ODIMM

ODIMM

ODIMM

slogan en

Selection contest for the representatives of the Organizations / Associations

Selection contest for the representatives of the Organizations / Associations

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) anunță lansarea Concursului de selectare a reprezentanților Organizațiilor/Asociațiilor de suport în afaceri și/sau de mediu, în calitate de membru al Comitetului de coordonare al Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii.

Programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 592/2019 și are drept scop promovarea, susținerea și dezvoltarea capacităților ÎMM-urilor pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor, în deosebi care le va permite utilizarea performanțelor de mediu ca factor de competitivitate în intrarea pe piețele internaționale.

Coordonarea implementarea Programului va fi efectuată de către Comitet, al cărui componență nominală este aprobată prin Ordinul ministerului economiei și infrastructurii.

Scopul nominalizării:

Persoanele selectate vor face parte din Comitetul de coordonare al Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii. Activitatea în acest comitet constituie muncă voluntară și nu există nici un fel de retribuții financiare prevăzute pentru această activitate. Persoanele selectate vor acționa în cadrul Comitetului cu titlu individual și în mod independent. Reprezentanții organizațiilor/asociațiilor de suport în afaceri și/sau de mediu vor fi selectați în componența Comitetului, prin concurs anual, organizat de instituția implementatoare – Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Comitetul se convoacă în ședințe ordinare la necesitate, dar nu mai rar de o dată în semestru.

Membrii Comitetului de coordonare al Programului exercită următoarele funcții:

-          participă la ședințele Comitetului de coordonare al Programului;

-          analizează rapoartele de progres și anuale, precum și rapoartele ad-hoc elaborate și prezentate de către ODIMM;

-          examinează raportul Consiliului de evaluare a dosarele solicitanților de suport din cadrul componentelor II și III a Programului;

-          decid privind acceptarea/respingerea dosarelor solicitanților de suport din cadrul componentelor II și III a Programului;

-          adoptă decizii cu privire la cererile de finanțare depuse în cadrul Programului.

Cerințe față de candidați:

·       deține cetățenia Republicii Moldova;

·       are studii superioare sau echivalentul acesteia;

·       nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere;

·       în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese;

·       cunoaște limba de stat;

·       este reprezentant al unei organizații/asociații de suport în afaceri și/sau de mediu;

Pentru a participa la Concurs, Vă rugăm să completați:

1.     Formularul de intenție privind participarea la concurs (anexa nr. 1 la Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului);

2.     scrisoare de motivare;

3.     copie a buletinului de identitate;

4.     copie a diplomei de studii superioare sau echivalentul acesteia;

5.     declarație pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la punctul 3, subpunctele 3)-5) din Regulament (anexa nr. 2 la Regulament);

6.     acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa nr. 3 la Regulament).

Data limită pentru depunerea dosarului de participare la concurs este 14 iulie 2020, ora 17:00.

Dosarul de participare la concurs pot fi depuse de către candidați în format electronic la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., cu indicare la subiectul mesajului „Comitet de coordonare Program Eco-IMM”.

În urma desfășurării procesului de evaluare a aplicaţiilor vor fi selectaţi 2 reprezentanţi ai asociaților/ organizațiilor de afaceri în calitate de membri ai Comitetului de coordonare, conform criteriilor  specificate.

Informații suplimentare pot fi solicitate la numărul de telefon 022 225 545 sau la adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vezi Regulament

 

Tags:
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

logofooter

  • © All rights reserved. Updated:23.07.2021.

Solution

logowbThis website was created with the World Bank support. The updated content was funded by the European Union through the Project "Support for the Infrastructure Framework of Quality in the context of the DCFTA in Moldova"

Search

Menu-internationalizarea-EN

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects in the national economy. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!