Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
Marţi, 10 Iulie 2018 10:11

ODIMM invită tinerii să aplice la Proiectul JOBS4Youth

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Victor Tocan
                                                                                      Banner
Tinerii cu vârsta între 18-35 ani din Republica Moldova, care vor să se lanseze în domeniul afacerilor, sunt invitați să aplice la Proiectul „Joint Opportunities in Business for Youth” (JOBS4Youth), gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). JOBs for YOUTH este primul proiect destinat tinerilor din Republica Moldova și Ucraina care are ca scop extinderea, intensificarea și imbunătățirea procesului de cooperare transfrontalieră prin încurajarea și susținerea tinerilor, potențiali antreprenori din cele două țări să inițieze și să dezvolte afaceri palpabile și cu valoare adaugată  pentru economiile  ambelor țări.
 
Această inițiativă este o oportunitate benefică pentru tineri de a-și testa ideea de afacere  și a beneficia de sprijin în crearea unui plan de afaceri. Totodată, viitorii antreprenori și beneficiari ai acestui proiect din Republica Moldova vor avea posibilitatea de a cunoaște semeni din Ucraina, care ulterior, ar putea fi puse bazele unor parteneriate de afaceri dintre cele două țări.
 
JOBs for YOUTH își propune să susțină 60 de tineri (18-35 ani) din Republica Moldova și Ucraina (Cernăuți, Odesa și Vinița) în vederea inițierii unor afaceri inovatoare, cu impact puternic transfrontalier social și economic. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Organizația Publică de tineret “Noua Generație a Europei” din Ucraina. 
 
Obiectivele specifice
Dezvoltarea cunoștințelor teoretice al tinerilor cu abilități practice pentru a satisface necesitățile economice și inovatoare în zona transfrontalieră;
Sporirea accesul tinerilor antreprenori din zona transfrontalieră la noi oportunități de finanțare internaționale;                                                                                                                                              
Crearea noilor oportunități de angajare și perspective deschiderii propriilor afaceri.
 
Cine poate aplica? 
Pentru a participa la Proiect, Dvs. trebuie: 
Să aveți vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani;
Să aveți finalizată universitatea/ colegiul/ școala profesională sau să fiți în ultimul an de studii;
Să aveți o idee de afaceri pe care doriți să o lansați.
 
Condiții de participare
Pentru a participa la Proiectul „Joint Opportunities in Business for Youth” candidații din Republica Moldova și Ucraina trebuie să completeze formularul de participare și să participe la toate componente din cadrul Proiectului:
Cursuri de instruire;
Pitch Training;
Sesiuni de mentorat;
Evenimente tematice.
 
Activitățile Proiectului vor fi desfășurate în Republica Moldova și Ucraina.
Cheltuielile pentru transport, cazare și alimentație în cadrul sesiunilor de instruire urmează a fi asigurate de către organizatori.  
 
Înainte de a aplica
Înainte de a trece la aplicare pentru participarea la Proiectul ”Joint Opportunities in Business for Youth”:
Faceți cunoștință cu obiectivele și acțiunile propuse în cadrul Proiectului; 
Luați în calcul disponibilitatea Dvs. de a participa la cursuri de instruire în Ucraina și Moldova, în grupe mixte (cu participanții din Ucraina și Moldova), întâlniri cu antreprenori și participări la evenimente internaționale; 
Asigurați-vă că dețineți pașaport valabil al cetățeanului RM pentru eventuale deplasări în Ucraina în cadrul Proiectului.
Contactați staff-ul Proiectului dacă aveți întrebări: 
  1. Pentru Moldova: scrieți la adresa de mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau apelați +373 (022) 225079; 
  2. Pentru Ucraina scrieți la adresa de mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza   sau apelați  +380 484198108.
 
Cum aplicăm?
Pentru a participa la Proiect Dvs. trebuie să completați on-line formularul de aplicare. Acesta include informații: 
De bază despre Dvs.;
Descrierea ideii de afaceri;
O declarație pe proprie răspundere. 
 
 
Termenul de completare a aplicațiilor este 31 iulie 2018. Având în vedere numărul limitat de participanți, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în calitate de implementator al Proiectului ”Joint Opportunities in Business for Youth” își rezervă dreptul de a face înscrieri numai în limita locurilor disponibile.
Banner
Молодым людям в возрасте 18-35 лет из Республики Молдова, которые хотят начать работу в бизнесе, предлагается обращаться в проект «Совместные возможности в бизнесе для молодежи» (JOBS4Youth), которым управляет Организация по развитию сектора малых и средних предприятий ODIMM. 
 
JOBs for YOUTH - первый проект для молодых людей из Республики Молдова и Украины по расширению, активизации и совершенствованию процесса трансграничного сотрудничества путем поощрения и поддержки молодых потенциальных предпринимателей из обеих стран, направленный на то, чтобы инициировать и развивать предприятия, создающий продукты с высокой добавленной стоимостью.
 
Эта инициатива является хорошей возможностью для молодых людей проверить свою бизнес-идею и получить поддержку в создании бизнес-плана. В то же время будущие предприниматели и бенефициары этого проекта из Республики Молдова получат возможность познакомиться со сверстниками из Украины, с которыми они могли бы затем заложить основу для деловых партнерств. 
 
JOBS4Youth нацелен на поддержку 60 молодых людей (18-35 лет) из Республики Молдова и Украины (Черновцы, Одесса и Винница), чтобы инициировать инновационные предприятия с сильным социальным и экономическим трансграничным воздействием. Проект финансируется Европейским Союзом в рамках Программы трансграничного сотрудничества между Молдовой и Украиной и реализуется молдавской Организацией по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) в партнерстве с украинской молодежной общественной организацией «Новое поколение».
 
Конкретные цели
• Развитие теоретических знаний и практических навыков молодых людей для удовлетворения экономических и инновационных потребностей в трансграничной зоне;
• Расширение доступа молодых предпринимателей из трансграничной зоны к новым возможностям международного финансирования;
• Создание новых возможностей для трудоустройства и для открытия собственного бизнеса. 
 
Кто может подать заявку?
Для участия в проекте вы должны:
• Быть в возрасте 18-35 лет;
• Быть выпускником университета/колледжа/профессиональной школы или находиться на последнем году обучения;
• Иметь бизнес-идею и желание ее запустить.
 
Условия участия
Для участия в проекте «Совместные возможности в бизнесе для молодежи» кандидаты из Республики Молдова и Украины должны заполнить специальную форму и принять участие во всех компонентах проекта:
• учебные курсы;
• тренинг по подготовке питч-презентаций;
• менторские сессии;
• тематические мероприятия. 
 
Деятельность проекта будет осуществляться в Республике Молдова и Украине.
Организаторы оплачивают расходы на транспорт, проживание и питание во время учебных занятий.
 
Перед заполнением заявки для участия в проекте «Совместные возможности в бизнесе для молодежи»:
• Внимательно ознакомьтесь с целями и мероприятиями, предлагаемыми в рамках Проекта;
• Обдумайте свою готовность участвовать в учебных курсах в Украине и Молдове в смешанных группах (с участием представителей из двух стран), встречах с предпринимателями и участии в международных мероприятиях;
• Убедитесь, что у вас есть действующий паспорт гражданина Республики Молдова для любых поездок в Украину в рамках Проекта.
• Если у вас есть вопросы, обратитесь к персоналу Проекта:
     Для Молдовы: напишите по адресу Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza или позвоните по телефону +373 (022) 225079;
     Для Украины: напишите на Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza или позвоните по телефону +380 484198108.
 
 
Как обратиться?
Чтобы участвовать в Проекте, вы должны заполнить онлайн-форму заявки. Она включает в себя информацию:
• Основные сведения о вас;
• Описание бизнес-идеи;
• Заявление о личной ответственности. 
 
 
Крайний срок для подачи заявок - 31 июля 2018 года. Учитывая ограниченное число участников, Организация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) в качестве исполнителя проекта «Совместные возможности в бизнесе для молодежи» оставляет за собой право зарегистрировать заявки только в пределах доступного количества мест.

IMG 6097rrrr edited30 de femei antreprenoare care gestionează afaceri mici în Republica Moldova au vizitat pe 27 iunie 2018 Zona Economică Liberă Ungheni pentru a se familiariza cu bunele practici de gestionare a companiilor mari. Inițiativa se înscrie în componenta PLATO a proiectului „Business Academy for Women” (BAW), implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și finanțat de Uniunea Europeană. În total vor fi organizate 6 vizite de studiu la companiile mari din toată țara.

 

Antreprenoarele au luat cunoștință cu principiile de funcționare a Zonei Economice Libere Ungheni și cu beneficiile statutului de rezident. Totodată au discutat și cu reprezentanții Postului Vamal ZEL Ungheni despre opțiunile de export, au aflat mai multe detalii despre procedurile și actele necesare.

 

Participantele au avut ocazia să cunoască procesul de implicare eficientă a personalului și utilizarea tehnologiilor moderne în cadrul întreprinderii în baza exemplului unei companii rezidente ZEL Ungheni. Este o companie mixtă moldo-belgiană, producătoare de fire sintetice și distribuie produsul atât pe piața internă, cât și pe cea externă (Belarus, Bulgaria, Federația Rusiă, Morocco).4

 

Vizita s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri unde au fost abordate subiecte relevante privind activitatea întreprinderilor gestionate de participantele la componenta PLATO. În timpul discuțiilor a fost accentuată necesitatea creării de parteneriate între companiile mari și mici pentru a putea accede pe piața externă.

 

IMG 6134sssss editedProgramul PLATO este parte componentă a proiectului „Business Academy for Women”, un instrument de perfecționare a abilităților manageriale ale antreprenoarelor, care constă în împărtășirea experienței participantelor la program și preluarea cunoștințelor și a experienței din diferite domenii de la managerii și experții întreprinderilor mari.

 

 

 

IMG 5879sssss editedIncubatoarele de Afaceri din Cahul, Călărași și Cimișlia, membre ale Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova (RIAM) vor beneficia de un Fond de Rulment pentru facilitarea accesului la finanțare al antreprenorilor – rezidenți, sub formă de împrumut preferențial, fără dobânzi și comisioane. Decizia a fost aprobată astăzi în cadrul Ședinței de lucru a Consiliului Consultativ al RIAM.
 
Fondul de Rulment este un instrument de dezvoltare a antreprenorilor – rezidenți, de care beneficiază toate Incubatoarele de Afaceri, membre RIAM. Acordarea împrumuturilor din mijloacele financiare ale Fondului care însumează câte 300.000 lei pentru fiecare incubator, se efectuează în limita surselor disponibile şi nu constituie o obligaţie a Incubatorului de Afaceri faţă de rezidenţi. Mijloacele financiare ale Fondului pot fi alocate rezidenţilor pe o perioadă ce nu va depăşi 3 ani. Mărimea împrumutului acordat prin intermediul Fondului pentru un rezident, nu va depăşi 20% din mărimea Fondului sau 60.000 lei, acordată pe întreagă perioadă de incubare.
 
Totodată, în cadrul ședinței de lucru a Consiliului Consultativ al RIAM au fost prezentați indicatorii de performanță atinși de Incubatoarele de Afaceri pentru prima parte a anului 2018. Au fost puse în discuție provocările și dificultățile din activitatea acestora și s-a decis crearea unui plan de acțiuni care va asigura sustenabilitatea rețelei și va permite dezvoltarea instrumentelor de susținere a antreprenorilor incubați.
 
În scopul eficientizării procesului de informare şi consultare a IMM-urilor, în fiecare Incubator de Afaceri va fi creat un Centru de Consultanță și Asistență în Afaceri (Help Desk) similar celui existent în cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Implementarea acestei inițiative va fi posibilă grație suportului acordat de Banca Mondială. “Centrele de Consultanță și Asistență în Afaceri din incubatoare vor oferi servicii de consultanță privind inițierea, dezvoltarea și extinderea afacerii. Acestea vor oferi informații cu privire la programele de stat pentru sectorul IMM și sursele de finanțare existente în funcție de profilul activității, de asemenea, vor oferi sistență specializată la întocmirea planurilor de afaceri și a strategiilor pentru start-up, dar și consolidarea și dezvoltarea afacerilor existente”, a declarat Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM.IMG 5932aaaaaa edited
 
Actualmente, în cele unsprezece Incubatoare de Afaceri, membre ale RIAM își desfășoară activitatea în total 202 companii rezidente, dintre care 104 sunt start-up, 113 sunt gestionate de tineri și 98 de companii sunt administrate de femei. Per total au fost create 918 locuri de muncă dintre care 439 pentru femei și 385 sunt ocupate de tineri.
 
Reamintim că Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova a fost creată de către ODIMM cu suportul Uniunii Europene în anul 2013. În prezent, rețeaua include unsprezece incubatoare: Ștefan-Vodă, Dubăsari, Leova, Ceadâr-Lunga, Rezina, Nisporeni, Sângerei, Soroca, Cimișlia, Cahul și Călărași.
 
Direcția Comunicare și RP ODIMM
IMG 5879sssss editedБизнес-инкубаторы в Кахуле, Кэлэраше и Чимишлии, входящие в Сеть бизнес-инкубаторов Молдовы (RIAM), получат новые инструменты для облегчения доступа к финансированию для резидентов-предпринимателей в форме льготного кредита, свободного от процентов и комиссий, - Фонды беспроцентного кредитования (Fond de Rulment). Это решение было принято сегодня на рабочем совещании Консультативного совета RIAM. Такие фонды уже существуют в остальных восьми бизнес-инкубаторах сети RIAM.
 
Фонд беспроцентного кредитования - это инструмент для развития предпринимателей-резидентов, который теперь действует во всех бизнес-инкубаторах, членах RIAM. Предоставление займов из финансовых средств фонда, которые составляют 300 000 леев, производится в пределах доступных источников и не является обязательством бизнес-инкубатора по отношению к резидентам. Средства фонда могут быть выделены резидентам на срок не более трех лет. Сумма кредита, предоставленного через фонд для резидента, не должна превышать 20% от размера фонда или 60 000 леев, выделяемых на весь инкубационный период.
 
В то же время на рабочем заседании Консультативного совета RIAM были представлены показатели эффективности, достигнутые бизнес-инкубаторами в течение первой половины 2018 г. Были обсуждены проблемы и трудности в их деятельности, и было решено продумать план действий, который обеспечит устойчивость сети и позволит разрабатывать и применять инструменты для поддержки инкубируемых предприятий.
 
Для упрощения процесса информирования и консультаций для МСП в каждом бизнес-инкубаторе будут созданы Центры по консультациям и поддержке бизнеса (Help Desk), подобные тому, который действует в составе ODIMM. Реализация этой инициативы станет возможной благодаря поддержке Всемирного банка.
 
«Центры по консультациям и поддержке бизнеса в инкубаторах будут оказывать консалтинговые услуги для инициирования, развития и расширения бизнеса. Они будут предоставлять информацию о государственных программах для сектора МСП и существующих источниках финансирования в соответствии с их профилем деятельности, а также смогут помогать в составлении бизнес-планов и стратегий запуска, в укреплении и развитии уже существующих бизнесов», - сказал Петру Гургуров, временный генеральный директор ODIMM.IMG 5932aaaaaa edited
 
В сети бизнес-инкубаторов RIAM в настоящее время работают в общей сложности 202 компании-резидента, из которых 104 являются стартапами, 113 управляются молодежью, а 98 - женщинами. Всего создано 918 рабочих мест, из которых 439 для женщин и 385 для молодежи.
 
Напомним, что молдавская сеть бизнес-инкубаторов была создана ODIMM при поддержке Европейского Союза в 2013 году. В настоящее время сеть включает в себя одиннадцать инкубаторов: Штефан-Водэ, Дубэсарь, Леова, Чадыр-Лунга, Резина, Сынжерей, Сорока, Ниспорень, Кахул, Кэлэраш и Чимишлия.
 
Отдел по связям с общественностью и PR ODIMM
                                                                      WABA2016-obiective-pentru-dezvoltare-durabila
Obiectivele dezvoltării durabile
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) reprezintă un apel universal la realizarea de acțiuni pentru a pune capăt sărăciei, a proteja planeta și a asigura ca toate persoanele să se bucure de pace și prosperitate.  Aceste obiective au fost adoptate de Agențiile ONU, partenerii de dezvoltare și guverne, inclusiv de Guvernul Republicii Moldova. Cadrul ODD-urilor se bazează pe 17 obiective și abordează priorități intercorelate, precum educația, angajarea și munca decentă, infrastructura, inovațiile, pacea și justiția, energia, clima și altele1
 
În calitate de companie, de ce ar trebui să vă axați pe realizarea obiectivelor dezvoltării durabile?
Actualmente percepția majorității antreprenorilor dar și a cetățenilor este că statul este obligat să creeze condiții și să aibă grijă de dezvoltarea societății. Această abordare este deja depășită și pe termen lung nu generează rezultate palpabile. Așadar, pentru o societate prosperă este importantă implicarea tuturor actorilor și beneficiarilor, iar sinergia eforturilor depuse în comun poate aduce rezultate benefice tuturor. Se estimează că sectorul privat poate juca un rol crucial în realizarea a aproximativ o jumătate din cele 169 ținte ale ODD2, având un impact enorm asupra egalității de gen, energiei curate și accesibile, inovațiilor și infrastructurii, sănătății și bunăstării și cu un impact semnificativ și asupra celorlalte ținte. Promotorii mai timpurii ai sectorului privat deja și-au aliniat obiectivele de afaceri cu ODD-urile, creând ”brand-uri durabile”, care sunt lansate pe piață și implică rate mari de dezvoltare pentru companii3. Unilever, de exemplu, a constatat că gradul de cunoaștere a mărcilor sale care sunt de durată crește cu 30% mai repede decât restul afacerilor sale, iar în 2015 acestea au oferit aproape jumătate din creșterea totală a companiei. La fel ca și în cazul Unilever, există companii din alte industrii care formează o avangardă privind integrarea obiectivelor dezvoltării durabile în obiectivele de afaceri. Aceste companii atrag noi tipuri de clienți, forță de muncă competitivă, parteneri, investitori și altele.
 
Provocările existente vs. Noile oportunități de afaceri 
În privința provocărilor existente, cum ar fi lipsa accesului la locuințe accesibile, îmbătrânirea populației, prevalența obezității, schimbările climatice și multe altele, cadrul ODD ar putea aduce cel puțin 12 trilioane de dolari SUA de noi oportunități de afaceri, în special în astfel de domenii ca eficiența energetică a clădirilor, modele economice circulare (de ex. partajare de oficiu și vehicul), substanțe chimice ecologice, monitorizarea de la distanță a pacientului, agricultura urbană, etc. De exemplu, Samsung dispune de o politică globală de preluare și reciclare care convertește deșeurile de producție în resurse noi. Volvo s-a ambarcat într-un proiect "Transportul ca serviciu", care-și propune drept scop să înlocuiască automobilele în SUA, parte din tranziția la vehicule partajate și reducerea amprentei de carbon. Din ce în ce mai multe companii își configurează strategiile lor de business astfel încât să contribuie la realizarea unei dezvoltări durabile. Moldova este doar la început de drum și primii care îl testează au parte de niște avantaje evidente.  
 
În calitate de companie, de ce ar trebui să VĂ implicați
ODD-urile re-conturează mediul de afaceri prin deschiderea noilor piețe de dezvoltare pentru companii, îmbunătățirea lanțului de producere și a celui de aprovizionare, precum și prin oferirea de oportunități pentru inițierea schimbărilor regulatorii. În mod mai specific, ODD-urile contribuie la crearea de noi piețe sau dezvoltarea piețelor existente. Îmbunătățirile aduse de ODD-uri companiilor sunt legate de resurse sporite și eficiență în producere, reducerea deșeurilor, îmbunătățirea productivității muncii și sporirea productivității intrărilor. Pentru companiile din Moldova, comunicarea și integrarea ODD-urilor în procesele de afaceri ar putea duce la sporirea credibilității produsului/serviciului, potențialului de export, reputației, șanselor de a obține resurse financiare nerambursabile, noi parteneri durabili și nu doar.
 
În calitate de companie, de unde ar trebui să începeți
O analiză internă al activităților de Responsabilitate Socială Corporativă în sectorul privat din Moldova indică în mod clar că acesta deja contribuie la Agenda ODD 2030.  O dovadă elocventă în acest sens este participarea întreprinderilor mici și mijlocii la Concursul anual “IMM - model de responsabilitate socială corporativă”, inițiat și implementat cu succes de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Din anul 2009 prin intermediul acestui concurs, ODIMM în parteneriat cu autoritățile publice locale promovează principiile de Responsabilitate Socială Corporativă și beneficiile pentru societate dar și pentru întreprinzători drept rezultat al implementării acestui concept. Menționăm însă că principiile de responsabilitate socială corporativă  reprezintă doar o parte mică din cele 17 obiective ale dezvoltării durabile. Această înseamnă că pentru întreprinderi există un câmp larg de alte activități prin care se poate genera un beneficiu atât pentru societate, cât și pentru sectorul privat.  
 
Ce ar putea face compania dvs. pentru ca eforturile privind implementarea ODD-urile să fie recunoscute:
- Să participați în concursul anual organizat de ODIMM “ÎMM – model de responsabilitate socială corporativă”;
- Să comunicați societății despre contribuția dvs. actuală la realizarea țintelor ODD, chiar dacă este nesemnificitivă pentru moment;
- Să solicitați suport întru identificarea noilor nișe pentru servicii/produse/practici durabile incorporate în strategia dvs. de afaceri.
 
Inițiativa actuală face parte din parteneriatul stabilit între Proiectul ODIMM și PSE4SDGs și încearcă să faciliteze implicarea sectorului privat în atingerea agendei de dezvoltare durabilă din 2030. Proiectul este finanțat de Facilitatea de Investiții pentru Impact a Oficiului Regional PNUD pentru Europa și Asia Centrală.
Mai multe informații pot fi accesate aici
Pentru a susține aceste activități, companiile pot accesa resursele existente în cadrul PNUD Moldova, inițiativa „Implicarea sectorului privat pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă” (PSE4SDGs), persoană de contact: 
Dumitru Vasilescu, manager de proiect PNUD, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  
să apeleze la ODIMM , persoana de contact  Ludmila Stihi, ODIMM, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  
 
Vă dorim o călătorie plăcută în explorarea oportunităților ODD-urilor!
 
Aprecierea premiului ODD: deblocarea oportunităților de afaceri pentru a accelera creșterea durabilă și inclusive accelerate, Comisia de Business și Dezvoltare, ianuarie 2017 
Pagina 1 din 68

PARTENERI

mei-logo logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE