Digitalizarea afacerilor{/gallery}

Conferința ONLINE de lansare a Programului Eco ÎMM

Formular de înregistrare la eveniment Știai că 64% din poluarea industrială pe pământ este generată de întreprinderile mici și mijlocii? Dar ce impact are întreprinderea ta asupra mediului? Dacă îți doresti o afacere de succes și mediu curat pentru tine și familia ta, trebuie să devii competitiv și să economisești.  Iar noi te ajutăm! Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii învită toți antreprenorii interesați de noi soluții ecologice pentru afaceri, pe data de 03 iunie, 2020, ora 10.00,  la Conferința de lansare a Programului național de ecologizare a ÎMM. Care sunt obiectivele Conferinței? -          Informarea mediului de afaceri despre posibilitățile de accesare a suportului oferit prin intermediul Programului de ecologizare a ÎMM; -          prezentarea rezultatelor obținute în procesul de colaborare cu partenerii internaționali de dezvoltare, în scopul dezvoltării instrumentelor de lansare și implementare a Programului; -          trasarea viziunii de dezvoltare a capacităților instituționale de suport ale ecologizării ÎMM. Cine va participa? Conferința de lansare a Programului de ecologizare a ÎMM va întruni reprezentanți ai mediului de afaceri, autorităților publice centrale și locale, mediului academic, instituțiilor/organizațiilor de suport în afaceri și de protectție a mediului, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale partenere de dezvoltare. Unde se va desfășura evenimentul? Conferința se va desfășura în mediu online prin intermediul unei platforme soft de organizare a evenimentelor video „ZOOM”. Cum puteți participa la Conferință? Participarea la eveniment va fi posibilă în baza unui link de acces pe care îl vom remite ca urmare a completării formularului de înregistrare: https://odimm.md/ro/formulardeinregistrare Termen limită de înregistrare – 02 iunie 2020, ora 12.00. Evenimentul va fi disponibil în 3 limbi de comunicare: română, engleză și rusă.

ODIMM, de 13 ani alături de antreprenori

Acum 13 ani, Guvernul Republicii Moldova a creat Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. ODIMM a fost organizația, care urma să găsească soluții imediate pentru a impulsiona dezvoltarea economică a țării, a găsi  soluții la criza economică mondială prin care treceam, la valul masiv de migrări, plecați peste hotare și la nenumăratele constrângeri în calea dezvoltării mediului de afaceri din Republica Moldova.Astfel, am primit mandat de a construi o comunitate de antreprenori solidă pentru  a crea oportunități ca tinerii noștri să rămână acasă într-un mediu economic sigur și să ne asigurăm că generația de mâine va fi pregătită să reacționeze la situațiile dificile, să transforme provocările în oportunități noi de creștere. După criza din 2008, s-au născut sute de idei de afaceri, la rândul lor, acestea au încurajat alte sute de idei la viață.Astăzi, de asemenea, trăim timpuri sensibile, dar suntem mai pregătiți, mai încrezuți și competenți, învățând multe lucruri pe parcursul  anilor. Am startat cu misiunea de a contribui la sporirea competitivității economiei naționale și, în timp, am devenit principala instituție de implementare a programelor naționale de suport în afaceri și primul punct de referință pentru fiecare antreprenor din Republica Moldova. În toți acești ani, am lucrat la transformarea societății și la crearea schimbării, astfel încât, antreprenorii noștri să poată începe sau reîncepe cu încredere o afacere, să crească și să promoveze la nivel local și internațional tot ce avem mai frumos.În fiecare an, aniversarea ODIMM este un prilej de totalizare a realizărilor atinse alături de antreprenori și partenerii noștri. În contextul actual, am ales să celebrăm 13 ani de activitate printr-o campanie, exclusiv online. Este o decizie firească prin care ne exprimăm solidaritatea față de cei care luptă în prima linie, dar este și o soluție pentru a împărți această frumoasă ocazie cu Dumneavoastră, în condiții de maximă siguranță.Cu ocazia aniversării a 13 Ani de activitate, dorim să ne exprimăm recunoștința partenerilor noștri împreună cu care am contribuit la formarea culturii antreprenoriale în Republica Moldova. Evoluția sectorului IMM și a economiei naționale este rezultatul comun al antreprenorilor, organizațiilor de suport în afaceri, autorităților publice locale, donatorilor, al echipei ODIMM și, nu în ultimul rând, al Guvernului RM și Ministerului Economiei și Infrastructurii.În această perioadă deloc ușoară alegem să privim optimist și cu multă încredere în viitor. Știm că criza prin care trecem, provoacă antreprenorii să găsească soluții inovative și să eficientizeze procesul de lucru din companie, la fel cum ne provoacă și pe noi, ca organizație de suport în afaceri, să regândim instrumentele existente și să venim cu soluții noi pentru ecosistemul în permanentă schimbare.Cu respect, Iulia COSTINDirector genaral ODIMM

ODIMM la 13 ani: rezultate, impact și planuri de viitor

„În 13 ani de activitate, ODIMM a devenit un partener de încredere, atât pentru sectorul privat cât

13 ani de parteneriat ODIMM - Uniunea Europeană

 

Cooperarea internațională este esențială pentru preluarea experiențelor, crearea conexiunilor dintre organizațiile de suport în afaceri și alinierea practicilor naționale la strategiile de succes din alte state. În 13 ani de activitate, ODIMM a depus eforturi majore în consolidarea rețelei de parteneri de dezvoltare pentru a îndeplini misiunea de sporire a competitivității economiei naționale. Încă din primii ani de activitate, Uniunea Europeană a fost un partener de încredere care a susținut eforturile ODIMM în dezvoltarea sectorului ÎMM din Republica Moldova. 

 

“Colaborarea dintre ODIMM și UE a început din primele luni de activitate, prin suportul acordat la consolidarea capacităților organizației și preluarea schimbului de experiență a statelor europene în domeniul susținerii sectorului IMM. Pe parcursul anilor, acest parteneriat a fost consolidat și UE a devenit principalul donator al ODIMM, împreună contribuind la dezvoltarea micilor afaceri, crearea locurilor de muncă, în special în zonele rurale și crearea unei infrastructuri de suport în afaceri în regiuni. Printre principalele rezultate cu care ne mândrim sunt dezvoltarea Fondului de Garantare a Creditelor, cele 10 Incubatoare de Afaceri din regiuni lansate în  perioada 2012-2017, precum și asistența directă pentru capitalizarea Programelor PARE 1+1” și „Femei în Afaceri”, subliniază Iulia Costin, Director General ODIMM.

 

Impactul programelor de asistență tehnică și financiară și a proiectelor internaționale finanțate de Uniunea Europeană au contribuit esențial la creșterea competitivității sectorului IMM și a capacităților ODIMM pentru a oferi servicii calitative antreprenorilor autohtoni. O parte din rezultatele înregistrate pe parcursul anilor sunt ilustrate în Infografic (vezi poza).

 

De asemenea, ODIMM participă activ, în calitate de reprezentant al sectorului privat, în cadrul platformelor pentru întreprinderile mici și mijlocii la nivel european, cu scopul preluării de bune practici în domeniu, dar și a promovării instrumentelor de suport destinate susținerii sectorului ÎMM din Republica Moldova. Astăzi, multe inițiative ODIMM sunt considerate modele de succes în regiunea Europei de Est și sunt multiplicate în aceste țări pentru a contribui la reducerea migrației, creșterea investițiilor în economie și a bunăstării populației.

 

 

Viitorul afacerilor aparține tinerilor

128 de tineri din Republica Moldova vor obține granturi din partea statului pentru inițierea pr

A doua șansă în afaceri pentru antreprenorii din regiunea Dunării

13 țări  din regiunea Dunării, inclusiv Republica Moldova, și-au propus să susțină antreprenorii în dificultate și să contribuie la contracararea efectelor negative ale crizei epidemiologice actuale, prin intermediul proiectului transnațional DanubeChance2.0. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în calitate de partener strategic asociat și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, în calitate de partener de proiect, contribuie la crearea unui ecosistem de sprijin pentru antreprenorii din Republica Moldova care se confruntă cu dificultăți, faliment sau doresc să lanseze o nouă afacere.

Consorțiul țărilor dunărene a elaborat propuneri de politici și instrumente transnaționale care vor contribui la lansarea primelor instrumente de suport dedicate antreprenorilor aflați în dificultate.

În cadrul proiectului a fost elaborat un studiu comparativ al situației din țările regiunii Dunării, prin care au fost punctate politicile publice specifice pentru antreprenori, cadrul pentru restructurarea companiilor, politicile de faliment și insolvență. Acesta tratează problema stigmatizării eșecului în societate și include un studiu de transferabilitate, care detaliază bunele practici, precum mecanismul de avertizare timpurie. Studiul realizat va sta la baza elaborării politicilor naționale în domeniu (Instrumentul transnațional de învățare a politicilor pentru a doua șansă - vezi detalii ).

Un alt rezultat important este Instrumentul transnațional de salvare și revitalizare (vezi detalii )care include informații privind opțiunile de salvare și revitalizare a afacerii, dezvoltarea afacerilor și serviciile de sprijin pentru întreprinderile aflate în dificultate financiară, măsuri de formare disponibile și servicii de asistență financiară disponibile pentru restructurarea întreprinderilor. Instrumentul poate fi utilizat de antreprenorii în dificultate, dar și de factorii de decizie politică în extinderea serviciilor de suport pentru antreprenori.

De asemenea, proiectul DanubeChance2.0 a dezvoltat un format inovator de atelier  de mentorat „Faceți cunoștință cu supraviețuitorii” (vezi detalii ) prin care s-a urmărit promovarea unei culturi pozitive a eșecului în afaceri și stimularea reintegrării antreprenorilor pe piață, prin mentorat și schimb de experiență. Metodologia atelierului a fost validată în 11 țări partenere ale proiectului, inclusiv Republica Moldova, și poate fi replicată pentru susținerea antreprenorilor în criză.

În prezent, ODIMM în colaborare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii lucrează la dezvoltarea primului Mecanism de Avertizare Timpurie care va oferi servicii de consultanță și mentorat pentru companiile aflate în dificultate. Totodată,  pe parcursul anului curent, prin intermediul proiectului vor fi organizate 3 sesiuni de instruire „Trial and Error” pentru antreprenorii autohtoni în regiunile Nord, Centru și Sud, care vor fi axate pe îmbunătățirea managementului companiei, aspecte motivaționale și gestiunea resurselor. În același timp, 5 companii moldovenești vor beneficia de servicii de accelerare a afacerii, prin care experții în domeniu vor ghida antreprenorii în procesul de revitalizare sau restructurare a afacerii.

Proiectul DanubeChance2.0 – “Acceptarea eșecului pentru a facilita accesul antreprenorilor la a doua șansă în regiunea Dunării” este co-finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Transnațional Dunărea. Proiectul își propune să dezvolte politici antreprenoriale pentru a doua șansă și soluții practice pentru îmbunătățirea culturii antreprenoriale pentru a evita pierderea potențialului antreprenorial și a depăși stigmatizarea antreprenorilor după falimentul afacerii. Proiectul DanubeChance2.0 este implementat de un consorțiu format din 17 parteneri care provin din 13 țări ale Regiunii Dunării (Slovenia, România, Germania, Austria, Ungaria, Croația, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Ucraina, Belgia, Italia, Slovacia și Serbia) fiind condus de organizația IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. din Ungaria.Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, în calitate de partener de proiect, și Ministerul Economiei și Infrastructurii, în calitate de partner strategic asociat, contribuie la crearea unui ecosistem de sprijin pentru antreprenorii din Republica Moldova care se confruntă cu dificultăți, faliment sau doresc să lanseze o nouă afacere.

 

Domenii ODIMM

hartă interactivă

0
Investiții
0
Granturi
0
companii finanțate
0
Locuri de muncă
0
Consultații
0
Instuire

Programe și proiecte

PARTENERI

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7

b1b2b3b4

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 15.07.2020.
Soluție    Suport

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!