ODIMM

slogan en

Made in Danube

Made in Danube - Cooperare internațională pentru transformarea cunoștințelor în produse și servicii comercializabile pentru o societate sustenabilă în regiunea Dunării

Programul: Programul Transnațional Dunărea
Durata proiectului: 01.01.2017 – 30.06.2019
Numărul apelului: 1
Axa prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării
Obiectivul specific: Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru inovare

Acest proiect este co-finanțat de Uniunea Europeană prin fondurile EDRF, IPA și ENI, având un buget total în sumă de 1.901.275 EURO, dintre care:
Contribuția ERDF (Fondul European de Dezvoltare Regională): 151 824,75
Contribuția IPA (Instrumentul pentru Asistență de Preaderare): 97 835
Contribuția ENI (Instrumentul European de Vecinătate): 0

Scopul proiectului este elaborarea unei strategii regionale în vederea îmbunătățirii cadrului de reglementare a sistemului inovațional și de cercetare în regiunea Dunării care va fi realizat prin:
1. Elaborarea unei strategii inovative prin identificarea necesitaților IMM-urilor din zona Dunării care activează în sectorului bioeconomiei.
2. Diseminarea și implementarea noilor instrumente și bunelor practici de inovare și transfer tehnologic în domeniul bioeconomiei, în special al agriculturii ecologice, silviculturii și biocombustibilului.
3. Fortificarea conexiunilor locale între mediul de afaceri și reprezentanții mediului de cercetare pentru a stimula competitivitatea regională.
Principalele rezultate ale proiectului reprezintă facilitarea parteneriatelor dintre organizațiile de cercetare și transfer tehnologic pentru cel puțin 40 companii. De asemenea, proiectul presupune organizarea a doua evenimente de brokeraj la care vor participa companii și organizații de cercetare din zona Dunării.
Made in Danube este implementat de un consorțiu internațional condus de Steinbeis-Europa-Zentrum din Germania din care fac parte 15 parteneri de proiect și 3 parteneri asociați strategici din 10 țări din regiunea Dunării. Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) participă la acest proiect în calitate de partener strategic asociat.
În calitate de partener asociat, ODIMM este implicată în activitățile de promovare și de evaluare a necesităților IMM-urilor din Moldova din sectorul bioeconomiei. De asemenea, ODIMM va beneficia de transferul de cunoștințe și practici în acest domeniu. Proiectul reprezintă o experiență valoroasă pentru vizibilitatea Moldovei pe plan internațional și extinderea cooperării internaționale.
Vă invităm să accesați pagina oficială și să ne urmăriți pe rețelele sociale pentru informații suplimentare și noutăți din cadrul proiectului:

 

facebook logo    linkedin logo    tweeter logo    3. standard logo - image-DanubeChance2.0

Date de contact:
Elena Șapoval
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
Chișinău, Republica Moldova, MD-2012
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, of. 336
tel: +373 22 22 45 16
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.odimm.md
______________________________________________________________________
Programul Transnațional Dunărea are ca obiectiv stimularea inovării și spiritului antreprenorial, conservarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării, îmbunătățirea conectivității și sprijinirea tranziției înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. Programul finanțează proiecte de cooperare transnațională în conformitate cu prioritățile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR). Aria de cooperare include 14 state din zona de Dunării, respectiv: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Germania (landurile Baden Wurttemberg și Bavaria), Ungaria, România, Slovenia, Slovacia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Republica Serbia, Republica Moldova și Ucraina (regiunile Cernăuți, Ivano-Frankivsk, Transcarpatia, Odesa).

 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

logofooter en

  • © All rights reserved. Updated:07.08.2020.
Solution    Support

Tel : + 373 (22) 29 57 41
Fax: + 373 (22) 29 57 97
E-mail: office@odimm.md

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects in the national economy. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!