Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Vineri, 08 Decembrie 2017 17:12 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 0483 editedReprezentanții Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și ai Incubatoarelor de Afaceri participă la o sesiune de instruire privind modul de aplicare eficientă a metodologiei și desfășurarea unui focus grup cu antreprenorii exportatori sau potențialii exportatori din Republica Moldova.
 
Instruirea face parte din proiectul Băncii Mondiale pentru Ameliorarea Competitivității “Focus grupuri cu exportatori pentru dezvoltarea programului de formare personalizat pentru exportatori și implementarea conceptului de formare a formatorilor pentru personalul ODIMM”, implementat de compania de consultanță Gateway & Partners.
 
În debutul sesiunii de instruire, Petru Gurgurov, director interimar ODIMM a salutat inițiativa de școlarizare a echipei ODIMM și a personalului selectat din Incubatoarele de Afaceri privind pregătirea pentru export a IMM-urilor prin implementarea conceptului de instruire a formatorilor.
 
Andrei Crigan, coordonator local al companiei Gateway & Partners declară că acest proiect  are ca scop identificarea și analizarea principalelor dificultăți întâmpinate de IMM-urile autohtone care sunt orientate spre export în procesul de  identificare și intrare pe noi piețe de desfacere.DSC 0501 edited
 
“După centralizarea rezultatelor focus-grupurilor realizate printre antreprenorii cu potential de export,  Gateway & Partners în colaborare cu ODIMM, va dezvolta un program de pregătire antrepreprenorială bazat pe module care va acoperi vacuumul de informații și cunoștințe ale antreprenorilor privind procedurile de export”, susține  liderul grupului de coordonare Andrei Crigan.
 
DSC 0019 editedCornel Coșer, director Gateway & Partners Moldova a reiterat faptul că potrivit datelor furnizate de Biroul Național de Statistică și Serviciul Vamal, în anul 2016, doar 6% din companiile active din Republica Moldova exportă produse pe piața externă. Din cele circa 2 mii de companii exportatoare, jumătate au capital local, dintre care 97 la sută sunt din sectorul IMM-urilor.
Joi, 07 Decembrie 2017 16:07 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 0462 editedIncubatorul de Afaceri (IA) Sângerei este Câștigătorul celei de a III-a ediții a Concursului „Incubatorul de Afaceri al anului”. Acesta este organizat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova (RIAM).
 
Cupa Transmisibilă, diploma de onoare și cadoul de preț au fost înmânate Lilianei Gheorghiță, reprezentantei Incubatorului de Afaceri din Sângerei, membră a Consiliului Raional Sângerei, pentru activitatea remarcabilă a Incubatorului pe parcursul anului 2017. Decernarea premiului a avut loc în cadrul ședinței de totalizare a activității Incubatoarelor de Afaceri pentru anul 2017 și planificării pentru anul 2018.
 
La ședință au participat reprezentanții ODIMM, RIAM, administratorii Incubatoarelor de Afaceri din Moldova și reprezentanți ai consiliilor raionale.
 
Potrivit directorului interimar ODIMM, Petru Gurgurov, Concursul are drept scop promovarea reușitelor și bunelor practici înregistrate de Incubatoarele de afaceri, stimularea activității acestora și, nemijlocit, crearea de noi oportunități de dezvoltare a întreprinderilor Mici și Mijlocii în regiuni. „Incubatoarele de afaceri reprezintă centre regionale de dezvoltare a afacerilor, care stimulează crearea companiilor noi, contribuie la crearea de noi locuri de muncă, ceea ce duce la dezvoltarea economiei regionale”, a menționat Petru Gurgurov.
 
Incubatorul de Afaceri din Sângerei este o instituţie non-profit, ce oferă antreprenorilor cu idei şi planuri de afaceri şansa de a le realiza într-un mediu favorabil. Incubatorul a fost deschis oficial pe 8 august 2013. Conform rezultatelor înregistrate pe parcursul anului 2017, Incubatorul de Afaceri are o rată de incubare de 90%. În cadrul instituției sunt incubate 30 de întreprinderi, dintre care 14 sunt start-upuri. 21 de întreprinderi oferă servicii precum consultanța psihologului, logopedie, proiectare electrică, scrierea proiectelor pentru dezvoltarea afacerilor, birou de avocați, servicii transport, taxi, etc. Totodată, 9 dintre acestea activează în domeniul producerii: produse de  patiserie, confecționare mobilă, confecții textile etc. Cifra totală de afaceri se ridică la 6,5 mln lei.DSC 0479 edited
 
Pe parcursul anului 2017 în cadrul IA Sângerei au fost oferite peste 350 de consultații antreprenorilor și potențialilor întreprinzători. Iar pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale, promovării și accelerării dezvoltării afacerilor incubate au fost accesate 16 proiecte de dezvoltare economică. 
 
Actualmente, în cele unsprezece Incubatoare de Afaceri, membre ale RIAM își desfășoară activitatea în total 158 de companii rezidente, dintre care 73 sunt start-up, 83 sunt gestionate de tineri și 58 de companii sunt administrate de femei. Per total au fost create 756 locuri de muncă dintre care 341 pentru femei și 328 sunt ocupate de tineri.
 
Pe parcursul anului 2017 în cadrul Incubatoarelor au fost oferite peste 3000 de consultații antreprenorilor și potențialilor întreprinzători din zona de operare a Incubatoarelor de Afaceri.  Pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale și accelerării dezvoltării afacerilor incubate au fost accesate 37 proiecte de dezvoltare economică.  
 
DSC 0410 editedReţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova a fost creată de către ODIMM cu suportul Uniunii Europene în anul 2013. În prezent, rețeaua include unsprezece incubatoare: Ștefan-Vodă, Dubăsari, Leova, Ceadâr-Lunga, Rezina, Nisporeni, Sângerei, Soroca, Cimișlia, Cahul și Călărași. Două dintre acetsea, IA Călărași și IA Cahul au fost deschise pe parcursul anului 2017.

 

Joi, 07 Decembrie 2017 15:56 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 0462 editedСынджерейский бизнес-инкубатор признан победителем 3-го конкурса «Бизнес-инкубатор года». Он был создан Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) и Молдавской сетью бизнес-инкубаторов (RIAM).
 
Переходящий Кубок, почетный диплом и ценный подарок были вручены Лилиане Георгица, представителю Сынджерейского бизнес-инкубатора, члену районного Совета Сынджерей, за выдающуюся деятельность инкубатора в течение 2017 года. Церемония награждения состоялась во время встречи руководства молдавских бизнес-инкубаторов по подведению итогов 2017 года и утверждению планов на 2018 год.
 
В совещании приняли участие работники ODIMM, RIAM, руководители молдавских бизнес-инкубаторов и представители районных советов.
 
Как сообщил временно исполняющий обязанности директора ODIMM Петру Гургуров, конкурс направлен на продвижение успехов и передовой практики бизнес-инкубаторов, стимулирование их деятельности и создание новых возможностей для развития малых и средних предприятий в регионах. «Бизнес-инкубаторы - это региональные центры развития бизнеса, которые стимулируют создание новых компаний, способствуют созданию новых рабочих мест, что приводит к развитию региональной экономики», - сказал Петру Гургуров.
 
Сынджерейский бизнес-инкубатор - это некоммерческое учреждение, предлагающее предпринимателям идеи и бизнес-планы и создающее благоприятные условия для их достижения. Инкубатор был официально открыт 8 августа 2013 года. Согласно результатам, зарегистрированным в 2017 году, бизнес-инкубатор имеет коэффициент инкубации 90%. В рамках учреждения размещено 30 предприятий, из которых 14 - стартапы. 21 компания предлагает услуги, такие как консультирование психологов, логопедия, электромонтаж, разработка проектов развития бизнеса, юридические фирмы, транспортные услуги, такси и т.д. А 9 предприятий активно занимаются производством: кондитерских изделий, мебели, текстильной одежды и пр. Общий оборот составляет 6,5 млн леев.DSC 0479 edited
 
В течение 2017 года для предпринимателей, действующих и потенциальных, в Сынджерейском инкубаторе было проведено более 350 консультаций. А для развития предпринимательских навыков, продвижения и ускорения развития инкубированных предприятий было реализовано 16 проектов экономического развития.
 
В настоящее время в сети RIAM работают в общей сложности 158 компаний-резидентов, из которых 73 являются стартапами, 83 управляются молодежью, а 58 - женщинами. В целом было создано 756 рабочих мест, из которых 341 для женщин и 328 для молодежи.
 
В течение 2017 года предпринимателям и потенциальным предпринимателям было предложено более 3000 консультаций в рабочей зоне бизнес-инкубаторов. Для развития предпринимательских навыков и ускоренного развития инкубируемого бизнеса было осуществлено 37 проектов экономического развития.
 
DSC 0410 editedСеть молдавских бизнес-инкубаторов была создана ODIMM при поддержке Европейского Союза в 2013 году. В настоящее время она включает в себя одиннадцать инкубаторов: Штефан-Водэ, Дубэсарь, Леова, Чадыр-Лунга, Резина, Ниспорень, Сынджерей, Сорока, Чимишлия, Кахул и Кэлэрашь. В течение 2017 года были открыты два инкубатора, в Кахул и Кэлэрашь.
Marţi, 05 Decembrie 2017 16:29 Publicat in rubrica Ştiri

Cluster BiogazÎn perioada 26.11.2017-02.12.2017, reprezentantul ODIMM, Roma Curcă, managerul Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova, s-a aflat în Republica Cehă, în vizită de informare privind crearea și funcționarea clusterelor în domeniul bio-masei.
 
Scopul vizitei este schimbul de experienţă, transferul de bune practici din Cehia în Republica Moldova, stabilirea de contacte şi încurajarea colaborării în domeniul bio-masei. Totodată experiența și cunoștințele acumulate în timpul vizitei de studiu vor fi ulterior valorificate prin elaborarea strategiei și planului de activitate a unui cluster similar în Republica Moldova. 
 
Cluster-ul de biogaz din Republica Cehă a fost înființat în anul 2010. Activitatea principală a Cluster-ului este cercetarea și dezvoltarea, totodată încurajarea afacerilor și creșterea competitivității companiilor de biogaz. Scopul clusterului este de a mobiliza părțile interesate în domeniul biogazului, precum și alte surse de energie regenerabile, să le furnizeze informații, sprijin legislativ și tehnic în activitățile lor și să promoveze noi oportunități de afaceri pentru exportul de produse și servicii în acest domeniu.
 
În agenda vizitei au fost incluse și alte obiective de interes precum: Institutul de cercetări pentru peisaj și grădinărit, Fabrica de producere a cazanelor pe Bio-Masă, Ministerul Mediului, Universitatea de silvicultură, Centrul universitar pentru eficientă energetică a clădirilori și Centrala energetică din localitatea Kněžice.
1
 
În vizita de studiu au participat și reprezentanți ai ADR Sud, ADR Centru, ADR Nord, Colegiul Național de Construcții, Colegiul Agricol, Universitatea de Stat Bălți, ȘPT s.Cuhoarea de Jos, ZEL Bălți, CR Leova, CR Ungheni.

 

 

Joi, 30 Noiembrie 2017 20:53 Publicat in rubrica Comunicate de presă
img 5016 1Antreprenori și reprezentanți ai autorităților publice au participat astăzi, 30 noiembrie, la Forumul Regional Nord care se desfășoară la Edineț. Forumul a reunit investitori locali, întreprinderi active, producători și exportatori, asociații de business, precum și reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale. 
 
În cadrul eveniemntului au fost abordate subiecte de interes pentru antreprenori precum: accesul la infrastructura fizică (căi de comunicație, utilități, incubatoare de afaceri ș.a.), potențialul și disponibilitatea forței de muncă, dezvoltarea centrelor de instruire și pregătire a forței de muncă (universități, colegii, școli de meserii, centre de excelență) și, nu în ultimul rând, obținerea accesului la finanțare.img 5021 1
 
Ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmâc, prezent la eveniment, a afirmat că dezvoltarea regională durabilă este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe pe care și le-a propus Guvernul pentru dezvoltarea uniformă a tuturor regiunilor țării, reducerea disparităților economice şi sociale existente. ”Guvernul devine mai aproape de mediul de afaceri, continuând procesul de debirocratizare, de simplificare a procedurilor, de reducere a instituțiilor de control.  Ne dorim ca reforma climatului de afaceri să fie simțită de fiecare antreprenor, așa încât începând cu anul 2018 fiecare agent economic să știe de câte ori va fi verificat, cu ce scop și care vor fi rezultatele controlului”, a spus vicepremierul Octavian Calmâc.
 
1 n editedDirectorul interimar ODIMM, Petru Gurgurov, a subliniat rolul și importanța întreprinderilor mici și mijlocii în economia țării. “IMM-urile reprezintă 98% din totalul întreprinderilor din Moldova și au o contribuție de 30% din PIB. Pentru valorificarea potențialului de dezvoltare a acestora, statul, prin intermediul ODIMM pune la dispoziția antreprenorilor mai multe programe de consultanță, finanțare, dar și infrastructură”, a spus directorul interimar ODIMM.
  
2 o edited
Directorul intermar ODIMM a îndemnat antreprenorii atât din regiunea de Nord, cât și din toată țara să fie activi, să se informeze și să apeleze cu încredere la serviciile gratuite oferite de ODIMM și programele de suport.
Joi, 30 Noiembrie 2017 15:45 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 0055a editedOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a organizat astăzi, 30 noiembrie, sesiunea de informare ”Posibilități de finanțare a tehnologiilor verzi”, desfășurată cu suportul Enterprise Europe Network (EEN) și al Ambasadei Suediei din Republica Moldova.
 
Sesiunea de informare a reunit instituții de suport în afaceri, reprezentanți ai administrației publice locale și întreprinderi cu potențial de export și interes în finanțarea tehnologiilor verzi. 
 
Excelența sa, Signe Burgstaller, Ambasadorul Suediei în Republica Moldova a menționat că experiența Suediei este o dovadă clară că investițiile în economia verde au un impact direct asupra creșterii economice. “Implicarea activă a guvernului, a mediului academic, a instituțiilor de cercetare, a sectorului privat și a societății civile au făcut posibilă dezvoltarea și transpunerea inovațiilor și a tehnologiilor verzi în acțiuni concrete”, a afirmat ambasadorul Suediei.DSC 0037a edited
 
Iulia Costin, Secretar general de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii a subliniat că odată cu Semnarea Acordului de Asociere dintre RM–UE, dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi reprezintă priorități de dezvoltare pentru Republica Moldova. “Economia verde înseamnă de fapt un mediu economic cu efecte mai puţin nocive asupra mediului înconjurător şi cu beneficii substanţiale asupra societăţii şi fiecărui individ în parte. Totodată, întreprinderile mici și mijlocii reprezintă un factor cheie pentru creșterea economică, inovare, ocuparea forței de muncă și integrarea socială”, a menționat Iulia Costin.
 
În cadrul întrunirii, Oxana Paladiciuc, punct național de contact EEN, coordonator în cadrul ODIMM a prezentat oportunitățile de inovare și internaționalizare  prin cea mai extinsă rețea de suport din Europa. “EEN oferă servicii de informare şi consultanţă  privind legislaţia europeană, standarde şi drepturi de proprietate, informaţii şi sfaturi practice despre reglementările şi oportunităţile pieţei europene a bunurilor şi serviciilor. Totodată, prin intermediul EEN, antreprenorii pot beneficia de asistenţă pentru identificarea partenerilor de afaceri şi a tehnologiilor necesare în procesul de internaţionalizare precum și  consiliere privind accesul la finanţare pentru Cercetare şi Inovare”, a menționat Oxana Paladiciuc. 
 
DSC 0123a editedÎntreprinderile mici și mijlocii interesate de importul tehnologiilor inovative pentru țara noastră pot aplica la finanțare prin Programul Demo Environment. Potrivit lui Richard From, Asociația Suedeză pentru Creștere Economică și Regională, Programul finanțează transferuri tehnologice internaționale din 14 țări în următoarele domenii de interes: schimbarea climatică,  servicii ecosistemice, energie regenerabilă, apă și canalizare, dezvoltare urbană. Granturile de planificare (Planning Grants) sunt acordate pentru a ajuta antreprenorii să exploreze noi piețe și să studieze impactul tehnologiei asupra mediului și reducerea sărăciei. În Proiectele de Demonstrație (Demonstration Projects), actorii locali primesc finanțare pentru importul de tehnologii care oferă soluții la provocările locale de mediu. Granturile se acordă pe bază de concurs. 
 
Un alt Program de susținere și finanțare a IMM-urilor a fost prezentat de Natalia Murahovschi, reperezentant al echipei Consultanță pentru Micul Business, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Întreprinderile pot obţine subsidii pentru acoperirea parţială a costurilor pentru servicii de consultanţă.DSC 0156a edited
 
“Am venit la această sesiune ca să ne informăm. Tot ce este legat de ecologie ne este interesant. Cum să protejăm mediul, apa, solul, totul formează un ecosistem și este important să implementăm acțiuni concrete, similare celor din statele europene, mai ales că urmărim ca în viitorul apropiat să certificăm produsele noastre drept ecologice”, declară Gori Nadejda, managera unei Gospodării Țărănești ce cultivă o gamă largă de produse ecologice: roșii, castraveții, dar și produse netradiționale precum rucola, frunză de salată, sparanghel, foi de muştar, etc.
 
DSC 0009a edited editedEnterprise Europe Network este cea mai extinsă rețea de suport pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii care oferă servicii de informare și consultanță, oportunități de cooperare în afaceri, servicii de inovare și transfer tehnologic. În Republica Moldova, Enterprise Europe Network este reprezentată de un consorţiu format din: Camera de Comerț și Industrie, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic și Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova.
 
                                                      Departamentul Comunicare și Relații Publice ODIMM
Joi, 30 Noiembrie 2017 15:36 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 0055a editedОрганизация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) провела информационную сессию «Возможности для финансирования «зеленых» технологий». Мероприятие состоялось 30 ноября в помещении конференц-зала Saxophone, Jazz Hotel (ул. Влайку Пэркэлаб, 72), и было организовано при поддержке Enterprise Europe Network (EEN) и посольства Швеции в Республике Молдова.
 
В мероприятии приняли участие представители учреждений по поддержке бизнеса, местных властей и предприятий с экспортным потенциалом и заинтересованностью в финансировании «зеленых» технологий.
 
Ее Превосходительство Сигне Бургсталлер, посол Швеции в Республике Молдова, сказала, что опыт Швеции является явным доказательством того, что инвестиции в «зеленую» экономику напрямую влияют на экономический рост. «Активное участие правительства, научных кругов, научно-исследовательских институтов, частного сектора и гражданского общества позволило разработать и перевести «зеленые» инновации и технологии в конкретные действия», - сказал посол Швеции.DSC 0037a edited
 
Юлия Костин, генеральный госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры, подчеркнула, что с подписанием Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС устойчивое развитие и продвижение «зеленой» экономики являются приоритетами развития для Республики Молдова. «Зеленая» экономика на самом деле является хозяйственной деятельностью с менее вредным воздействием на окружающую среду и существенными выгодами для общества и для каждого человека. В то же время малые и средние предприятия выступают ключевым фактором экономического роста, инноваций, занятости и социальной интеграции», - сказала Юлия Костин.
 
На встрече Осана Паладичук, координатор ODIMM национального контактного пункта EEN, представила возможности для инноваций и интернационализации через самую широкую сеть поддержки в Европе. «EEN предоставляет информационные и консультационные услуги по европейскому законодательству, стандартам и имущественным правам, информацию и практические рекомендации по регулированию и возможностям европейского рынка товаров и услуг. В то же время, через EEN, предприниматели могут получить помощь в определении деловых партнеров и технологий, необходимых для процесса интернационализации, а также консультации по доступу к финансированию исследований и инноваций », - сказала Оксана Паладичук.DSC 0123a edited
 
Малые и средние предприятия, заинтересованные в импорте инновационных технологий для нашей страны, могут подать заявку на финансирование через Программу Demo Environment. По словам Ричарда Фрома, представителя Шведской ассоциации экономического и регионального роста, Программа финансирует международные трансферты технологий из 14 стран в следующих областях: изменение климата, экосистемные услуги, возобновляемые источники энергии, водоснабжение и санитария, городское развитие. Гранты на планирование предоставляются, чтобы помочь предпринимателям исследовать новые рынки и изучить влияние технологий на окружающую среду и уменьшение бедности. В демонстрационных проектах (Demonstration Projects) предприниматели получают финансирование для импорта технологий, которые обеспечивают решение местных экологических проблем. Гранты предоставляются на конкурсной основе. 
 
Еще одна программа поддержки и финансирования МСП была представлена Натальей Мораховски, Представителем Консультативной группы малого бизнеса, Европейский банк реконструкции и развития. Предприятия могут получать субсидии для частичного покрытия расходов на консалтинговые услуги.DSC 0156a edited
 
«Мы пришли на эту сессию, чтобы получить информацию. Все, что связано с экологией, нам интересно. Как защитить окружающую среду, воду, почву? Все это экосистема, и важно реализовать конкретные действия, подобные тем, которые осуществляются в европейских государствах. Особенно в том, что мы стремимся сертифицировать наши продукты в ближайшем будущем», - заявила Гори Надежда, менеджер фермерского предприятия, которое выращивает широкий ассортимент органических продуктов: помидоры, огурцы, а также нетрадиционные растения, такие как руккола, листья салата, спаржа, листья горчицы и т.д.
 
DSC 0009a edited editedEnterprise Europe Network является крупнейшей сетью поддержки для малых и средних предприятий, которая предоставляет информационные и консультационные услуги, возможности для делового сотрудничества, услуги по внедрению инноваций и трансферу технологий. В Республике Молдова EEN представлена консорциумом, состоящим из: Торгово-промышленной палаты, Организации по развитию сектора малых и средних предприятий, Агентства по инновациям и трансферу технологий и Сети по трансферу технологий в Молдове
Miercuri, 29 Noiembrie 2017 11:36 Publicat in rubrica Anunţuri
                        24203546 10211013367509890 1812080859 n
 
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) organizează, pe 30 noiembrie, ora 9:00 în incinta sălii de conferințe Saxophone, Hotelul Jazz (Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 72) sesiunea de informare ”Posibilități de finanțare a tehnologiilor verzi”
 
Partenerii evenimentului sunt Rețeaua Enterprise Europe Network (EEN) și Ambasada Suediei din Republica Moldova.
 
Sesiunea de informare este dedicată instituțiilor de suport în afaceri și întreprinderilor cu potențial de export și interes în finanțarea tehnologiilor verzi.
 
Miercuri, 29 Noiembrie 2017 09:35 Publicat in rubrica Anunţuri
19478191 10209880734314267 709368035 nOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) desfășoară în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2017 Concursul „Promovarea antreprenoriatului și a Programelor ODIMM” pentru a premia jurnaliștii interesați de tematica antreprenoriatului din Republica Moldova.
 
La concurs pot participa toți ziariștii din audiovizual, presa scrisă sau online care au realizat subiecte despre activitatea ODIMM, despre Programele gestionate de ODIMM și informații despre beneficiarii programelor ODIMM. 
 
Pentru înscrierea în concurs, candidații – jurnaliști din presa scrisă, audiovizuală sau online, angajați ai unei organizații de presă sau jurnaliști freelance – trebuie să trimită un dosar care să cuprindă titlurile materialelor publicate cu link-uri, file-uri audio sau video.
 
În concurs vor fi admise material publicate în perioada1 ianuarie – 30 noiembrie 2017.
 
Evaluarea se va face în baza numărului de material publicate sau difuzate. Se vor lua în calcul corectitudinea și relevanța informației, promptitudinea și dezvoltarea subiectelor de presă cu elemente analitice.  
 
Câștigătorii vor fi premiați  în cadrul uneia dintre nominalizări:
 
Numărul de materiale video difuzate la posturile de televiziune;
Numărul de materiale audio difuzate la posturile de radio;
Numărul de materiale scrise (inclusiv articole, interviuri, istorii de succes, știri) publicate în presa scrisă și pe portaluri online;
Cel mai bun reporter regional.
 
Participanții la concurs pot trimite până pe data de 10 decembrie 2017 dosarele cu subiectele de presă la adresa de email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza    Informații suplimentare la telefonul + 373 (22) 22 53 77 sau 069109192.
 
Câștigătorii vor primi premii din partea organizației sau a sponsorilor noștri în cadrul unui offline organizat de ODIMM în luna decembrie.
Sâmbătă, 25 Noiembrie 2017 16:46 Publicat in rubrica Comunicate de presă
1 editedPlatforma Națională a Femeilor din Moldova în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) au desemnat cele patru câștigătoare ale Concursului „Gala antreprenoriatului feminin- 2017", ediția a III-a. Ceremonia de premiere a avut loc astăzi în cadrul Forumului Național al Femeilor din Moldova: ”Antreprenoriatul feminin – potențial de dezvoltare regională”.
 
Conform rezultatelor comisiei de evaluare au fost premiate următoarele femei:
 
1. Premiul „Debutul anului – produs nou pe piață” a fost decernat Dnei Victoria Danilă, compania Davitex Neo. Compania are ca domeniu de activitate fabricarea produselor textile, în special a produselor vestimentare pentru copii prematuri și copii până la vârsta de 2 ani. Confecționează produse funcționale, ergonomice și cu elemente compozițional constructive. Compania a lansat un nou produs pe piata, produse vestimentare functionale pentru copii premature și este marcă înregistrată.
 
2. Premiul “Debutul anului – start-up inovativ” a fost decernat Dnei Ala Lerner, compania Antigona, din Chisinau. Compania și-a început activitatea pe 1 ianuarie 2017, iar  de curand a fost lansată prima gamă de produse de lenjerie Premium Class pentru femei. Pe 1 noiembrie 2017 a fost înregistrată marca “B*queen”. Este primul produs autohton de lenjerie pentru femei din gama premium.
 
3.Premiul „Contribuție în societate – responsabilitate social corporativă” a fost decernat Dnei Tatiana Zaftoni, compania Corect Studium. Compania a fost fondată în 2012, are 43 de angajati, dintre care 40 sunt femei și oferă servicii în domeniul învățământului. Compania îndeplinește cele 7 principii de responsabilitate socială corporativă. Vom enumăra doar câteva dintre ele: grija față de angajați și față de copii, activități de caritate, amenajarea unor terenuri de joacă pentru copii în localitatea Grătiești, acordarea unor vouchere gratuite pentru copii din pături social vulnerabile pentru participarea la cursurile și taberele de zi organizate în vacanța de vară și multe altele.
 
4. Premiul „Premiul mare – antreprenoarea anului” a fost decernat Dnei Viorica Neaga, managerul companiei Constilcard. Această companie este relativ tânară, lansată pe piață în noiembrie 2015, care activează în domeniul fabricarii produselor textile. Are 29 de angajați dintre care 26 sunt femei. Folosesc doar utilaje noi, acest lucru le permite să reducă costurile legate de întreținerea utilajului, de consumul de energie electrică, crearea unui climat cât mai favorabil pentru angajați. Pentru următorii 2 ani, compania își propune să iasă direct la export, prin contractarea directă cu clienți de peste hotarele țării. Compania întrunește o mare parte din principiile de responsabilitate socială corporativă, de curând a lansat o noua fabrică de confecții și a creat 40 de noi locuri de muncă.
 
Învingătoarelor Concursului le-au fost înmânate Diplome de Onoare și cadouri de preț din partea sponsorilor și  a partenerilor  concursului: 
Viorica Cosmetics, Supraten, FinComBank  și Melkior.
  
Concursul „Gala antreprenoriatului feminin 2017" are ca scop promovarea rezultatelor activității companiilor fondare și gestionate de către femei. Acesta este realizat prin identificarea și recunoașterea publică a celor mai talentate și de succes femei, care au obținut rezultate remarcabile în diverse domenii de activitate, au contribuit la crearea condițiilor adecvate de muncă, au participat la dezvoltarea social-economică a localității unde activează, prin mediatizarea rezultatelor obținute de către femei în diverse domenii și prin promovarea imaginii pozitive a femeii.
 
Concursul „Gala antreprenoriatului feminin 2017" este organizat anual și are ca scop promovarea practicilor de succes ale femeilor  în domeniul businessului și remarcarea celor mai competitive întreprinderi din toate regiunile Republicii Moldova care utilizează strategii de marketing eficiente și standarde internaționale ale managementului calității.
Pagina 2 din 14

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE