Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Paterns 10 ani odimm

PFA logo orizont

CONCURS DE GRANTURI !!!  

 

ODIMM lansează Concursul de granturi pentru femeile antreprenoare
                                                                                     

Pentru a vă înregistra la Concurs, accesați: 

       
Formular de înregistrare


 

Perioada de aplicare: 16 octombrie - 30 noiembrie 2017

 

Paterns 10 ani odimm josPaterns 10 ani odimm jos

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Miercuri, 04 Octombrie 2017 10:18 Publicat in rubrica Comunicate de presă
FGCro2 editedO delegație din cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderile Mici și Mijlocii (ODIMM) a efectuat o vizită de  schimb de experiență la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) din România. Vizita delegației reprezentanților Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) din R. Moldova a avut drept obiectiv preluarea bunelor practici din experiența acumulată de omologii români privind procedurile de garantare implementate.
 
Pe parcursul vizitei, specialiștii ODIMM au fost familiarizați cu istoricul și misiunea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, modul și schema de garantare pentru creditele acordate IMM-urilor, aspectele juridice  și modalitatea de executare a garanțiilor financiare acordate, precum și schema de garantare implementată în cadrul programului guvernamental ”Prima Casă”.FGCro7a edited
 
La rândul său, membrii delegației ODIMM au prezentat  experiența în gestionarea programelor de susținere a sectorului IMM, inclusiv și procedurile de garantare a creditelor implementate de FGC în R. Moldova.  
 
În acest sens, reprezentanții FNGCIMM au fost interesați de experiența ODIMM în domeniul gestiunii FGC și a programelor de suport pentru tineri, femei, emigranți, etc. Totodată, au exprimat speranța că atât FGC, cât și Ministerul de Finanțe din Republica Moldova vor prelua expertiza echipei din România fapt care va ajuta la îmbunătățirea proceselor de lucru. 
 
FGCro6a editedFNGCIMM din România are ca activitate principală emiterea de garanții și asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor și a altor instrumente de finanțare care pot fi obținute de întreprinderile mici și mijlocii din băncile comerciale românești.
 
FGC din Republica Moldova este gestionat de ODIMM. FGC este primul şi unicul  fond de garantare a creditelor creat din resursele bugetului de stat, care are drept scop susţinerea IMM-urilor pentru accesarea resurselor financiare. Garanția financiară emisă de FGC poate fi utilizată de IMM-uri pentru acoperirea necesității cu gaj a creditelor solicitate de la băncile comerciale.
Miercuri, 04 Octombrie 2017 10:13 Publicat in rubrica Comunicate de presă
FGCro2 editedДелегация Организации по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) посетила с целью обмена опытом  Национальный фонд гарантирования кредитов для малых и средних предприятий (FNGCIMM) Румынии. Визит представителей молдавского Фонда гарантирования кредитов (FGC) был направлен на то, чтобы перенять опыт, накопленный румынскими коллегами в отношении внедренных ими гарантийных процедур.
 
В ходе визита специалисты ODIMM были ознакомлены с историей и миссией Национального фонда гарантирования кредитов для МСП; способом и схемой выдачи гарантий по кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса; правовыми аспектами и способами исполнения предоставленных финансовых гарантий; а также, особо, гарантийной схемой, реализованной в рамках правительственной программы «Первый дом».FGCro7a edited
 
В свою очередь члены делегации ODIMM представили опыт управления программами поддержки МСП, включая процедуры кредитных гарантий, осуществляемые в FGC Республики Молдова.
 
В этой связи представители FNGCIMM высказали заинтересованность в более подробном знакомстве с опытом ODIMM в области администрирования FGC, а также проектов по поддержке молодежи, женщин, эмигрантов и т.д. В то же время они выразили надежду на то, что как FGC, так и Министерство финансов Республики Молдова воспользуются опытом румынской команды, который поможет улучшить рабочие процессы.
 
FGCro6a editedFNGCIMM в Румынии в качестве своей основной деятельности осуществляет выдачу гарантий и принятие обязательств по предоставлению кредитов и других финансовых инструментов, которые могут быть получены малыми и средними предприятиями в румынских коммерческих банках.
 
FGC в Молдове управляется ODIMM. Он является первым и единственным фондом гарантирования кредитов, созданным из средств государственного бюджета, который направлен на поддержку МСП для облегчения получения ими доступа к финансовым ресурсам. Финансовые гарантии, выданные FGC, могут использоваться МСП вместо залога при получении займов в коммерческих банках Республики Молдова.
Vineri, 29 Septembrie 2017 12:27 Publicat in rubrica Comunicate de presă
img 2678 1Comitetul de Supraveghere a Programului de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” a aprobat 39 cereri de finanțare nerambursabilă, înaintate de companiile create de migranți sau rudele acestora, în sumă totală de peste 7,8 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.  
 
Vicepremierul Octavian Calmîc, președintele comitetului, a accentuat că susținerea cetățenilor care investesc în economia națională este una din prioritățile Guvernului Republicii Moldova, drept exemplu servind și faptul că recent Executivul a decis majorarea plafonului de finanțare nerambursabilă de la 200 mii lei până la 250 mii. ”Programul ”PARE 1+1” se bucură de un interes sporit în rândul migranților și rudelor acestora, fapt care determină creșterea constantă a numărului de persoane interesate de a se reîntoarce acasă ori de a investi remitențele în crearea și dezvoltarea unei afaceri proprii”, a menționat ministrul Economiei.
 
Iulia Iabanji, directorul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului de Întreprinderi Mici și Mijlocii (ODIMM), a menționat că din cei 39 de antreprenori, care au primit aprobarea pentru finanțare, 28 activează în agricultură, și  sunt orientați spre diverse tipuri de activitate:  creșterea cerealelor și viței-de-vie, pomicultură, creșterea animalelor, inclusiv și creșterea șinșilelor, apicultură. Alți 6 beneficiari vor presta servicii de transport pasageri, repararea și întreținerea autovehiculelor, servicii de asistență medicală, tabără de agrement.  Vor fi dezvoltate afaceri și în domenii inovative precum servicii interactive în Realitatea Virtuală, iar alți 5 beneficiari activează în industria de producere o mobilei, fabricarea produselor din PVC și producerea pastelor făinoase.
 
Proiectele investiționale vor contribui la crearea a 83 de locuri de muncă, dintre care 22 locuri de muncă sunt preconizate pentru femei. Din totalul cererilor de finanțare, 18 afaceri  sunt start–upuri, iar 21 întreprinderi sunt în faza extinderii/dezvoltării afacerii.
 
În perioada ianuarie – septembrie 2017 au fost depuse 287 cereri la componenta instruire, iar 163 beneficiari deja au beneficiat de instruire în cadrul Programului ”PARE 1+1”. În aceeași perioadă au fost acceptate 113 cereri de finanțare nerambursabilă, în sumă de 22,08 mil.lei, care vor contribui la efectuarea investiţiilor cumulative în economia națională ce vor depăşi suma de 76 mil. lei.img 2686 1
 
Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale cetățenilor Republicii Moldova care muncesc peste hotare în dezvoltarea economică durabilă a țării noastre prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Programul funcționează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului. Beneficiarii de granturi pot fi cetățeni ai Republicii Moldova, care muncesc peste hotare şi beneficiari de remitențe, rude de gradul I.
Vineri, 29 Septembrie 2017 07:49 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 0138a editedOrganizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a organizat seminarul de instruire cu genericul „Zile de informare privind Proprietatea Intelectuală pentru IMM-uri”. 
 
La instruire au participat rezidenți ai Incubatoarelor de afaceri, consultanți, manageri, studenți, dar și antreprenori care sunt la etapa incipientă de dezvoltare a afacerii. Scopul seminarului a fost inițierea întreprinzătorilor cu o experiență redusă de activitate privind obiectul de proprietate intelectuală.
 
Evenimentul este realizat în cadrul Proiectului internațional “Value Intellectual Property for SMEs”, care este realizat în consorțiu cu 15 țări. În debutul  seminarului de instruire Liudmila Stihi, șef Direcție Instruire, Analiză și Inovare din cadrul ODIMM, a specificat că aceasta este prima activitate din seria zilelor de informare după care vor urma ateliere de lucru, ședințe de asistență pentru întreprinzătorii care vor dori să-și înregistreze obiectele de proprietate intelectuală.
 
Andrei Moisei, specialist coordonator, Secția instruire, Direcția promovare și relații externe din cadrul AGEPI a specificat că elaborarea unui brand devine unul dintre imperativele pieții. ”Având o marcă de produs bine gândită întreprinzătorii își pot vinde mai ușor produsele la un preț mai bun, iar compania devine mai credibilă în fața consumatorului. Datorită unui brand elaborat reușit antreprenorii își poți găsi mai ușor parteneri de afaceri atât în țară, cât și peste hotare”, a subliniat Andrei Moisei.DSC 0136a edited
 
În final, reprezentantul AGEPI a reiterat faptul că obiectele de proprietate intelectuală le permit antreprenorilor să-și gestioneze afacerea într-un mod nou și inovativ, le oferă oportunitatea de a acapara atât piețele interne, cât și cele externe.
 
4Participanții la seminar au fost instruiți cum pot crea un brand valoros și care este impactul acestuia, ce trebuie să fie conțină mesajul comunicat de un brand. În același timp, au fost elucidate subiecte ce țin de design, modelele industriale, invențiile care pot fi înregistrate, obiectele protejate de dreptul de autor. 
 
Proiectul internațional “Value Intellectual Property for SMEs”, este realizat în consorțiu cu 15 țări. Implementarea proiectului în Republica Moldova este realizată de către AGEPI în parteneriat cu ODIMM. Scopul proiectului este promovarea și sprijinirea IMM-urilor în respectarea principiului subsidiarității, înțelegerea valorilor privind drepturile de proprietate intelectuală și utilizarea în afaceri a dreptului privin proprietatea intelectuală la nivel european.
DSC 0901a edited
DSC 0931a editedDSC 0904a edited
Vineri, 29 Septembrie 2017 07:37 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 0138a editedОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) в партнерстве с Государственным агентством по интеллектуальной собственности (AGEPI) провели учебный семинар под названием «Информационные дни об интеллектуальной собственности для малых и средних предприятий (МСП)».
 
В нем приняли участие резиденты бизнес-инкубаторов, консультанты, менеджеры, студенты, а также предприниматели, которые находятся на ранней стадии развития бизнеса. Целью семинара было ознакомить начинающих бизнесменов о деятельности, связанной с объектами интеллектуальной собственности.
 
Мероприятие было организовано в рамках международного проекта «Ценность интеллектуальной собственности для МСП», который осуществляется в консорциуме с 15 странами. На открытии семинара руководитель Управления обучения, анализа и инноваций ODIMM Людмила Стихи сообщила, что это первая акция в серии информационных дней, за которой последуют воркшопы и тренинги для предпринимателей, которые хотят зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности.
 
Андрей Моисей, специалист-координатор отдела обучения Департамента по продвижению и внешним связям AGEPI, рассказал, что развитие бренда становится одним из императивов рынка. «Имея хорошо продуманную торговую марку, предприниматели могут лучше продавать свою продукцию по более выгодным ценам, а сама компания становится более надежной в глазах потребителя. Благодаря успешно развитому бренду предприниматели  легче находят деловых партнеров как в стране, так и за рубежом», - подчеркнул Андрей Моисей.DSC 0136a edited
 
Представитель AGEPI также заявил, что объекты интеллектуальной собственности позволяют предпринимателям управлять своим бизнесом новым и инновационным способом, предоставляя им возможность утверждаться как на внутреннем, так и на внешних рынках.
 
4Участникам семинара была предоставлена комплексная информация о том, как можно создать сильный бренд и какое воздействие должно содержаться в сообщении (месседже), которое он несет потребителям. В то же время были прояснены вопросы, связанные с дизайном, промышленными моделями, изобретениями, которые могут быть зарегистрированы, и объектами, защищаемыми авторскими правами.
 
Целью проекта является продвижение и поддержка МСП в отношении принципа субсидиарности, понимания прав интеллектуальной собственности и коммерческого использования этих прав на европейском уровне.
DSC 0901a editedDSC 0931a editedDSC 0904a edited
Joi, 28 Septembrie 2017 07:57 Publicat in rubrica Comunicate de presă
IMG-20170927-WA0006 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și organizația de suport în afaceri „Dnestr  Entreprises” a lansat astăzi, 27 septembrie 2017, la Tighina prima sesiune de instruire pentru femeile antreprenoare din cadrul Proiectului „Business Academy for Women" (BAW).  
 
Pe parcursul a două zile de instruire, 25 de femei de afaceri din stânga Nistrului își vor dezvolta abilitățile în domeniul marketing-ului, managementului întreprinderii și a operațiunilor de export-import în contextul DCFTA. 
 
Este primul proiect european destinat antreprenoriatului feminin care cuprinde în aria sa geografică și beneficiare din raioanele din Estul Republicii Moldova.
 
În deschiderea evenimentului,  dna Iulia Iabanji, Director general ODIMM, a subliniat că Proiectul BAW are drept scop susținerea  femeilor în dezvoltarea potențialului lor de antreprenoare prin îmbunătățirea abilităților de gestionare și extindere a afacerii: “Dorim ca prin acest proiect să ajutăm femeile antreprenoare  să-și crească capacitatea managerială de analiză și diagnostică a companiei, pentru a identifica punctele de creștere a afacerii și extinderea pe noi piețe. În același timp, am fost surprinse de diversitatea  domeniilor de activitate a participantelor și creativitatea de dezvoltare a afacerilor acestora”, a menționat Iulia Iabanji.
 
Directorul Organizației de suport în afaceri „Dnestr  Entreprises” Inna Polisciuc a menționat că, etapa de instruire este constituită din 3 module, care includ instrumente ale marketingului modern, optimizarea business proceselor și busines modelelor în cadrul unei întreprinderi, promovarea pe piață și efectuarea operațiunilor de export-import în contextul DCFTA.
 
”Trainerii implicați în procesul de instruire vor ține cont de tendințele business-ului contemporan și schimbările care se produc în continuu în economia piețelor externe precum și de domeniul de activitate a participantelor, a reiterat Inna Polisciuc.
 
În premieră pentru Republica Moldova, în cadrul acestui proiect vor fi implementate componente ale programului european de instruire PLATO, care presupune transferul de cunoștințe și experiență de la antreprenorii de succes către antreprenoarele participantele proiectului BAW.IMG-20170927-WA0010 edited
 
Proiectul „Business Academy for Women” urmărește promovarea abilităților economice și sociale a femeilor, inclusiv a celor din regiunile rurale, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare. BAW a fost inițiat în luna februarie curent și are o continuitate de 18 luni. În cadrul proiectului vor fi instruite cu titlu gratuit circa 300 de femei de afaceri de pe tot teritoriul Republicii Moldova privind eficientizarea modelului de business şi orientarea companiei spre extindere și export.
 
Cele mai inovative 10 proiecte investiționale, selectate în cadrul concursului de granturi ale BAW, vor beneficia de finanțare nerambursabilă în valoare de 6 mii EURO.
 
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană (EU), implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional de Promovare a femeilor în Business (ICAWB).
IMG-20170927-WA0000 editedIMG-20170927-WA0007 editedIMG-20170927-WA0012 edited
Joi, 28 Septembrie 2017 07:46 Publicat in rubrica Comunicate de presă
IMG-20170927-WA0006 edited27 сентября 2017 года Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) и организация поддержки бизнеса «Dnestr  Entreprises» открыли в Бендерах первый тренинг для женщин-предпринимателей в рамках проекта «Академия бизнеса для женщин» (BAW).
 
В течение двух дней 25 бизнес-леди с левого берега Днестра будут развивать свои навыки в маркетинге, управлении предприятием и организации экспортно-импортных операций в контексте DCFTA.
 
«Академия бизнеса для женщин» - первый европейский проект по поддержке женского предпринимательства, который включает в свою географическую зону бенефициаров из Восточных районов Республики Молдова.
 
На открытии мероприятия г-жа Юлия Ябанжи, генеральный директор ODIMM, подчеркнула, что проект BAW направлен на оказание поддержки женщинам в совершенствовании своего предпринимательского потенциала путем улучшения их навыков по управлению и расширению бизнеса: «С помощью этого проекта мы хотим помочь женщинам-предпринимателям развить их способности к анализу и диагностике принадлежащего им бизнеса, с тем, чтобы определять точки роста и возможности расширения на новые рынки. В то же время мы были удивлены разнообразием областей деятельности участников сегодняшнего тренинга и их креативностью в бизнес-планировании», - сказала Юлия Ябанжи.
 
Директор организации поддержки бизнеса «Dnestr Entreprises» Инна Полищук сообщила, что данный этап обучения состоит из 3 модулей, которые включают в себя современные маркетинговые инструменты, оптимизацию бизнес-процессов, моделирование бизнеса на предприятии, продвижение на рынке и операции по экспорту-импорту в контексте DCFTA.
 
«Преподаватели, участвующие в учебном процессе, должны учитывать тенденции современного бизнеса и изменения, которые постоянно происходят в экономике внешних рынков, в том числе и в областях деятельности участников семинара», - подчеркнула Инна Полищук.
 
Впервые для Республики Молдова в рамках этого проекта будут внедрены компоненты европейской учебной программы PLATO, которая предполагает передачу знаний и опыта от успешных предпринимателей начинающим бизнесменам, проходящим тренинги в «Академии бизнеса для женщин».IMG-20170927-WA0010 edited
 
Проект BAW направлен на развитие экономических и социальных навыков женщин, в том числе из сельских районов, путем сокращения гендерного неравенства и расширения доступа к финансовым ресурсам, инновационным услугам, технологиям и возможностям для развития. Он был запущен в феврале этого года и будет продолжаться 18 месяцев. Более 300 женщин-предпринимателей со всей Молдовы пройдут бесплатное обучение для того, чтобы оптимизировать бизнес-модели своих компаний и сориентировать их на расширение и экспорт.
 
Самые инновационные 10 инвестиционных проектов, отобранных на конкурсной основе, получат гранты в размере 6 000 евро.
 
Проект финансируется Европейским союзом и осуществляется Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) в партнерстве с Международным центром по продвижению женщин в бизнес (ICAWB).
IMG-20170927-WA0007 editedIMG-20170927-WA0012 editedIMG-20170927-WA0000 edited
Miercuri, 20 Septembrie 2017 15:36 Publicat in rubrica Comunicate de presă
 o editedÎn perioada 18-21 septembrie o delegație din cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii întreprinde o vizită de documentare în orașul Praga, Republica Cehă. Timp de 4 zile specialiștii ODIMM și ai Incubatoarelor de Afaceri studiază experiența Cehiei în domeniul dezvoltării și promovării întreprinderilor mici și mijlocii, a programelor de suport pentru antreprenori. Misiunea de informare este realizată în cadrul proiectului „Susținerea IMM-urilor și creșterea capacității de export. Programul Aid for Trade – Republica Moldova”.
 
Ludmila Duca, Director economic ODIMM, a menționat că deplasarea în Praga este o inițiativă binevenită pentru preluarea experienței în domeniul dezvoltării sectorului IMM-urilor. “În Republica Cehă susținerea IMM-urilor este preponderent din partea statului, alocându-se fonduri considerabile pentru promovarea, dezvoltarea, sporirea competitivității acestora și orientarea spre export. Circa 2/3 din sursele de finanțare destinate pentru suportul sectorului, provin din bugetul de stat, fiind suplinite din surse alternative. Un rol important joacă fondurile europene, direcționate spre susținerea inovațiilor, tehnologiilor noi, instrumentelor alternative de finanțare a întreprinderilor private. Cehia implementează programe de sprijin antreprenorial: pentru tineri (start-up-uri), femei, afaceri de familie etc. Sunt susținute pe scară largă întreprinderile debutante. Experiența Cehiei în dezvoltarea antreprenoriatului poate fi preluată și implementată cu succes în R. Moldova”.
 
Daniela Dascaliuc, șef Direcție finanțarea IMM-urilor, a remarcat faptul că guvernul ceh acordă sprijin masiv sectorului antreprenorial. “Este îmbucurător faptul ca în R. Moldova se implementează programe similar cu cele din Cehia. În același timp, practica cehă se caracterizează prin focusarea pe grupuri țintă: femei tinere, mame cu copii, femei 50+; domenii strict delimitate: inginerie mecanică, energie termică, servicii de marketing, consulting, etc. În vederea promovării și dezvoltării antreprenoriatului ceh un loc aparte le revin activităților de instruire, incubare, de mentenanță precum și a schimbului de experiență cu alte țări. Aceste practice sunt binevenite și pentru antreprenoriatul autohton. Doar prin muncă asiduă, instruire, acumulare de experiență și preluare de bune practice depinde succesul IMM-urilor din țara noastră”. o edited 2
 
Dionisie Camerzan, coordonator al Fondului de Garantare a Creditelor din cadrul ODIMM, susține că experiența Cehiei este sugestivă pentru Republica Moldova. “Fondul de garantare din Cehia, care activează ca instituție financiară bancară, a atins alt nivel de dezvoltare, garanțiile financiare devenind produse secundare pentru creditele oferite de fondul menționat. Schema individuală de garantare din Cehia se aseamănă mult cu cea implementată de ODIMM, atât la etapa de emitere, cât și la cea de executare. Următorul pas pentru dezvoltarea Fondului de Garantare a Creditelor, gestionat de ODIMM, ar fi implementarea schemei de garantare prin portofoliu,utilizat cu succes de către Fondul ceh. Este oportună o colaborare mai intensă cu băncile comerciale, care sunt partenerii importanți în susținerea IMM-urilor”.
 
 o edited 3Artur Nebunu, manager al Incubatorului de Afaceri din Cahul a reiterat că partenerii din Cehia au implementat o strategie de dezvoltare la nivel național foarte efectivă privind stimularea dezvoltării antreprenoriatului în regiuni. “Incubatoarele de afaceri din Cehia sunt private și există o concurență serioasă între companiile incubate. Această practică este oportună și pe viitor în R. Moldova pot apărea asemenea incubatoare”.
 
Programul Aid for Trade - Republica Moldova este finanțat de către Guvernul Republicii Cehe și implementat prin intermediul Asociației Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Meșteșugarilor din Cehia. ODIMM beneficiază de suport în consolidarea capacităților în procesul de implementare a principiilor de suport a sectorului IMM și a îmbunătățirii caparităților de export a acestora.Development cooperation logo
Miercuri, 20 Septembrie 2017 15:31 Publicat in rubrica Comunicate de presă
 o editedВ период с 18 по 21 сентября делегация Организации по развитию сектора малых и средних предприятий принимает участие в документальном визите в Прагу, Чешская Республика. В течение 4 дней специалисты ODIMM и бизнес-инкубаторов изучают чешский опыт разработки и продвижения малых и средних предприятий, программ поддержки предпринимательства. Информационная миссия осуществляется в рамках проекта «Поддержка МСП и увеличение их экспортных возможностей. Программа содействия торговле - Республика Молдова».
 
Людмила Дука, экономический директор ODIMM, сообщила, что поездка в Прагу является долгожданной инициативой для получения опыта развития МСП. «В Чешской Республике поддержка МСП осуществляется преимущественно со стороны государства, при этом значительные средства выделяются на продвижение, развитие, повышение их конкурентоспособности и экспортной ориентации. Около 2/3 финансирования поддержки сектора поступают из государственного бюджета, которые заменяют альтернативные источники. Важную роль играют европейские фонды, направленные на поддержку инноваций, новых технологий, альтернативных инструментов финансирования для частных предприятий. Чешская Республика реализует программы поддержки предпринимательства: для молодых людей (стартапов), женщин, семейных предприятий и т. д. Поддерживаются в широком масштабе начинающие предприниматели. Чешский опыт развития предпринимательства может быть успешно принят и реализован в Молдове».
 
Даниэла Даскалюк, руководитель Управления по финансированию МСП, отметила, что чешское правительство оказывает значительную поддержку сектору предпринимательства. «Отрадно, что в Республике Молдова реализуются программы, подобные тем, которые существуют в Чешской Республике. В то же время чешская практика характеризуется сосредоточением внимания на целевых группах: молодые женщины, матери с детьми, женщины 50+; строго определенные области: машиностроение, тепловая энергия, маркетинговые услуги, консультации и т. д. В целях продвижения и развития чешского предпринимательства особое место занимают обучение, инкубация, поддержка и обмен опытом с другими странами. Эти практики также применимы для отечественного малого и среднего бизнеса. Только через тяжелую работу, обучение, накопление опыта и передовые методы зависит успех МСП в нашей стране». o edited 2
 
Дионисие Камерзан, координатор Фонда гарантирования кредитов ODIMM, утверждает, что опыт Чешской Республики может быть плодотворно применен в Республике Молдова. «Чешский гарантийный фонд, который действует как банковское финансовое учреждение, достиг совершенно другого уровня развития. При этом финансовые гарантии становятся вторичными продуктами для кредитов, предоставленных фондом. Индивидуальная схема гарантий в Чешской Республике очень похожа на ту, которая была реализована ODIMM, как на этапе запуска, так и в режиме исполнения. Следующим шагом для развития Фонда гарантирования кредитов, управляемого ODIMM, будет реализация схемы гарантирования через портфолио, успешно используемой Чешским фондом. Уместно более интенсивное сотрудничество с коммерческими банками, которые являются важными партнерами в поддержке МСП».
 
 o edited 3Артур Небуну, менеджер бизнес-инкубатора «Кахул», подтвердил, что чешские партнеры внедрили очень эффективную национальную стратегию развития, стимулирующую развитие предпринимательства в регионах. «Бизнес-инкубаторы в Чешской Республике являются частными, и существует серьезная конкуренция между инкубируемыми компаниями. Эта практика приемлема, и в будущем такие инкубаторы могут появиться и в Молдове».
 
Программа Aid for Trade - Republica Moldova финансируется правительством Чешской Республики и осуществляется при содействии Ассоциации малых и средних предприятий и ремесел Чехии. Чешская сторона оказывает поддержку ODIMM в наращивании потенциала и реализации принципов поддержки МСП и улутщения их эхпортных возможностей.Development cooperation logo
Miercuri, 23 August 2017 10:04 Publicat in rubrica Anunţuri
finance-economics-work-male-discussion-laptop 1418-79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilități:
∙ Acordă suport informaţional în identificarea surselor variate de finanțare.
∙ Identifică şi efectuează analiza nevoilor/dificultăţilor reprezentanţilor sectorului IMM şi propune soluţii.
∙ Îndrumă, acordă consiliere și sprijin IMM-urilor în consolidarea capacităților antreprenoriale individuale și de perspectivă.
∙ Acordă suport în efectuarea diagnozei economico – financiare a IMM cu potenţial ridicat de dezvoltare şi le promovează.
∙ Propune strategii pe termen lung pentru dezvoltarea afacerilor.
∙ Identifică, conlucrează şi acordă consultanţă IMM orientate spre export.
∙ Contribuie la planificarea şi elaborarea procedurilor de consultanţă.
∙ Contribuie la implementarea programelor de suport în afaceri pentru IMM-uri.
 
Abilități:
∙ de planificare şi de management;
∙ de analiză și diagnoză a activității IMM;
∙ de utlizare a metodelor economice și financiare de analiză;
∙ de identificare a problemelor prin utilizarea diverselor metode;
∙ de rezolvare eficientă a obiectivelor şi de adaptare la schimbări;  
∙ de luare a deciziilor şi de asumare a responsabilităţilor;
∙ capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în acelaş timp.
 
Cerințe:
∙  Studii superioare în managementul afacerilor, finanţe sau economie.
∙  Experiență de minim 5 ani în consultanță economică sau în administrarea afacerilor. 
∙  Experiență demonstrată în elaborarea studiilor de fezabilitate și a analizelor economice.
∙  Cunoştinţe temeinice în domeniul legislaţiei privind activitatea de antreprenoriat.
∙  Capacitatea de a identifica şi propune soluţii la problemele apărute în cadrul procesului de consultanţă.
∙  Cunoștințe avansate operare PC şi aplicaţii.
∙  Cunoștințe de limbă rusă şi engleză (avansat).
 
Candidaţii ce corespund profilului solicitat sunt rugați să expedieze CV şi scrisoarea de intenţie la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza până la data de 8 septembrie.
Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu.
Pagina 3 din 10
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE