Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)

Programul COSME 2014 – 2020

Email Imprimare PDF

About COSME                         Calls of Proposals


La 29 septembrie 2014, Uniunea Europeană şi Republica Moldova au semnat Acordul privind participarea Republicii Moldova la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2014 – 2020 (COSME). Astfel, Moldova este prima țară - membră a Parteneriatului Estic ce a aderat la COSME.
 
Bugetul total al Programului COSME pentru perioada 2014-2020 este de 2,3 miliarde €, cu o alocare de 275 de milioane € în 2014, în creștere treptată până la 430 de milioane € în 2020. Acest lucru înseamnă că oportunitățile pentru participarea cu succes la COSME vor crește pe parcursul desfășurării programului.
 
Obiectivele generale și specifice ale COSME sunt:
COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor care se desfășoară în perioada 2014 - 2020, având un buget de 2,3 miliarde EUR. COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii:
facilitarea accesului la finanțare;
sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe;
crearea unui mediu favorabil competitivității;
promovarea culturii antreprenoriale.
 
Programul COSME pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor mici, reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul central pe care îl dețin IMM-urile în cadrul economiei UE.
 
Atingerea obiectivele generale și specifice COSME vor fi măsurate prin intermediul unui set de indicatori care să acopere:
Performanța IMM-urilor în ceea ce privește sustenabilitatea;
Modificări ale prevederilor inutile administrativ și de reglementare, atât în cazul IMM-urilor noi cât și a celor existente;
Modificări în proporția IMM-urilor exportatoare  în interiorul sau în afara UE; 
Modificări în creșterea IMM-urilor
 
La Program pot aplica Organizațiile de suport a afacerilor din RM, IMM-uri, antreprenori, Administrații regionale și naționale.  Programul COSME are 4 priorități de dezvoltare:
 
I. Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri sub formă de capital propriu și datorii (minimum 60% din bugetul total). 
Unul dintre principalele obiective ale COSME este   facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-urile aflate în diferite faze ale ciclului lor de viață: creare, expansiune sau transferul întreprinderii.
Pentru a îndeplini acest obiectiv, UE va mobiliza    împrumuturi și investiții de capital în favoarea IMM-urilor.
Prin intermediul mecanismului de garantare a împrumuturilor, programul va oferi garanții și contragaranții instituțiilor financiare (de exemplu, fonduri de garantare, bănci, societăți de leasing), astfel încât acestea să poată pune la dispoziția IMM-urilor mai multe împrumuturi și servicii de leasing financiar. Se preconizează că, prin intermediul COSME, între 220 000 și 330 000 de IMM-uri vor putea obține finanțări cu o valoare totală cu-prinsă între 14 și 21 de miliarde EUR.
Folosind mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere, programul va furniza capital de risc fondurilor de investiții care investesc în IMM-uri în principal în faza de extindere și de creștere. Mecanismul ar trebui să ajute între 360 și 560 de între-prinderi să beneficieze de investiții de capital, volumul total investit variind între 2,6 și 4 miliarde EUR.
 
II. Îmbunătățirea accesului la piețe, în special în interiorul UE, inclusiv la nivel global (+/- 21,5% din bugetul total). COSME sprijină întreprinderile europene, astfel încât acestea să poată beneficia de piața unică a UE și să poată profita la maximum de oportunitățile oferite de piețele din afara UE.
COSME finanțează Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network), alcătuită din peste 600 de birouri din mai mult de 50 de țări. Rețeaua ajută IMM-urile să își găsească parteneri de afaceri și parteneri tehnologici, să aibă o mai bună înțelegere a legislației UE și să obțină finanțare din partea UE.
În plus, COSME finanțează instrumente web concepu-te special pentru dezvoltarea întreprinderilor, cum ar fi portalul „Europa ta” pentru întreprinderi sau Portalul privind internaționalizarea IMM-urilor. Primul dintre acestea cuprinde informații practice online destinate antreprenorilor care doresc să demareze activități într-un alt stat membru. Cel de al doilea pune accentul pe măsuri de sprijinire a societăților care doresc să își dezvolte activitatea în afara Europei.
COSME finanțează serviciile de asistență pentru IMM-uri privind drepturile de proprietate intelectuală (DPI) din MERCOSUR, ASEAN și China, servicii care oferă consiliere și sprijin IMM-urilor europene care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește diverse aspecte legate de DPI, stan-darde sau regulile de atribuire a contractelor de achiziție publică în aceste zone geografice.
 
III. Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea întreprinderilor din UE, în special a IMM-urilor, inclusiv în sectorul turismului (+/- 11,5% din bugetul total). COSME susține acțiunile de îmbunătățire a  condițiilor cadru în care își desfășoară activitatea întreprinderile, în special IMM-urile, prin reducerea sarcinilor     administrative și de reglementare nejustificate. Printre acțiunile menționate se numără măsurarea impactului dreptului Uniunii aplicabil   IMM-urilor asupra acestora din urmă, elaborarea unui cadru reglementar inteligent și favorabil întreprinderilor, precum și intensificarea utilizării principiului de „a gândi mai întâi la scară mică” la elaborarea politicilor la nivel național și regional.
 
COSME sprijină dezvoltarea unor industrii competitive, cu potențial de piață, ajutând IMM-urile să adopte noi modele de afaceri și să se integreze în noi lanțuri de valori. Programul vine în completarea acțiunilor întreprinse de statele membre în domenii cu mare potențial de creștere, cum ar fi sectorul turismului.
 
COSME promovează dezvoltarea de clustere de nivel mondial în UE, încurajând excelența și internaționalizarea acestora, cu accent pe cooperarea trans-sectorială, în special pentru a sprijini industriile emergente. De asemenea, programul vizează  accelerarea digitalizării comunității de afaceri, precum și  promovarea competențelor digitale și a poziției de lider în sectorul digital („e-leadership”).
IV. Promovarea spiritului antreprenorial și culturii antreprenoriale (+/- 2,5% din bugetul total). COSME susține punerea în aplicare a planului de acțiune Antreprenoriat 2020 prin intermediul unei game largi de activități. Printre acestea se numără schimburile de mobilitate, cercetarea, diseminarea celor mai bune practici și proiectele-pilot din domenii precum educația antreprenorială, activitățile de        îndrumare sau dezvoltarea unor servicii de orientare și de asistență pentru noii și potențialii antreprenori, inclusiv pentru tineri, femei și persoanele în vârstă.
De exemplu, Erasmus pentru tineri antreprenori este un program de schimb transfrontalier care își propune să îi ajute pe noii și pe viitorii antreprenori să dobândească competențe adecvate pentru a asigura funcționarea și dezvoltarea unei afaceri, lucrând alături de un antreprenor cu experiență dintr-o altă țară timp de una până la șase luni. Prin intermediul programului, se ameliorează know-how-ul participanților și se favorizează transferul      transfrontalier de cunoștințe și de experiență între antreprenori. 
COSME se axează, în special, pe antreprenoriatul digital, pentru a ajuta întreprinderile europene să și accelereze transformarea digitală și să beneficieze pe deplin de noile oportunități, fără precedent, ale erei digitale, care sunt esențiale pentru competitivitatea și creșterea lor.
 
Pentru Republica Moldova costul anual de participare la Prioritatea I este în valoare de apx. 150 mii euro și costul cumulativ de participare la blocul de Priorități II, III și IV este în valoare de apx. 46 mii euro. Menționam ca Republica Moldova până în prezent nu a transferat contribuțiile sus menționate.
 
Principalele acțiuni pentru sprijin prin intermediul COSME includ:
Dezvoltarea cu succes a Rețelei Întreprinderilor Europene (încheierea de Acorduri în Cadrul Parteneriatului pentru perioada 2015-2020, precum și Acordului Specific de Acordare a Grant-urilor pentru Implementare). Prin EEN vor fi sprijinite:
Furnizarea unei game standard de servicii EEN, precum și servicii suplimentare destinate necesităților locale;
Contribuția la dezvoltarea și utilizarea instrumentelor de analiză (de exemplu, studii privind acoperirea geografică a suportului UE întreprinderilor din străinătate);
Furnizarea IMM-urilor cu informații și acces la portaluri online (de exemplu, portalul de afaceri Europa Ta, folosirea noului portal privind accesul la piețe din afara UE etc.)
Campanii de creștere a gradului de conștientizare, training-uri;
Schimb de bune practici, ateliere de lucru (de exemplu, optimizarea portofoliului UE de sprijin în afaceri pentru IMM-uri).
 
 

 

 

 

 

Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE