logo ro

slogan ro

ODIMM oferă Business Vouchere pentru beneficiarii Programului „START pentru TINERI”

ODIMM oferă, prin intermediul Programului „START pentru TINERI”, business-vouchere în valoare maximă de 10 mii de lei pentru dezvoltarea afacerii sau perfecționarea aptitudinilor tinerilor în domeniul ales.

Business Voucherul pot fi fi utilizat de beneficiarii Etapei 2 a Programului „START pentru TINERI” pentru:
      -  realizarea activităților de testare a ideii de afaceri;

-   mici studii de piață;

-   cercetări ale comportamentului consumatorilor;

-   instruiri în domenii specifice;

-   alte servicii necesare testării ideii și implementării proiectului investițional.

Voucherul poate fi accesat doar în cazul în care întruniți următoarele criterii de eligibilitate:

-        întreprindere nou-înregistrată, creată și gestionată de către tânăr cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, cetățean al Republicii Moldova;   

-        întreprindere înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico - juridice ale activității de antreprenoriat:

a)      Întreprindere Individuală;

b)      Gospodărie Țărănească (de fermier);

c)       Societate cu Răspundere Limitată.

-        absolvent al cursurilor de instruire desfășurate la Etapa 2 a Programului;

PENTRU ÎNREGISTRAREA CERERII, va fi transmis (scanat de pe original) la adresa de email start_tineri@odimm.md, următorul set de acte:

1.     Cererea de solicitare a „business voucherului”  Descarcă

2.     Buletinul de identitate al fondatorului și administratorului entității juridice;

3.     Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali/ Extras din Registrul Gospodăriilor Țărănești (eliberat cu cel mult 3 luni înaintea depunerii cererii);

4.     Certificatul eliberat de bancă cu privire la contul bancar;

5.     Oferta de preț cu specificarea detaliată a serviciilor care urmează să fie prestate.

Depunerea cererilor de solicitare pentru Business Vouchere se face în mod continuu.

Solicitanții vor fi informați privind decizia adoptată de către Comitetul de Evaluare, în termen de 15 zile lucrătoare, de la data depunerii dosarului complet.

Pentru mai multe detalii privind condițiile de aplicare consultați Ghidul de accesare servicii „business voucher

 

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta:

068301345; 069109192 

start_tineri@odimm.md

 

ODIMM dă startul înscrierilor la Programul “Femei în Afaceri”

Începând cu data de 11 martie 2020, femeile antreprenoare la toate etapele  de dezvoltare ale afacerilor pot aplica la una din cele 3 componente de suport ale Programului “Femei în Afaceri”. 


Componenta I:  “Suport la inițierea afacerii”

În cadrul acestei componente femeile pot beneficia de: instruire antreprenorială, mentorat și ghidare. Sunt eligibile femeile care planifică lansarea unei afaceri.

Înscrierea este în regim online  https://bit.ly/39HjDpp  

Termenul limită 11 mai 2020

Componenta II ”Suport pentru afacerile nou create” (Concurs de granturi mici) 

Această componentă presupune accesarea de granturi în valoare de până la 165.000 lei pentru companiile înregistrate de la 0 la 24 luni.  

Înregistrarea proiectelor investiționale este în regim online  https://bit.ly/3aPbSOj

Termenul limită 11 aprilie 2020

Componenta III ”Suport pentru companiile în creștere” (Concurs de granturi mari) 

Această componentă presupune oferirea unei finanțări nerambursabile de până  la 1 649 000 lei pentru companiile active pe piață mai mult de 2 ani, orientate spre export sau exportatoare. 

Înregistrarea notelor de concept se efectuiază online https://bit.ly/33ateTd

Termenul limită 26 aprilie 2020 

Fii în TOPUL FEMEILOR DE SUCCES!

Pentru informații suplimentare accesați linkul https://www.odimm.md/ro/despre-pfa sau contactați-ne la tel 022-22-43-30, 022-22-57-99, email: pfa@odimm.md

UN MILIARD de lei în economia țării, prin intermediul “PARE 1+1”

Migranții au investit 1 miliard de lei în economia Republicii Moldova prin afacerile susținute în cadrul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). 


Până în prezent, prin programul “PARE 1+1” au fost instruiți 2410 antreprenori, iar 1623 de întreprinderi administrate de migranți sau rudele acestora de gradul 1 au beneficiat de granturi, fiind deschise circa 4 mii locuri de muncă. 

Totalurile au fost făcute cu prilejul aprobării primelor 53 de proiecte investiționale din acest an, beneficiarii cărora au semnat, astăzi, 27 februarie, contracte de finanțare nerambursabilă cu ODIMM.  

Prezentă la eveniment, Iuliana Drăgălin, secretar de stat la ministerul Economiei și Infrastructurii, a dat asigurări că Guvernul va susține în continuare toate inițiativele de suport antreprenorial menite să aducă plus valoare economiei naționale. “Programul ”PARE 1+1” se bucură de un interes sporit în rândul migranților și rudelor acestora, fapt care determină creșterea constantă a numărului de persoane interesate de a se reîntoarce acasă sau  de a investi remitențele în crearea și dezvoltarea unei afaceri proprii.  Acest Program contribuie în mod direct la dezvoltarea economică a țării, investițiile făcute de migranți au ajuns la 1 miliard de lei, iar efectul cel mai important este reducerea fenomenului migraționist, oferind condiții prielnice lansării și dezvoltării unei afaceri, în special în mediul rural”, a subliniat Iuliana Drăgălin.

Iulia Costin, Director General ODIMM a evidențiat faptul acest program are un impact economic și social considerabil în regiuni. “Prin intermediul Programului ”PARE 1+1” mai mulți tineri și femei și-au transformat pasiunea într-o afacere, creând în mediul rural activități inovative cu tehnologii moderne. Au fost dezvoltate noi servicii care contribuie la îmbunătățirea infrastructurii regionale și schimbarea mentalității oamenilor. Beneficiarii noștri cultivă fructe și legume ecologice, produc bunuri care se bucură de succes pe piețele externe. Afacerile din agricultură sunt extinse prin crearea de agro-pensiuni”, a spus Iulia Costin.

Uniunea Europeană susține financiar Programul guvernamental “PARE 1+1”, din aceste 53 de proiecte investiționale aprobate, 25 de afaceri sunt finanțate din fonduri ale Uniunii Europene. Boris Filipov, manager de proiect la  Delegația UE în Republica Moldova a reiterat importanța suportului UE în dezvoltarea afacerilor în zonele rurale. "IMM-urile moldovenești pot avea un rol mult mai important în economia națională. Oferirea granturilor de astăzi va ajuta noile idei de afaceri să se materializeze și să contribuie la bunăstarea cetățenilor moldoveni prin investirea veniturilor moldovenilor reveniți în țară".

Din cele 53 de companii acceptate pentru finanțare nerambursabilă, 33 sunt în faza extinderii activității, iar 20 de afaceri sunt start –upuri. Acestea vor contribui la crearea și menținerea a circa 180 locuri de muncă, dintre care 58 – pentru femei și 78 – pentru tineri. Afacerile sunt localizate în 22 de raioane ale republicii, respectiv 44 de companii  își desfășoară activitatea în mediul rural, iar 9 în mun. Chișinău. Suma totală a finanțării nerambursabile pentru aceste 53 de proiecte investiționale este de 12,93 mil. lei, care va contribui la atragerea în economie a  circa 35,49 mil. lei investiții.

Cele mai multe întreprinderi, 25 la număr activează în domeniul agriculturii (cultivarea cerealelor, creșterea legumelor, prelucrarea plantațiilor de viță de vie, plantațiilor de nuci, pruni și meri, apicultură și creșterea chinchilelor), 16 afaceri – în domeniul prestării serviciilor (servicii de agrement și agro pensiune, servicii în domeniul alimentației publice, organizarea evenimentelor, cosmetologie și îngrijire corporală, lucrări de terasament, reparație și spălătorie a autoturismelor), iar 12 întreprinderi își desfășoară activitatea în industria prelucrătoare (fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, articolelor din PVC, din metal, a fortanului, paleților  și bricheților, mobilei, producerea brânzeturilor, ceaiurilor, oțetului, produselor de patiserie și hranei pentru animale).  

Potrivit datelor, cei 53 de beneficiari investesc remitențele provenite din 16 state: Italia, Rusia, Marea Britanie, Germania,  Irlanda, Israel,  România,  Olanda, Portugalia, SUA, Canada, Franța, Spania, Turcia, Danemarca și Ucraina.  

Programul “PARE 1+1” este implementat de ODIMM din 2010 și are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale moldovenilor aflați la muncă peste hotare în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova. Programul este finanțat din bugetul de stat, suplinit din fondurile Uniunii Europene și a fost extins până în 2021. Programul activează în baza algoritmului„1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe este suplinit cu un leu în formă de grant. Suma grantului este de până la 250 000 lei.

{gallery}27.02.2020{/gallery}

Punct de informare pentru comerțul extern

Reprezentanții mediului de afaceri, care vor să obțină informații despre legislația și activitatea vamală, pot apela la Punctul de Informare pentru Comerț Extern, lansat de Serviciul Vamal în cadrul Centrului Unic de Apel.  Noul instrument de informare vine să faciliteze activitatea companiilor implicate în comerțul internațional și a participanților la traficul transfrontalier.

Punctul de Informare pentru Comerț Extern va funcționa în regim non-stop și va putea fi apelat din orice colț al lumii la numărul de telefon +373 22 78 8888.

Punctul de Informare pentru Comerțul Extern este un instrument național de informare pentru agenții economici implicați în comerțul internațional, pentru autorități, dar și pentru alte părți interesate, care vor beneficia de informații sigure, din prima sursă, cu privire la legislația vamală, regimurile și destinațiile vamale, declararea mărfurilor, clasificarea și originea acestora, acte permisive, regulile de trecere a mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontieră etc.

În cadrul Centrului Unic de apel al Serviciului Vamal funcționează și linia Anticorupție, unde cetățenii pot comunica acte de corupție și abuzurile comise de către funcționarii vamali.

Undă verde pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin din Republica Moldova

97 de femei de afaceri din Moldova vor beneficia de finanțare nerambursabilă prin intermediul Programului național “Femei în Afaceri”, co-finanțat de Uniunea Europeană și gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

 

Câștigătoarele celui de-al 4-lea Concurs de proiecte investiționale au semnat astăzi, 16 ianuarie, contractele de finanțare nerambursabilă în sumă totală de 12,35 milioane de lei. Potrivit estimărilor, în urma realizării proiectelor investiționale vor fi create circa 230 noi locuri de muncă și vor menține 158 de salariați. Investițiile cumulative în economia națională vor constitui 18 milioane de lei.

 

Prezent la ceremonia de semnare a contractelor, ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi a  reiterat sprijinul statului în impulsionarea și dezvoltarea antreprenoriatului feminin.

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii va depune în continuare eforturi orientate spre asigurarea unui mediu de afaceri atractiv și dezvoltarea instrumentelor de suport, precum și a infrastructurii antreprenoriale. Vom continua să încurajăm femeile să lanseze afaceri și să contribuie la dezvoltarea economiei Republicii Moldova”.

 

Iulia Costin, director general ODIMM, a subliniat că prin acest Program, ODIMM își propune educarea unei generații noi de femei antreprenor care să aducă plus valoare economiei naționale.

 

Programul Femei în Afaceri are un impact important în societatea noastră. Ne bucură faptul că tot mai multe femei doresc să-și întemeieze propriile afaceri, care vor contribui la creșterea economică și la crearea de noi locuri de muncă, în special, în zonele rurale. Totodată, prin implementarea Programului ne-am propus să susținem apariția pe piață a noi servicii și produse calitative, dar și inovative”.

 

Bugetul Programului național Femei în Afaceri” este suplimentat și de UE, care a permis majorarea numărului beneficiarelor de granturi cu afaceri deschide în zonele rurale.

 

„Abilitarea femeilor a fost întotdeauna cheia politicilor UE. Ne bucurăm că astăzi 97 de proiecte noi de investiții, conduse de femei, vor primi sprijin financiar prin programul național ”Femei în Afaceri”, co-finanțat de Uniunea Europeană. Multe idei de afaceri se vor materializa, contribuind la îmbunătățirea bunăstării sociale în țară", a menționat Boris Filipov, manager de proiect în cadrul Delegației UE în Republica Moldova.

 

Circa 49% dintre proiectele investiționale aprobate astăzi sunt din industria prelucrătoare (industria ușoară, prelucrarea și ambalarea produselor agricole, producerea suvenirelor cu motive tradiționale, reparația și producerea mobilei, crearea obiectelor tridimensionale, producerea nutrețurilor combinate, etc), alte 41%  își vor desfășura activitatea în prestarea de servicii (centre de dezvoltare digitală, limbi străine, școală de balet; IT, club sportiv de carting și cvadricicluri; saloane de frumusețe; centru kinetoterapie; servicii de curățenie), iar 10 la sută sunt din agricultură și zootehnie (apicultură, creșterea porcinelor, gâștelor, iepurilor, bovinelor, etc.).

 

Până în prezent, prin intermediul Programului Femei în Afaceri au fost selectate spre finanțare la Componenta de granturi mici 379 de proiecte investiționale. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile în cadrul acestei componente este de 165.000 lei/beneficiar, care poate fi utilizată pentru achiziționarea articolelor de investiții și servicii de dezvoltare a afacerii.

{gallery}97 femei PFA{/gallery}

ODIMM, UNICEF și TEKEDU și-au unit eforturile pentru viitorul tinerilor

ODIMM, UNICEF și Asociația Obștească TEKEDU își propun să dezvolte un proiect pentru dezvoltarea afacerilor sociale în rândul tinerilor defavorizați din Republica Moldova. Astăzi, reprezentanții celor 3 entități au semnat un Memorandum de Înțelegere prin care se angajează să dezvolte activități comune în scopul integrării economice ale adolescenților și tinerilor din țara noastră.

Potrivit documentului, ODIMM  va contribui împreună cu cei doi parteneri la crearea unui program național de ocupare a tinerilor, cu accent pe stimularea integrării social-economice a acestora, în special al celor care nu sunt integrați în sistemul educațional, de instruire sau angajați și cei mai vulnerabili (NEET). Totodată, înțelegerea trilaterală are drept scop  promovarea și asigurarea, prin intermediul rețelei naționale a incubatoarelor de business a suportului necesar pentru pilotarea și aplicarea proiectului „UPSHIFT”.

Directorul general ODIMM, Iulia Costin a declarat în cadrul evenimentului de semnare a Memorandumului, că acest parteneriat va fi susținut și prin intermediul Programului „Start Pentru Tineri”. „Ne vom consolida eforturile pentru a ajuta tinerii, în mod special, pe cei defavorizați să se implice activ în viața socio – economică. Practica a demonstrat, de-a lungul timpului, că tinerii și femeile din  mediul rural au idei destul de creative și ingenioase, doar că au nevoie de mai multă motivație și suport. Acest Memorandum este un efort comun spre crearea și dezvoltarea proiectelor  de susținere a tinerilor, dar și a altor categorii de persoane, care au nevoie de suport”.

Reprezentantul de țară UNICEF în Republica Moldova, Desiree Jongsma, a reiterat faptul că prin intermediul acestui parteneriat, tinerii din Moldova vor beneficia cu adevărat de susținere. „Semnarea acestui acord va contribui la dezvoltarea diferitor programe orientate spre mobilizarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerei generații ”.

Abayomi Ogundipe, președintele Asociației pentru Dezvoltarea Tehnologiilor Informaționale (TEKEDU) a subliniat importanța acestei colaborări pentru tineri. „Sunt sigur că realizarea acestui proiect comun va fi o oportunitate pentru abilitarea tinerilor marginalizați în societate. Astfel, vor putea fi identificate problemele și se vor găsi soluții antreprenoriale pentru necesitățile din comunitățile lor”. 

Memorandumul de Înțelegere a fost încheiat pentru o perioadă de trei ani.

{gallery}ODIMM - UNCEFF{/gallery}

Femeile, tot mai încurajate să se lanseze în afaceri

Mai multe femei antreprenor din Republica Moldova, precum și reprezentanți ai organizațiilor de supo

Domenii ODIMM

hartă interactivă

0
Investiții
0
Granturi
0
companii finanțate
0
Locuri de muncă
0
Consultații
0
Instuire

Programe și proiecte

PARTENERI

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7

b1b2b3b4

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 10.04.2020.
Soluție    Suport

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!