Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Paterns 10 ani odimm sus

 

 

Ai nevoie de finanțare?

Programul este destinat lucrătorilor
migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi
ai acestora care doresc să investească
în lansarea sau/şi dezvoltarea unei
afaceri proprii.

pare logo


Înscrie-te acum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai o idee de afacere?

Programul Național de Abilitare Economică
a Tinerilor este pentru tine! pnaet logo

Aplică acum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai nevoie de instruire?

Programul ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii" 
este pentru tine!
gea logo


Aplică acum

Paterns 10 ani odimm jos
Russian (CIS)English (United Kingdom)
Comunicate de presă

 

Sedinta Consiliului de Coordonare ODIMM 2014Astăzi, 11 aprilie a avut loc şedinţa Consiliului de Coordonare al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, prezidată de viceprim-ministru Valeriu Lazăr, ministru al Economiei. În cadrul acesteia a fost prezentat raportul de activitate al ODIMM şi indicatorii de performanţă pentru anul 2013, au fost puse în discuţie constrângerile cu care se confruntă sectorul IMM şi analizate propunerile de îmbunătăţire şi eficientizare a unor programe de suport.


De asemenea, a fost aprobat planul de acţiuni pentru anul curent. Priorităţile şi obiectivele fundamentale ale ODIMM sunt: accesul IMM-urilor la informaţii şi cunoştinţe antreprenoriale, facilitarea accesului IMM-urilor la resurse financiare, dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri, promovarea dialogului public privat şi alte activităţi ce vizează dezvoltarea IMM-urilor în ţara noastră. În scopul creşterii competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. O atenţie deosebită se va acorda întreprinderilor inovatoare, va fi încurajat transferul de cunoştinţe şi tehnologii, dezvoltat segmentul prestării serviciilor de consultanţă pentru afaceri şi create premise de internaţionalizare pentru IMM-uri.


Este de menţionat că în anul 2013, ODIMM a acordat antreprenorilor peste 7500 consultaţii, dintre care peste 3 700 de persoane au urmat cursuri de instruire şi dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale prin intermediul Programelor ODIMM. Valoarea suportului financiar oferit antreprenorilor în anul precedent sub formă de Granturi prin Programul PARE 1+1 şi a Subvenţiilor acordate pentru participarea la Târguri şi Expoziţii însumează 32,2 mil lei. În aceeaşi perioadă ODIMM a deschis oficial Incubatoarele de Afaceri din Coşniţa şi Sângerei şi a lansat procesul de constituire a următoarelor două incubatoare de afaceri în raioanele Ceadâr-Lunga şi Nisporeni.


În cadrul şedinţei a fost propusă optimizarea activităţii Fondului de Garantare a Creditelor Sedinta Consiliului de Coordonare ODIMM 2014(FGC). Reamintim că Garanţia FGC oferă acces la credite micilor antreprenori care dispun de suficiente capacităţi de rambursare a unui credit, dar din lipsă de gaj acceptabil de bancă, nu îl pot obţine. Modificările propuse vin în sprijinul antreprenorilor prin eficientizarea gestionării resurselor financiare şi de timp ale acestora în procesul de aplicare şi vizează micşorarea numărului de documente prezentate de antreprenor şi Bancă, îmbunătăţirea procedurii de executare a Garanţiei, dar şi schimbarea modalităţii de plată a comisionului FGC întru economisirea timpului antreprenorului.

 

ODIMM implementează un şir de programe de suport a sectorului IMM: Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie PARE 1+1, Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor, Programul de instruire continuă – Gestiunea Eficientă a Afacerii şi Fondul de Garantare a Creditelor, Proiectul transfrontalier Lead Your Way to Business, Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova – RIAM, Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri din Moldova – Black Sea BI-NET, etc. Acestea au drept scop principal dezvoltarea sectorului IMM şi sunt finanţate atât din bugetul de stat cât şi din fonduri ale organizaţiilor donatore: Uniunea Europeană, Guvernul Norvegiei, Banca Mondială, Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) şi alţi parteneri.

 

Raportul de activitate ODIMM 2013

 

 

 

 

 

 

DSC 4408Astăzi, 4 aprilie, s-a desfăşurat prima şedinţă a Comitetului de Supraveghere al Programului „PARE 1+1” din anul 2014, în cadrul căreia au fost acceptate spre finanţare 57 de proiecte investiţionale, depuse de lucrătorii migranţi şi rudele acestora.

Proiectele investiţionale vizează investiţii cumulative de cca 48 mil. lei, în timp ce suma granturilor solicitate din cadrul Programului reprezintă cca 11 mil. lei. In rezultat, 1 leu acordat din cadrul „PARE 1+1” va atrage 4,35 lei investiţii în economie.

Analiza cererilor de finanţare denotă că lucrătorii migranţi moldoveni investesc economiile acumulate preponderent în Agricultură – 54% (cultura vegetală - cereale, viţă de vie, pepiniere pomicole, creşterea florilor în sere, nuci, culturi bacifere; cultura vegetală asociată cu: creşterea animalelor, prestarea serviciilor mecanizate, păstrarea fructelor în frigidere; creşterea animalelor (porcine, prepeliţe, vipere cu corn); prestarea serviciilor în agricultură); Producere/Prelucrare – 22% (prelucrarea lemnului / producerea mobilierului; brichetelor/peleţilor; materiale de construcţii; pâine / produse de patiserie (covrigi); îngheţată; uscarea fructelor); Prestarea serviciilor – 21% (reparare şi întreţinere auto; construcţii; agrement – club sportiv, bazat pe jocuri electronice (biliard, aer hochei, X-Box, etc.); servicii de rând electronic); Alimentaţie publică – 1 întreprindere.

Este important de menţionat că 61% din înterprinderile acceptate de Comitetul de Supraveghere sunt afaceri nou create, cu o perioadă de activitate mai mică de 12 luni, iar 20 % sunt afaceri create de femei.

Reiterăm că, în cadrul Programului “PARE 1+1” lucrătorii migranţi şi rudele acestora beneficiază de consultanţă şi informare privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri, proiectele desfăşurate pe teritoriul ţării, sursele de finanţare a unui proiect investiţional, aspectele legislative ale activităţii antreprenoriale etc.

De asemenea, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor antreprenoriale, participanţii sunt instruiţi în cadrul seminarelor, care sunt derulate pe module cu următoarele tematici: înregistrarea afacerii, management, marketing, contabilitate, planificarea afacerii etc. Pe parcursul trimestrului I al anului 2014, au fost organizate 7 cursuri de instruire, în cadrul cărora au fost instruiţi 149 de lucrători migranţi şi rude de gradul I ai acestora.

Programul este desfăşurat în baza regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE. Suma maximă a finanţării acordată constituie 200 mii lei.

În acest sens, ODIMM invită doritorii de a iniţia sau dezvolta afaceri pentru a acumula cunoştinţe în domeniul antreprenorial şi a beneficia de susţinere financiară nerambursabilă.

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASA!

 

 

 

 

 

ODIMM a semnat 52 contracte de finanţare nerambursabilă cu beneficiarii Programului “PARE 1+1”, care vizează investiţii totale de cca 29,3 mil. lei, inclusiv 9 mil. Lei – grant.

Cererile de finanţare au fost acceptate de membrii Comitetului de Supraveghere a Programului “PARE 1+1”, la şedinţa din 13 decembrie curent.


Este important de evidenţiat că lucrătorii migranţi sunt interesaţi să investească în diverse ramuri ale economii naţionale. Printre domeniile de activitate se enumeră agricultura (sere, depozite frigorifice, ferme de animale), industrie (brutărie, materiale de construcţie, mobilă, brichete), servicii, turism, construcţii.

În anul 2013 au fost semnate 170 de contracte nerambursabile cu migranţi sau rudele acestora. Menţionăm că înregistrarea la Program este deschisă şi poate fi efectuată on-line pe pagina electronică pare.odimm.md sau la sediul ODIMM.

Pentru alte detalii, puteţi accesa pagina www.odimm.md, iar pentru pozele de la semnarea contractelor puteţi accesa pagina noastră de facebook https://www.facebook.com/ProgramulPARE.

ODIMM invită toţi doritorii de a iniţia sau dezvolta afaceri pentru a acumula cunoştinţe în domeniul antreprenorial şi a beneficia de susţinere financiară nerambursabilă.

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASA!

Chişinău, 13 Decembrie 2013

Logo RIAM

La 16 decembrie 2013, ora 10:00, la sediul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (str. Serghei Lazo 48, et. 3, bir. 305) va avea loc Evenimentul de lansare a Reţelei Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova (RIAM) în cadrul căruia va fi semnat Acordul de Asociere a Incubatoarelor de Afaceri în cadrul RIAM, ce va unifica eforturile acestora în susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova.

Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) este o platformă de cooperare creată printr-o înţelegere benevolă a membrilor săi, cu scopul de a promova rolul Incubatoarelor de Afaceri în dezvoltarea economică și recunoașterea acestora la nivel național și internațional.

Asocierea Incubatoarelor în cadrul RIAM va oferi acestora posibilitatea de a implementa în comun şi cu eficienţă sporită proiecte şi programe de dezvoltare, realiza schimburi de experienţă şi bune practici. RIAM va avea putere reprezentativă în negocierile cu statul şi alţi actori relevanţi de dezvoltare, va oferi suport și consultanţă Incubatoarelor de Afaceri privind soluţionarea problemelor confruntate.

Prin activitatea sa, RIAM va contribui la promovarea principiilor de incubare a afacerilor în rândul populaţiei şi în special a antreprenorilor începători, extinderea capacităţilor de dezvoltare a Incubatoarelor de Afaceri şi a rezidenţilor lor şi consolidarea capacităţii de absorbţie şi utilizare eficientă a fondurilor publice / donatoare.

Acordul de Asociere va fi semnat de către Incubatoarele de Afaceri fondatoare din raioanele Soroca, Ştefan Vodă, Leova, Rezina, Sângerei şi Dubăsari. Cele şase Incubatoare găzduiesc în acest moment per total 86 de întreprinderi ce au contribuit la crearea a 366 de locuri de muncă.

RIAM este o reţea deschisă pentru toate Incubatoarele de Afaceri din Moldova, companiile de consultanţă, donatori şi instituții de finanţare, organizaţii de suport în afaceri naționale și exteriorul țării, precum şi pentru persoane fizice cu o vastă experienţă în domeniul antreprenorial.

Crearea Reţelei de Incubatoare de Afaceri în raioanele republicii, este una din priorităţile Guvernului RM de creare a infrastructurii de suport în afaceri adecvate necesităţilor mediului de afaceri, în deosebi din zonele rurale.

Incubatoarele de Afaceri de la Ştefan Vodă, Leova, Rezina, Sângerei şi Dubăsari au fost create de ODIMM, cu suportul Proiectului ESRA, ca urmare a aplicării Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020, în cadrul Matricei de politici pentru programul de suport sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale”, finanţat de Uniunea Europeană. Incubatorul de Afaceri din Soroca a fost creat în anul 2009, cu suportul guvernului Norvegiei.

ODIMM dezvoltă şi implementează programe şi proiecte menite să susţină ideile tuturor antreprenorilor ce doresc să dezvolte propria afacere.ODIMM este o instituţie publică, non-profit, creată de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr. 538 din 17.05.2007 şi activează în coordonarea Ministerului Economiei.

 

RIAM – Vocea Incubatoarelor de Afaceri din Moldova!


52 afaceriAstăzi, 13 decembrie, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de Supraveghere a Programului „PARE 1+1”, în cadrul cărora au fost acceptate spre finanţare 52 de proiecte investiţionale, depuse de lucrătorii migranţi şi rudele acestora.

Proiectele investiţionale vizează investiţii cumulative de cca 29,3 mil. lei, în timp ce suma granturilor solicitate din cadrul Programului reprezintă peste 9 mil. lei. In rezultat, 1 leu solicitat din cadrul „PARE 1+1” va atrage circa 3 lei investiţii în economie.

Analiza cererilor de finanţare denotă că lucrătorii migranţi moldoveni investesc economiile acumulate preponderent în agricultură – 20 afaceri (38%), servicii – 16 afaceri (31%) ;I producer/prelucrare – 13 afaceri (25%), în turism fiind înregistrată o singură cerere.

Majoritatea cererilor au parvenit din mun. Chişinău (19,6%), fiind urmate raioanele Drochia, Orhei, Glodeni – câte 3 afaceri, apoi Străşeni, Ialoveni, Cahul, Criuleni, Hânceşti, Sângerei, Şoldăneşti, Ungheni, Teleneşti – câte 2 afaceri, iar la urmă fiind raioanele Anenii Noi, Barsarabeasca, Cantemir, Călăraşi, Ceadîr-Lunga, Dubăsari, Edineţ, Floreşti, Nisporeni, Ocniţa, Râşcani, Soroca, Ştefan Vodă, Taraclia, Leova – câte 1 întreprindere.

Este important de menţionat că 35 de întreprinderi dintre cele 52 înregistrate la Program sunt afaceri nou create, cu o perioadă de activitate mai mică de 12 luni.

Reiterăm că, în cadrul Programului “PARE 1+1” lucrătorii migranţi şi rudele acestora beneficiază de consultanţă şi informare privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri, proiectele desfăşurate pe teritoriul ţării, sursele de finanţare a unui proiect investiţional, aspectele legislative ale activităţii antreprenoriale etc.

De asemenea, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor antreprenoriale, participanţii sunt instruiţi în cadrul seminarelor, care sunt derulate pe module cu o durată totală de 50 de ore academice (10 zile lucrătoare) şi includ următoarele tematici: înregistrarea unei afaceri, management, marketing, contabilitate, planificarea afacerii etc.

Programul este desfăşurat în baza regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE. Suma maximă a finanţării acordată constituie 200 mii lei.

În acest sens, ODIMM invită doritorii de a iniţia sau dezvolta afaceri pentru a acumula cunoştinţe în domeniul antreprenorial şi a beneficia de susţinere financiară nerambursabilă.

Menţionăm că înregistrarea la Program poate fi efectuată on-line pe pagina electronică pare.odimm.md. Pentru alte detalii, puteţi accesa pagina www.odimm.md.

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASA!

Astăzi, 15 octombrie, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de Supraveghere al Programului „PARE 1+1”, în cadrul cărora au fost acceptate spre finanţare 27 de proiecte investiţionale, depuse de lucrătorii migranţi şi rudele acestora.

Proiectele investiţionale vizează investiţii cumulative de cca 17,44 mil. lei, în timp ce suma granturilor solicitate din cadrul Programului reprezintă peste 5 mil. lei. In rezultat, 1 leu solicitat din cadrul „PARE 1+1” va atrage circa 3 lei investiţii în economie.

Analiza cererilor de finanţare denotă că lucrătorii migranţi moldoveni investesc economiile acumulate preponderent în agricultură (sere, ferme de iepuri, ferme de chinchilla), servicii (servicii electrotehnice şi electromontaj, tipografie, construcţii, reparaţie, întreţinere şi spălătorie auto), producere (brichete, material de construcţie, lemn uscat în vid, brutărie, moară, bere artizanală).

Majoritatea cererilor au parvenit din zona Centru a republicii – 15 întreprinderi, fiind urmată de zona Nord (8 întreprinderi) şi zona de Sud (4 întreprinderi).

Reiterăm că, până în prezent, 233 de întreprinderi au semnat cu ODIMM contracte de finanţare nerambursabilă, benefciind de granturi în sumă cumulativă de peste 29 mil. lei.

În cadrul Programului “PARE 1+1”, lucrătorii migranţi şi rudele acestora beneficiază de consultanţă şi informare privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri, proiectele desfăşurate pe teritoriul ţării, sursele de finanţare a unui proiect investiţional, aspectele legislative ale activităţii antreprenoriale etc.

De asemenea, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor antreprenoriale, participanţii sunt instruiţi în cadrul seminarelor, care sunt derulate pe module cu o durată totală de 50 de ore academice (10 zile lucrătoare) şi includ următoarele tematici: înregistrarea unei afaceri, management, marketing, contabilitate, planificarea afacerii etc.

Programul este desfăşurat în baza regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE. Suma maximă a finanţării acordată constituie 200 mii lei.

În acest sens, ODIMM invită persoanele eligibile (lucrătorii migranţi şi rudele acestora (părinţi, soţi, copii)) să se înregistreze la Program şi să beneficieze atât de cunoştinţe în domeniul antreprenorial, precum şi de finanţare nerambursabilă pentru crearea şi dezvoltarea unei afaceri.

Menţionăm că înregistrarea la Program poate fi efectuată on-line pe pagina electronică pare.odimm.md. Pentru alte detalii, puteţi accesa pagina www.odimm.md.

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASA!

 

 

 

 

Pagina 10 din 12

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE