Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Română (România)Russian (CIS)
Banner
Banner
Banner
News

  

-IMG 5692La 26 noiembrie 2013, ora 14.00, în cadrul Conferinţei Internaţionale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii ""Competenţe, Competitivitate, Creştere" avut loc Ceremonia oficială de decernare a premiilor Concursurilor Naţionale Anuale „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii"  şi  „IMM – model de responsabilitate Socială".

 

Începând cu anul 2005, Concursul Naţional Anual „Cel mai bun antreprenor din sectorul
IMM"
este organizat de către Ministerul Economiei. Acesta are drept scop susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii din diverse domenii de activitate, care au înregistrat rezultate marcante pe parcursul anului 2012, astfel  contribuind la dezvoltarea economică a ţării.

 

În acest an, la Concursul republican „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii" au participat agenţi economici din 10 raioane ale republicii, municipiile Bălţi, Chişinău, UTA Găgăuzia.

 

Învingătorilor Concursului au primit Diplome ale Guvernului Republicii Moldova de gradul I şi DSC 0574gradul II şi premii băneşti în sumă de 5 mii lei pentru premiul I şi 3 mii lei pentru premiul II.

 

 

Vezi aici lista Câştigătorilor Concursului Naţional Anual 

„Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii" 2013

 

Cel de al doilea Concurs Naţional „IMM – model de responsabilitate socială", desfăşurat în cadrul Conferinţei Internaţionale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii ""Competenţe, Competitivitate, Creştere", este organizat de către Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) în colaborare cu Reţeaua Pactului Global Moldova.

 

Concursul Naţional Anual „IMM – model de responsabilitate socială" este la cea de a  IV-a ediţie şi are ca obiectiv stimularea companiilor de a se implica voluntar în activităţi  sociale şi de mediu.

 

DSC 0576Concursul a fost organizat în perioada octombrie - noiembrie curent şi este adresat întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, care în anul 2012, în mod voluntar s-au implicat în programe şi activităţi sociale şi au dat dovadă de atitudine responsabilă faţă de angajaţi, clienţi, comunitate, parteneri şi, în general, faţă de societatea în care activează şi îşi dezvoltă afacerea.

 

Întreprinderile Mici şi Mijlocii concurente au fost evaluate conform Formularului de Aplicare prezentate comisiei de evaluare compusă din membrii ODIMM. Au fost premiate următoarele întreprinderi:

a) protecţia mediului înconjurător – SRL "Depofarm", or. Anenii Noi;DSC 0607

b) respectarea condiţiilor de muncă a angajaţilor – SRL  "Magistrala Nistru",  or. Soroca;

c) integrare socială şi sprijinul acordat comunităţii – SRL  "Moroi", s. Kongaz, raionul Comrat.

Premiul Special  a fost înmânat  întreprinderii SRL "Tincomerţ Grup",  din oraşul Ocniţa, care a realizat acţiuni importante în câteva dintre domeniile sus menţionate.

 

 

 

Premiile pentru câştigătorii Concursului „IMM – model de responsabilitate socială"au fost oferite de BC Moldova-Agroindbank SA., Evenda şi Librăria Pro-Noi.                                              maiblogo original          evenda logo WIX 

 

 

Responsabilitatea socială corporativă (RSC) vizează integrarea de către companii, în mod voluntar, a preocupărilor sociale şi de mediu în cadrul activităţilor lor de business şi în interacţiunea cu diferite grupuri relevante pentru afacere. În general, RSC este caracterizată de următoarele aspecte: antreprenoriat responsabil; iniţiative voluntare ce depăşesc cerinţele legislative şi obligaţiile contractuale; activităţi în beneficiul angajaţilor, grupurilor relevante pentru afacere (inclusiv societatea în ansamblul său) sau mediul; contribuţie pozitivă în ceea ce priveşte grupurile ţintă vizate şi minimizarea efectelor negative pentru altele (inclusiv mediul); activităţi regulate mai degrabă decât evenimente singular.

 

 

 

Wednesday, 20 November 2013 18:26

Expertii SES din Germania - Şanse noi pentru întreprinderi

Published in Evenimente Written by Stratan Marcela

Expert SESCoordonatorul Programului Senior Experten Service, Ute Sonnen, a avut o întrevedere cu antreprenorii în cadrul ODIMM, unde au aflat cum pot invita gratuit un expert german, care să le ofere consultanţă, sfaturi practice şi să îi ajute să identifice noi perspective pentru dezvoltarea afacerii.

Suportul SES constă în delegarea experţilor germani de înaltă calificare la companiile autohtone, ce au cel puţin un an de activitate.  Pe parcursul unei perioade de la 3 săptămâni până la 6 luni experţii lucrează zi de zi în companie şi oferă consultaţii şi sfaturi practice, contribuind la dezvoltarea acesteia.

Până la momentul actual circa 712 experţi germani şi-au împărtăşit experienţa cu întreprinzători din Moldova. Domeniile de consultanţă sunt diverse, în funcţie de domeniul de activitate şi problemele întâlnite de antreprenori: prestări servicii, meşteşug, industrie, construcţii, gospodării ţărăneşti, instruire, comerţ etc.

Participanții la întrunire au adresat întrebări ce țin de modul de solicitare a experțilorExpert SES, perioada și modul de finanțare a acestora. Perioada de așteptare depinde de numărul de experţi solicitați și domeniul de activitate al acestuia şi poate dura de la 1 până la 4 luni.

Pentru a putea beneficia de suportul experţilor germani, puteţi completa formularul de aplicare şi îl expediaţi la adresa m.stratan@odimm.md.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi-ne la numărul de telefon:  (+373)225 377.

Mai multe detalii despre Programul Senior Experten Service găsiţi accesând link-urile de mai jos, dar şi pe site-ul www.ses-bonn.de:

Republica Moldova: 712de misiuni SES din 1993;

Experţii SES din Germania - Şanse noi pentru întreprinderi.

Monday, 18 November 2013 10:00

Saptamana Europeana a IMM-urilor 2013

Published in Evenimente Written by Stratan Marcela

saptamana-europeana-a-imm-urilor-2013ODIMM se alătură iniţiativei naţionale şi internaţionale de a marca în perioada 25-30 noiembrie 2013 Săptămâna Europeană a IMM-urilor.

 

Campania de promovare a Săptămânii Europene a IMM-urilor se derulează în peste 37 de ţări şi este coordonată de Comisia Europeană. Aceasta are drept scop promovarea iniţiativelor antreprenoriale, informarea privind măsurile de sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor, recunoaşterea contribuţiei antreprenorilor la creşterea gradului de bunăstare, la crearea de locuri de muncă, la ameliorarea competitivităţii şi dezvoltarea inovării.

 

În Republica Moldova, pentru prima oară iniţiativa este susţinută printr-o serie de evenimente publice de amploare la Chișinău și în majoritatea centrelor raionale. Programul include mese rotunde, dezbateri publice, sesiuni şi seminare de instruire, întrevederi, şedinţe, precum şi alte forme de prezentări publice. În cadrul acestora vor fi abordate teme precum iniţierea şi dezvoltarea afacerilor, implementarea legislaţiei muncii, modificări în legislaţia fiscală, etc.

 

În contextul acestor evenimente, Ministerul Economiei şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, organizează la 26 noiembrie 2013 Conferinţa Internaţională a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii cu genericul  „Competenţe, Competitivitate, Creştere", care va avea loc în incinta Palatului Republicii din Chişinău.

 

În cadrul Conferinţei vor fi puse în discuţie realităţile climatului de afaceri din Republica Moldova şi vor fi prezentate serviciile şi instrumentele oferite de către instituţiile şi organizaţiile locale şi cele internaţionale pentru dezvoltarea şi internaţionalizarea sectorului IMM.

 

Cei prezenţi la eveniment vor putea participa la discuţii şi dezbateri, își vor expune opiniile şi viziunile privind îmbunătăţirea mediului de afaceri şi oportunităţile de internaţionalizare a activităţii sectorului IMM.

 

De asemenea, în cadrul Conferinţei va avea loc Ceremonia oficială de decernare a premiilor învingătorilor Concursurilor Naţionale "Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM" şi "IMM - model de responsabilitate socială".

 

La eveniment vor participa reprezentanţi ai Guvernului, administraţiei publice centrale şi locale, misiuni diplomatice, organizaţii şi proiecte internaţionale, organizaţii obşteşti, agenţi economici, studenţi şi mass-media.

 

Programul Evenimentelor                                                          

Săptămâna Europeană a IMM-urilor

 

 

Agenda

Conferinței Internaționale a IMM-urilor

"Competențe, Competitivitate, Creștere"

 

 

 

Sera UngheniSâmbătă, 09 noiembrie, 2013, un grup de 17 tineri beneficiari ai cursurilor de instruire organizate în cadrul Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor, au efectuat o vizită de studiu la un şir de oameni de afaceri din raionul Ungheni.

Programul vizitei a inclus deplasarea la 5 agenţi economici cu diverse genuri de activitate: SRL „ A.A.A.Autoprioritar " (şcoala auto), SRL „DigitalEnter" (comercializarea tehnicii de calcul, accesoriilor şi prestări servicii de reparaţie), GŢ „Glodeanu Anatol" (creşterea legumelor în sere), GŢ „Rabacu Nicolae" (creşterea iepurilor) şi SRL „Vladcomlux" (servicii turistice).

Tinerii au avut ocazia să discute cu antreprenorii subiecte ce ţin de dezvoltarea afacerii, accesarea creditelor şi granturilor, metodele de marketing utilizate, strategia de dezvoltare şi dificultăţile ce ţin de cadrul legislativ, concurenţă şi planificarea afacerii.

Pentru a concluziona şi a discuta lecţiile învăţate în cadrul vizitelor, tinerii s-au întrunit la data de 11 noiembrie, curent, în incinta Consiliului raional Ungheni.

IMG

Viitorii antreprenori s-au arătat entuziasmaţi de această practică, menţionând că este binevenită. Ei au înţeles că pentru iniţierea unei afaceri de succes trebuie să aibă o viziune clară privind domeniul ales şi să îşi planifice minuţios activităţile şi resursele, în special cele financiare. În plus, au aflat că clientul şi satisfacerea nevoilor acestuia constituie cheia succesului, prin urmare trebuie să îşi aleagă corect strategia de marketing.

Un deosebit interes a creat subiectul finanţării şi problemelor ce pot apărea în urma accesării creditelor bancare. Astfel, tinerii şi profesorii au propus organizarea unor seminare şi trainiguri în care tinerii să înveţe cum să negocieze şi să acceseze corect un credit bancar precum şi alte modalităţi de finanţare ale afacerii.

Dincolo de lecţiile practice de antreprenoriat oferite, vizita de studiu a contribuit la consolidarea grupului de tineri. Ei şi-au propus să creeze în Ungheni, în viitorul apropiat, organizaţia locală JCI Ungheni (Junior Chamber International).

IMG 123Vizita de studiu a fost organizată de către Camera de Comerţ şi Industrie, filiala Ungheni şi Consiliul Raional, Secţia Economie şi Reforme.

Evenimentul dat se încadrează în şirul de acţiuni organizate pe parcursul lunii noiembrie cu prilejul desfăşurării Săptămânii Europene a IMM-urilor în perioada 25-30 noiembrie, curent. Evenimentele îşi propun informarea privind măsurile de sprijin a IMM-urilor, promovarea antreprenoriatului, recunoaşterea contribuţiei antreprenorilor la creşterea gradului de bunăstare, la crearea de locuri de muncă, la ameliorarea competitivităţii.

La 26 Noiembrie curent, Ministerul Economiei şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii organizează Conferinţa Internaţională a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii cu genericul „Competenţe, Competitivitate, Creştere", desfăşurată în incinta Palatului Republicii cu începere de la ora 10:00.


Evenimentul se înscrie în seria activităţilor organizate la nivel naţional, aliniate campaniei coordonate de Comisia Europeană - „Săptămîna Europeană a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii", desfăşurate în peste 37 de ţări.


Conferinţa are drept obiectiv principal de a pune în discuţie realităţile climatului de afaceri din Republica Moldova precum şi competitivitatea IMM în contextul internaţionalizării.


Conferinţa este structurată pe 2 panele, cu următoarele tematici:

      • Climatul de Afaceri din Republica Moldova;
      • Internaţionalizarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

 

De asemenea, în cadrul Conferinţei va avea loc Ceremonia oficială de decernare a premiilor învingătorilor Concursurilor "Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM" şi "IMM - model de responsabilitate socială", cu începere de la ora 14.00.

 

La eveniment vor participa reprezentanţi ai Guvernului, administraţiei publice centrale şi locale, misiuni diplomatice, organizaţii şi proiecte internaţionale, organizaţii obşteşti, agenţi economici, studenţi şi mass-media.


Antreprenorii care doresc să participe la conferinţă se pot înscrie completând aici formularul de participare, în perioada 07-14.11.2013 și în limita locurilor disponibile. Accesaţi mai jos agenda Conferinţei.


AGENDA 
Conferinţei Internaţională a IMM-urilor

"COMPETENTE, COMPETITIVITATE,CREŞTERE"

 

Pentru detalii despre eveniment, ne puteţi contacta la nr. de telefon: (0 22) 22-53-84, 22-53-77 sau email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Tuesday, 12 November 2013 08:59

ODIMM a marcat Ziua Naţională a Tineretului 2013

Published in Evenimente Written by Stratan Marcela

La 11.11.2013, cu ocazia Zilei Ziua Nationala a tinerilorNaţionale a Tinerilor, reprezentanţii ODIMM au participat la o întâlnire cu studenţii Unniversităţii de Stat din Moldova, Facultatea „Ştiinţe economice”.

În cadrul întrunirii, au fost prezentate date statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a tinerilor,  informaţii despre implicarea tinerilor în activitatea antreprenorială, oportunităţi de dezvoltare a afacerilor create şi gestionate de persoane cuprinse cu vârsta între 18-35 ani.

Statisticile menţionează că la nivel mondial, 13% dintre tineri, adică 75 de milioane de persoane sunt şomeri, iar mulţi sunt angajaţi sub nivelul de pregătire. În aceste condiţii, tot mai mulţi tineri se orientează spre deschiderea proprie afaceri.

Colaboratorii ODIMM au prezentat profilul unui antreprenor de succes, unele sfaturi pentru viitorii întreprinzători, programele de suport dedicate acestora, precum şi „Istorii de succes ale tinerilor businessmeni”.

 

Ziua Naţională a Tineretului este marcată anual, în a doua duminică a lunii noiembrie, conform Hotărârii de Guvern nr.552 din 07.10.1996. Acest eveniment este sărbătorit printr-o serie de acţiuni şi manifestări dedicate tinerilor, care au drept scop sporirea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor, precum şi a creșterii rolului acestora în viaţa publică.

  

SESODIMM invită antreprenorii, la data de 20 noiembrie 2013, ora 10:00, la sediul ODIMM (str. Serghei Lazo 48), pentru a afla de la Ute Sonnen, Coordonatorul Senior Experten Service, cum pot invita gratuit un expert german, care să le ofere consultanţă, sfaturi practice şi să îi ajute să identifice noi perspective pentru dezvoltarea afacerii.

 

Suportul SES constă în delegarea experţilor germani de înaltă calificare la companiile autohtone, ce au cel puţin un an de activitate,  pe parcursul unei perioade de la 3 săptămâni până la 6 luni, pentru a lucra nemijlocit în companie şi a oferi consultaţii şi sfaturi practice, contribuind la dezvoltarea acesteia.

 

SES oferă posibilitatea  de a alege unul din cei 10 000 de experţi voluntari cu calificări înalte şi o experienţă vastă în domenii precum: prestări servicii, meşteşug, industrie, construcţii, gospodării ţărăneşti, instruire, comerţ etc.

 

Republica Moldova colaborează cu SES din anul 1993. Până la momentul actual circa 712 experţi germani şi-au împărtăşit experienţa cu întreprinzători din Moldova, inclusiv 67 în anul 2012.

 

Pentru a participa la sesiunea de informare unde veţi putea afla mai multe despre Program şi veţi discuta direct cu Coordonatorul acestuia din Germania, vă rugăm să completaţi aici formularul  de participare.

 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi-ne la numărul de telefon:  (+373)225 377.

 

Mai multe detalii despre Programul Senior Experten Service găsiţi accesând link-urile de mai jos şi pe site-ul www.ses-bonn.de:

Republica Moldova: 712de misiuni SES din 1993;

Experţii SES din Germania - Şanse noi pentru întreprinderi.

 

 

 

 

 

Friday, 18 October 2013 14:23

PARE 1+1 - De trei ani suntem ÎMPREUNĂ!

Published in Evenimente Written by Administrator

„ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASĂ!”

„Tu investeşti un leu, noi îţi dăm un leu!”

 

Cu trei ani urmă, la 18.10.2010. Guvernul Republicii Moldova a adoptat HG nr. 972 privind „Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1”, iar ODIMM a lansat campania „ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASĂ!”

Pe parcursul acestei perioade, colaboratorii ODIMM au continuat să susţină migranţii şi rudele acestora prin informare, consultare, instruire, finanţare!

Programul se desfăşoară după principiul „Tu investeşti un leu, Programul îţi dă un leu!”, respectiv acordăm granturi de până la 200 mii lei.

Rezultatele obţinute pe parcursul a 3 ani sunt remarcabile: în cadrul Programului „PARE 1+1” au participat cca 600 persoane, iar jumătate din ele au creat întreprinderi şi au primit câte un grant pentru dezvoltarea acestora.

Peste 1000 persoane au fost angajate sau şi-au menţinut postul de muncă în întreprinderile create din banii investiţi de migranţii moldoveni, din care 46% sunt femei şi 27% sunt tineri.

Programul se desfăşoară până în anul 2015, respectiv fiecare persoană care a muncit sau munceşte peste hotare şi doreşte să investească resursele în dezvoltarea propriei afaceri, este invitată să participe la Programul „PARE 1+1”.

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesaţi www.odimm.md sau să ne contactaţi la nr. tel 022 225 001.

Friday, 18 October 2013 12:02

ANUNŢ CONCURS

Published in Anunţuri Written by Administrator

Reţeaua Pactului Global în colaborare cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), cu suportul partenerilor, anunţă lansarea ediţiei a IV-a a Concursului Naţional „IMM – model de responsabilitate socială”. Scopul concursului este de a susţine şi premia IMM-urile responsabile social, astfel oferindu-le avantaje de competitivitate şi vizibilitate pentru atragerea clienţilor şi partenerilor.

 

Participanţii la concurs vor fi evaluaţi în baza formularelor de aplicare ce vor reflecta activitatea întreprinderilor pentru anul 2012, în următoarele domenii:

 

a) protecţia mediului înconjurător;

b) respectarea condiţiilor de muncă a angajaţilor;

c) integrare socială şi sprijinul acordat comunităţii;

 

Premiul special va fi oferit întreprinderii ce a realizat acţiuni importante în câteva din domeniile sus-menţionate.

 

Premierea finală a câştigătorilor va avea loc în cadrul Conferinţei Internaţionale a IMM-urilor, pe data de 26 noiembrie 2013.

 

Ghidul aplicantului şi Formularul de aplicare pot fi accesate

la adresele www.odimm.md şi www.businessportal.md

 

Ghidul aplicantului.

Formular de aplicare ROM.
Formular de aplicare RUS.

 

Companiile eligibile ce doresc să participe în concurs urmează să completeze formularul de aplicare şi să-l expedieze până pe data de 14 noiembrie 2013, cu menţiunea „Concurs RSC”, la sediul ODIMM (str. Serghei Lazo 48, oficiu 303, Chişinău, R. Moldova), la numărul de fax (022) 29-57-97 sau la adresa de e-mail projects@odimm.md.

 

Pentru mai multe detalii ne puteţi scrie la adresa de e-mail projects@odimm.md sau suna la telefonul (022) 29-57-41

 

Astăzi, 15 octombrie, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de Supraveghere al Programului „PARE 1+1”, în cadrul cărora au fost acceptate spre finanţare 27 de proiecte investiţionale, depuse de lucrătorii migranţi şi rudele acestora.

Proiectele investiţionale vizează investiţii cumulative de cca 17,44 mil. lei, în timp ce suma granturilor solicitate din cadrul Programului reprezintă peste 5 mil. lei. In rezultat, 1 leu solicitat din cadrul „PARE 1+1” va atrage circa 3 lei investiţii în economie.

Analiza cererilor de finanţare denotă că lucrătorii migranţi moldoveni investesc economiile acumulate preponderent în agricultură (sere, ferme de iepuri, ferme de chinchilla), servicii (servicii electrotehnice şi electromontaj, tipografie, construcţii, reparaţie, întreţinere şi spălătorie auto), producere (brichete, material de construcţie, lemn uscat în vid, brutărie, moară, bere artizanală).

Majoritatea cererilor au parvenit din zona Centru a republicii – 15 întreprinderi, fiind urmată de zona Nord (8 întreprinderi) şi zona de Sud (4 întreprinderi).

Reiterăm că, până în prezent, 233 de întreprinderi au semnat cu ODIMM contracte de finanţare nerambursabilă, benefciind de granturi în sumă cumulativă de peste 29 mil. lei.

În cadrul Programului “PARE 1+1”, lucrătorii migranţi şi rudele acestora beneficiază de consultanţă şi informare privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri, proiectele desfăşurate pe teritoriul ţării, sursele de finanţare a unui proiect investiţional, aspectele legislative ale activităţii antreprenoriale etc.

De asemenea, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor antreprenoriale, participanţii sunt instruiţi în cadrul seminarelor, care sunt derulate pe module cu o durată totală de 50 de ore academice (10 zile lucrătoare) şi includ următoarele tematici: înregistrarea unei afaceri, management, marketing, contabilitate, planificarea afacerii etc.

Programul este desfăşurat în baza regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE. Suma maximă a finanţării acordată constituie 200 mii lei.

În acest sens, ODIMM invită persoanele eligibile (lucrătorii migranţi şi rudele acestora (părinţi, soţi, copii)) să se înregistreze la Program şi să beneficieze atât de cunoştinţe în domeniul antreprenorial, precum şi de finanţare nerambursabilă pentru crearea şi dezvoltarea unei afaceri.

Menţionăm că înregistrarea la Program poate fi efectuată on-line pe pagina electronică pare.odimm.md. Pentru alte detalii, puteţi accesa pagina www.odimm.md.

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASA!

 

 

 

 

Page 35 of 41

Partners

mei-logo logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Our Poll

Ce impact va avea criza economică mondială asupra afacerii DVS?

Nici un impact - 42.4%
Pîna cînd nu, dar posibil să avem pierderi - 14.1%
Deja avem pierderi - 20%
Avem pierderi majore - 18.2%
Au scazut preturile la carburanti - 5.3%

Total votes: 170
The voting for this poll has ended on: 10 Sep 2018 - 10:05
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE